ช่องทาง และวิธีการชำระเงิน

เพื่อความสะดวกในการชำระค่าสินค้าของท่าน Flower2Paradise.com ได้จัดเตรียมช่องทาง และวิธีการสำหรับชำระค่าสินค้าไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่านดังต่อไปนี้

ชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร
ชำระค่าบริการผ่านตู้ ATM
ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

ชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร 

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านในการชำระเงินค่าสินค้า ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานของ Flower2Paradise.com หรือในกรณีที่ท่านมิได้พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ Flower2Paradise.com จึงอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าบริการแก่ท่าน
ด้วยวิธีการชำระผ่านบัญชีธนาคาร ต่างๆ ที่ท่านสะดวก
โดยท่านสามารถ สอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ โดย Flower2Paradise.com มีบัญชีรองรับ กับธนาคารชั้นนำต่างๆ ดังต่อไปนี้

กรุณาสอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการทางร้านฯ
เป็นจำนวนมาก มีโอกาสที่ลูกค้าจะชำระเงิน
เป็นจำนวนตรงกันอยู่เป็นประจำ
เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง
ทางร้านจึงใคร่ขอความกรุณาลูกค้า เมื่อชำระเงินแล้ว
หากยังไม่สะดวกส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาโทรแจ้ง

ชื่อผู้สั่งซื้อ หรือชื่อองค์การที่สั่งซื้อ ยอดเงินที่ชำระ
ชื่อธนาคาร เวลา หรือ วิธีการทำรายการ
หรือ สาขาที่ทำรายการ

แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ทันทีหลังทำรายการเสร็จ

หรืออาจโอนเป็นยอดเงินเฉพาะ เช่น 800.01
เพื่อทางร้านฯ สามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นของท่านใด

กรุณาสอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ
กรุณาสอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์
กรุณาสอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย
กรุณาสอบถามเลขที่บัญชี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรณีท่านทำการชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าบริการได้ทันทีทางโทรศัพท์หมายเลข 02 758 5038 และกรุณาจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการดังกล่าว (Payin slip) ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 758 5039 หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค (อีเมล์) ที่ sales@Flower2Paradise.com

** ภายหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน ตามวันและเวลาที่ท่านกำหนด

ชำระค่าบริการผ่านตู้ ATM 

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ใช้บริการ Flower2Paradise.com โดยเร่งด่วน และมีความจำเป็นต้องชำระค่าสินค้านอกวันทำการธนาคาร ท่านสามารถชำระเงินผ่าน ระบบเครือข่าย ATM ตามรายเอียดบัญชีธนาคารข้างต้น (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)
กรณีท่านทำการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบเครือข่าย ATM เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าได้ทันทีทางโทรศัพท์หมายเลข 02 758 5038 และกรุณาจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการ “slip ATM” ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 758 5039 หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค (อีเมล์) ที่ sales@Flower2Paradise.com

** การชำระค่าบริการผ่านตู้ ATM ของบางธนาคาร ท่านสามารถเลือกทำการส่ง sms ยืนยันการโอนเงินค่าบริการมาที่ Flower2Paradise.com ได้ทันที โดยส่ง sms ผ่านตู้ ATM มาที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-448-7280

** ภายหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน ตามวันและเวลาที่ท่านกำหนด


ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต และระบบชำระเงิน ออนไลน์

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ระบบการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และระบบชำระเงิน ออนไลน์ อยู่ระหว่างการพัฒนา

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 ,082 4487280 Fax. 02 758 5039