ถ้าสั่งซื้อวันนี้ จะได้รับสินค้าเมื่อไรคะ?
 สินค้าของเราสามารถจัดส่งได้ภายหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ 
และได้รับชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ไม่ทราบว่าเมื่อชำระเงินแล้ว ทางร้านจะออกใบเสร็จให้ได้หรือไม่? และจัดส่งให้อย่างไรคะ?
 ทางร้านสามารถออกใบรับเงินให้ได้ค่ะ โดยสามารถจัดส่งให้ได้ หลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรือ อีเมล์ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าค่ะ หากเป็นทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการจัดส่ง ไม่เกิน 7 วันค่ะ

 
 
 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 ,082 4487280 Fax. 02 758 5039