Flower2Paradise.com ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้

Flower2Paradise.com ไม่มีนโยบายที่จะขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษา
พัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่านั้น

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 ,082 4487280 Fax. 02 758 5039