Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "ชัยภูมิ" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "ชัยภูมิ" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกกบก ม. 13 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดกระดังงา ม. 4 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดกลางตาล ม. 2 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดกลางโนนแดง ม. 6 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดกลางเมืองเก่า ม. 2 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดกลางหมื่นแผ้ว ม. 1 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดกองศรี ม. 2 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดกะพี้ ม. 3 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดกะฮาด ม. 6 ตำบลกะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดกันกง บ้านกันกง ม. 7 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดกำแพง ม. 3 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดกุดฉิม ม. 3 ตำบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดกุดตาลาด ม. 2 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดกุดมะนาว ม. 13 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดกุดยาง ม. 3 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดกุดเลาะ ม. 2 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดกุดเวียน บ้านกุดเวียน ม. 6 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดเกาะ ม. 4 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลโคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดเกาะม่วง ม. 7 ตำบลทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดเกาะมะนาว ม. 1 ตำบลเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดเกาะสามัคคี บ้านหนองโสมง ม. 10 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดเกาะหมาก ม. 7 ตำบลห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดแก้งจิก บ้านแก้งจิก ม. 7 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดโกรกกุลา ม. 8 ตำบลตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ

"ข"
วัดขามเทศ ม. 5 ตำบลสระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดขามเวียน ม. 10 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดขี้เหล็ก ม. 5 ตำบลกะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดเขต บ้านลาดวังม่วง ม. 15 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเขากำแพง บ้านโคกไค ม. 5 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาจอมดอย บ้านเสลี่ยงทอง ม. 3 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาจอมทอง ม. 3 ตำบลหนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดเขาจอมทอง บ้านปากค่ายช่องแมว ม. 2 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดเขาดิน บ้านเขาดิน ม. 5 ตำบลหัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดเขาตาเงาะ ม. 8 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดเขาทองงาม ม. 9 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเขาน้อย บ้านโคกรัง ม. 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาน้อยนิโคธาราม บ้านไทรงาม ม. 7 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขานางรักษ์ บ้านเขานางลัก ม. 4 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาประตูชุมพล บ้านซับสะเลเต ม. 2 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาพนมโดมวนาราม บ้านซับหมี ม. 6 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาพังเหย บ้านซับมงคล ม. 8 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาวงค์พระจันทร์ บ้านเขาวงค์พระจันทร์ ม. 6 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาวงศ์คีรีเขต บ้านน้ำทิพย์ ม. 3 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดเขาหวดพนารักษ์ บ้านนายางกลัก ม. 1 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาอุดมพร บ้านคลองสอง ม. 4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ

"ค"
วัดคงคาสีมาเดิม ม. 7 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดคลองเตย บ้านตลองเตย ม. 9 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดคลองไผ่ล้อม บ้านกุดไผ่ ม. 1 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดคลองรวก บ้านคลองรวก ม. 3 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองลี่ บ้านคลองลี่ ม. 12 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดคลองศิลา บ้านคลองไทร ม. 7 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองสระแก้ว บ้านคลองสระแก้ว ม. 1 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองสันติธรรม ม. 6 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดคลองสายบัว ม. 3 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดคลองหว้า ม. 6 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดคอนสวรรค์ ม. 11 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดคอนสวรรค์ใน ม. 11 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดคำศิลาวนาราม บ้านหัวนาคำ ม. 7 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดคีรีคงคาวนาราม ม. 11 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล บ้านคุ้มเก้า ม. 1 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคูสีวะนาราม ม. 6 ตำบลหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดโคกกระเบื้อง บ้านโคกกระเบื้อง ม. 3 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง ม. 2 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง ม. 4 ตำบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง ตำบลโนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโคกก่องวราราม ม. 2 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโคกขาม ม. 8 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโคกคึม บ้านโคกคึม ม. 10 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโคกบำรุง ม. 4 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกรัง ม. 8 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโคกสว่าง ม. 4 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโคกสว่าง ม. 5 ตำบลชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดโคกสว่าง ม. 2 ตำบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
วัดโคกสว่างดาราม บ้านหลักแดน ม. 11 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม. 6 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด ม. 1 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม. 3 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดโคกสามัคคี ม. 1 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโคกหินตั้ง ม. 6 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโค้งขนัน บ้านโค้งขนัน ม. 4 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ

"ฆ"
วัดโฆสิตาราม ม. 1 ตำบลรังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ

"จ"

วัดจอมธาตุ ม. 9 ตำบลโคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดจอมศรี ม. 5 ตำบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดจักรวรรดิ์ ม. 4 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดจันทรังษี ม. 1 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดจันทาวนาราม บ้านน้ำทิพย์ ม. 3 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดจำปาทอง ม. 1 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดจำปาทอง ม. 2 ตำบลภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดจุมแพง ม. 6 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดจูมฆ้อง ม. 3 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดจูมทอง ม. 9 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดจูมพร ม. 5 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดเจดีย์ ม. 4 ตำบลกวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเจดีย์ ม. 1 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดเจริญผล ม. 2 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดเจริญศรีสุข ม. 3 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดเจริญสูง บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม. 4 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดเจาทอง บ้านเจาทอง ม. 3 ตำบลเจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
วัดแจ้ง ม. 6 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดแจ้ง ม. 5 ตำบลบ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดแจ้ง ม. 5 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดแจ้ง ม. 1 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแจ้งน้อย ม. 5 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดแจ้งไพรวนาราม ม. 5 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดแจ้งสว่าง ม. 6 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแจ้งสว่าง ม. 5 ตำบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแจ้งสว่าง ม. 6 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดแจ้งสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดแจงสองคอน ม. 3 ตำบลบ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดแจ่มประชาสรรค์ ม. 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ

"ฉ"

วัดฉิมพลี ม. 7 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดฉิมพลีมา ม. 5 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ

"ช"

วัดชนะจินดาราม บ้านโนนพยอม ม. 7 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดชมพู ม. 1 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดชมภู ม. 1 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดชลประทาน บ้านโคกรัง ม. 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดช่องสำราญ บ้านช่องสำราญ ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดชัยชนะ ม. 3 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยชนะวิหาร ม. 1 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดชัยชนะสงคราม บ้านโนนคูณ ม. 10 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยชมภู ม. 1 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยชุมพร ม. 3 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยชุมพร ม. 4 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยชุมพล ม. 5 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยชุมพล ม. 1 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยบาล ม. 5 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดชัยพิบูลย์ ม. 3 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดชัยภูมิพิทักษ์ ม. 8 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดชัยภูมิวนาราม ม. 5 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดชัยมงคล ม. 6 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยมงคล บ้านหนองรวก ม. 2 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยมงคลโนนจำปา บ้านโนนจำปา ม. 3 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดชัยมาลา ม. 4 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยยางคำ ม. 8 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยศรีสมสะอาด ม. 2 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดชัยศิริพนาราม ม. 5 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยศิลาอาสน์ ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยสว่าง ม. 2 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชัยสามหมอ ม. 12 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยแสวง ม. 7 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดช้างพัง ม. 9 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดชิโนรสวิศยาราม บ้านหนองสำราญ ม. 12 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดชีชุมพร ม. 1 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดชีลอง ม. 8 ตำบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดชุมพร ม. 2 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดชุมพลสวรรค์ ม. 3 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดชุมพลอย บ้านห้วยหอย ม. 5 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดชุมศิลา ม. 1 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชุมแสง ม. 3 ตำบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
วัดเชิงบรรพต ม. 6 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโชคอำนวย บ้านโชคอำนวย ม. 7 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

"ซ"
วัดซับเจริญ บ้านซับเจริญ ม. 3 ตำบลแหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
วัดซับเจริญ บ้านซับเจริญ ม. 6 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับถาวรพัฒนา บ้านซับถาวรพัฒนา ม. 7 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับไทรเจริญธรรม บ้านซับไทร ม. 15 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับมงคล บ้านซับมงคล ม. 8 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับรวงไพร บ้านซับรวงไพร ม. 4 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม บ้านซับสมบูรณ์ ม. 9 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับหมี บ้านซับเจริญ ม. 6 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับใหม่ บ้านซับใหม่ ม. 6 ตำบลตะโกทอง กิ่งอ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ

"ญ"
วัดญานนาวา ม. 7 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ

"ด"
วัดดงเย็น บ้านดงเย็น ม. 8 ตำบลห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดดงลานเทพนิมิต บ้านดงลาน ม. 3 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดดอกไม้ ม. 3 ตำบลโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดดอนกู่ ม. 5 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง ม. 4 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดดอนไผ่ ม. 7 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดดอนละนาม บ้านดอนละนาม ม. 11 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดดอนหัน ม. 6 ตำบลโนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดดอนหัน ม. 6 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดดอนไฮ ม. 2 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดดาวเรือง ม. 6 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดดาวเรือง ม. 9 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดดาวเรือง บ้านหนองไฮใต้ ม. 8 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเดิมพันธ์ ม. 3 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ

"ต"
วัดตลาด ม. 9 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดตะกุด ม. 5 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดตะคลอง ม. 1 ตำบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดตะคลองหิน ม. 5 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดตะบองเพชร ม. 9 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดตาแขก ม. 6 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดตาล ม. 2 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดตาลเดี่ยว ม. 11 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดตาลนาแซง ม. 2 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดไตรศิริมงคล ม. 9 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ

"ถ"
วัดถาวรชัยศิริ บ้านหนองสองห้อง ม. 10 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดถาวรนิมิต ม. 10 ตำบลห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดถ้ำเขาเจดีย์ บ้านโคกได ม. 5 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดถ้ำพรมนิมิตร บ้านทุ่งลุยลาย ม. 7 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดถ้ำวังทองคุณาราม บ้านวังแว้ ม. 1 ตำบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดถ้ำสว่าง บ้านซับสมบูรณ์ ม. 9 ตำบลท่ากูบ กิ่งอ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ
วัดแถวไพรวัน ม. 2 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแถวอรัญญา ม. 1 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแถวอรัญญาวาส ม. 6 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ

"ท"
วัดทรงธรรม ม. 1 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดทรงศิลา ม. 1 ตำบลบ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทรงศิลา ม. 4 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดทรงศิลา ม. 5 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทรงศิลา ม. 1 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดทรายขาว ม. 8 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดทรายมูล ม. 8 ตำบลบ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทรายมูล ม. 7 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทองคำพิง ม. 6 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดทองธรรมชาติ ม. 5 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดทักษิณ ม. 7 ตำบลโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทักษิณ ม. 2 ตำบลบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดท่ากอก ม. 3 ตำบลเก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดท่ากูบ ม. 1 ตำบลท่ากูบ จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดท่าแขกวนาราม บ้านโนนตูม ม. 7 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดท่างอย ม. 8 ตำบลบ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดท่าแจ้ง ม. 5 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดท่าช้าง บ้านห้วยข่าเฒ่า ม. 2 ตำบลท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดท่าแตง บ้านท่าแตง ม. 7 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดท่าทางเกวียน ม. 14 ตำบลท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดท่าบอน บ้านท่าบอน ม. 8 ตำบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดท่าศาลา ม. 7 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดท่าศาลา ม. 9 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดท่าศาลา ม. 7 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดท่าสง่า ม. 1 ตำบลภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดท่าสามัคคี ม. 3 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดท่าเสี้ยว ม. 3 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดทุ่งโพธิ์ ม. 2 ตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทุ่งลุยลาย บ้านโนนศิลา ม. 6 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 8 ตำบลยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 13 ตำบลบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง บ้านป่าไม้แดง ม. 7 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ตำบลโพนทอง เมือง ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง ม. 3 ตำบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทุ่มศิลา ม. 4 ตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดเทพธรรมคุณ ม. 3 ตำบลโคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดเทพนา บ้านเทพนา ม. 10 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพบุตรบรรพต บ้านมุ่งเวียน ม. 4 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพโพธิ์ทอง บ้านวะตะแบก ม. 1 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพสถิตประดิษฐาราม บ้านมอสามชั้น ม. 12 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพสุวรรณนภาราม บ้านชัยมงคล ม. 10 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพากร ม. 4 ตำบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดไทรงาม บ้านไทรงาม ม. 7 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดไทรทอง ม. 10 ตำบลท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ

"ธ"

วัดธงทราย บ้านฝายพญานาค ม. 4 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดธรรมธาราภิวัฒน์ บ้านเขากี่ ม. 14 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดธาตุ บ้านค้าว ม. 3 ตำบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดธาตุ ม. 9 ตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดธาตุ (ธาตุเจดีย์) ม. 4 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดธาตุนาจะหมื่น บ้านนาจะหมื่น ม. 3 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดธาตุวนาราม ม. 1 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ

"น"
วัดนครบาล ม. 1 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดนครรังสิต ม. 13 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดนรเทพหนองขาม บ้านหนองขาม ม. 10 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดนาคสุวรรณ บ้านใหม่สำราญ ม. 10 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดนาคาวาสวิหาร ม. 1 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดนาเจริญ บ้านนาเจริญ ม. 9 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดนาทุ่งใหญ่ บ้านนาทุ่งใหญ่ ม. 2 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดนาผักเสี้ยน ม. 14 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดนาสีนวล บ้านนาสีนวล ม. 5 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดนาเสียวน้อย ม. 5 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดน้ำตกเจริญธรรม บ้านน้ำโตน ม. 4 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดน้ำลาด บ้านน้ำลาด ม. 4 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดน้ำอ้อม ม. 2 ตำบลกวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดน้ำอุ่นเวฬุวัน บ้านน้ำอุ่น ม. 9 ตำบลทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
วัดนิคม ม. 2 ตำบลหนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดนิโครธาราม บ้านไทรงาม ม. 3 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดเนินไสว ม. 7 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนเก่าใหญ่ บ้านโนนเก่าใหญ่ ม. 14 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนคร้อเหนือ บ้านโนนคร้อเหนือ ม. 11 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโนนคูณ(อัมพวัน) ม. 1 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนฆ้องมังคลาราม บ้านโนนฆ้อง ม. 2 ตำบลสระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนงาม ม. 9 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนจำปาทอง ม. 5 ตำบลทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโนนจำปาทอง บ้านดอนจำปา ม. 5 ตำบลกวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโนนชัย ม. 6 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนเชือก ม. 3 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโนนตะโก ม. 8 ตำบลสระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนแต้ ม. 4 ตำบลหนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโนนทราย ม. 1 ตำบลโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนธาตุงาม บ้านโนนงาม ม. 3 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโนนพยอม บ้านโนนพยอม ม. 13 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนโพธิ์ ม. 6 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโนนม่วงธรรมาราม บ้านโนนม่วง ม. 2 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโนนมะเกลือ บ้านโนนมะเกลือ ม. 13 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนมะเค็ง ม. 7 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโนนศรีทอง บ้านโนนศรีทอง ม. 5 ตำบลท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนศรีสง่า บ้านโนนศรีสง่า ม. 8 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนสง่า ม. 12 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโนนสง่าโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโนนสง่าวราราม ม. 9 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ ม. 10 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ม. 8 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโนนสว่าง ม. 5 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนสะอาด ม. 2 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโนนสะอาด ม. 8 ตำบลโนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโนนสะอาด ม. 5 ตำบลหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ม. 4 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโนนสะอาด ม. 7 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนสำราญ ม. 1 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ม. 7 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ม. 13 ตำบลบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโนนสำราญ ม. 7 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนสูงสะอาด บ้านโนน ม. 1 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนหญ้าคา ม. 7 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนหว้านไพล ม. 5 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดโนนอดน้อย บ้านโนนอดน้อย ม. 5 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ

"บ"
วัดบริบูรณ์ ม. 12 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดบริบูรณ์ ม. 1 ตำบลบ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบริบูรณ์ ม. 1 ตำบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบัลลังก์ ม. 3 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดบัวบาน ม. 1 ตำบลกวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบัวลอย ม. 1 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบางอำพันธ์(บางอำพัน) ม. 1 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดบ้านกระจวน บ้านกระจวน ม. 4 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านกลอย ม. 5 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดบ้านเก่า ม. 1 ตำบลเก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดบ้านคลองงูเหลือม บ้านคลองงูเหลือม ม. 8 ตำบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านโคกอนุ บ้านโคกอนุ ม. 9 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านชาด บ้านชาด ม. 6 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดบ้านซับหวาย บ้านซับหวาย ม. 7 ตำบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านดอนกอก บ้านดอนกอก ม. 7 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านแดง ม. 1 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบ้านตะลอมไผ่ บ้านตะลอมไผ่ ม. 1 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านท่าช้าง บ้านท่าช้าง ม. 1 ตำบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านนายางกลัก บ้านนายางกลัก ม. 1 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านนาหัวแรด บ้านนาหัวแรด ม. 11 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบ้านโนนม่วง บ้านโนนม่วง ม. 8 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านโนนศรีสง่า บ้านโนนศรีสง่า ม. 4 ตำบลท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ม. 6 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบ้านเป้า ม. 8 ตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบ้านโป่งเกต บ้านโป่งเกต ม. 2 ตำบลท่ากูบ กิ่งอ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู ม. 6 ตำบลเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดบ้านผือ บ้านผือ ม. 1 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดบ้านผือ บ้านผือ ม. 1 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดบ้านภูเขาทอง บ้านภูเขาทอง ม. 9 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านไร่ ม. 1 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านลี่ ม. 9 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดบ้านวังตาท้าว บ้านวังตาท้าว ม. 3 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านวังรัง บ้านวังรัง ม. 8 ตำบลท่ากูบ กิ่งอ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ
วัดบ้านวังอ้ายจีด บ้านวังอ้ายจีด ม. 3 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านหนองคลอง บ้านหนองคลอง ม. 5 ตำบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองบัวน้อย ม. 10 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านหนองบัวระเหว บ้านหนองบัวระเหว ม. 8 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านหนองม่วง บ้านหนองม่วง ม. 6 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านหลุบงิ้ว ม. 5 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดบ้านห้วยทับนาย บ้านห้วยทับนาย ม. 8 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านห้วยโป่งสามัคคี บ้านห้วยโป่ง ม. 10 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบ้านหัวสะพาน บ้านหัวสะพาน ม. 6 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม บ้านโหล่น ม. 2 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบ้านใหม่เจริญผล บ้านใหม่เจริญผล ม. 15 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม บ้านใหม่สามัคคีธรรม ม. 2 ตำบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดบึงชวน ม. 1 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดบึงบริบูรณ์ ม. 5 ตำบลตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดบึงบาล ม. 8 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบึงมะนาว ม. 4 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบึงแวง ม. 4 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดบึงแวง ม. 1 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดบึงศรีษะกุญชร ม. 6 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบุ่งเวียนวนาราม บ้านบุ่งเวียน ม. 4 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบุ่งสาวตาล ม. 4 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดบุญถนอมพัฒนาราม ม. 6 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบุญธรรม ม. 6 ตำบลคูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบุญเรือง ม. 5 ตำบลโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบุปผาราม ม. 4 ตำบลโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบูรณ์ ม. 3 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดบูรณาราม ม. 9 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดบูรพา ม. 10 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบูรพา ม. 5 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบูรพา ม. 3 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดบูรพาราม ม. 7 ตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโบราณ ม. 2 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ

"ป"
วัดปทุมชาติ ม. 5 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดปทุมชาติ(หนองบัวใหญ่) ม. 2 ตำบลหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดปทุมทอง (บ้านหนองแหน) ม. 2 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดปทุมาวาส ม. 1 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดประจิม ม. 2 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดประชามงคล ม. 1 ตำบลช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดประชารังสรรค์ บ้านคลองเจริญ ม. 5 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดประชาสามัคคี ม. 10 ตำบลโพนทอง เมือง ชัยภูมิ
วัดประชาสามัคคี ม. 6 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดประดู่งาม บ้านประดู่งาม ม. 6 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดประดู่งาม บ้านประดู่งาม ม. 8 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดประทุมวัน ม. 15 ตำบลบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดปรางกู่ ม. 9 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดปรางค์กู่ ม. 4 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดปรางค์กู่ ม. 2 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดปรางค์ปราสาท ม. 8 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดปัจฉิมอรัญญาวาส ม. 8 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดปัจฉิมานุการาม บ้านหนองงูเหลือม ม. 6 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดปัจฉิมานุการาม ม. 2 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดปากจาบ ม. 3 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดป่าข้าว บ้านป่าข้าว ม. 13 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดป่าโคกกุง ม. 1 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดป่าซับผักกูด บ้านซับผักกูด ม. 13 ตำบลห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดป่าดอนสวรรค์ บ้านโจด ม. 4 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าไทรงาม บ้านนางแดดโคก ม. 1 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดป่าโนนศิลา ม. 3 ตำบลช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดป่าโนนสว่าง บ้านโนนเขวา ม. 5 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าบ้านก่าน บ้านดอนเค็ง ม. 6 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดป่าบ้านพลัง บ้านพลัง ม. 10 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดป่าบุญญาราม บ้านศาลา ม. 4 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าภูเขาทอง บ้านวังตะเฆ่ ม. 1 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดป่ามุจลินทร์ ม. 5 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดป่ายาง ม. 3 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดป่ารวก บ้านป่ารวก ม. 2 ตำบลเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดป่าเรไร ม. 9 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดป่าเรไร ม. 3 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดป่าวังกะทะ บ้านศรีสง่า ม. 16 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ม. 4 ตำบลเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดป่าศรีสุพร บ้านหนองบัวพัฒนา ม. 14 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าสมบูรณ์ บ้านหนองกุงใหม่ ม. 3 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดป่าสะแกราษฎร์ ม. 2 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดป่าสามัคคีโฆษิตาราม บ้านมุ่งสิบสี ม. 4 ตำบลโนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านร่องแว่ ม. 2 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านโคกสะอาด ม. 1 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดป่าสามัคคีมณีธรรม ม. 3 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดป่าสำราญจิต บ้านชวน ม. 11 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดป่าสุทธิโกศล บ้านหนองบัวโคก ม. 1 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดป่าสุริย์วงศ์ ม. 3 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ ม. 1 ตำบลหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดป่าโสกหว้า บ้านโสกหว้า ม. 7 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดป่าหนองดินดำ บ้านหนองดินดำ ม. 2 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดป่าอุดมมงคล บ้านแก้ง ม. 4 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดปิติธรรมาวาส ม. 5 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโป่งขุนเพชร บ้านโปร่งขุนเพชร ม. 3 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโป่งนก บ้านโป่งนก ม. 1 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม บ้านโป่งนคร ม. 17 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดโปร่งคลอง ม. 11 ตำบลบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

"ผ"
วัดผสม ม. 3 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแผ่นดินทอง ม. 13 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดไผ่เงินวนาราม บ้านห้วยไผ่ใต้ ม. 3 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

"ฝ"
วัดเฝือแฝง ม. 7 ตำบลกวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ

"พ"
วัดพการาม ม. 2 ตำบลโนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดพนมไพร ม. 4 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพนังม่วงวนาราม บ้านท่าวัง ม. 6 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพนังโสภาราม บ้านนาคานหัก ม. 1 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพรไตรรัตน์ บ้านโนนสาธิต ม. 7 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพรมใต้ ม. 9 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพรหมอารีย์ ม. 9 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพระธาตุแก้งกอย ม. 1 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ม. 1 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ม. 6 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดพร้าวทัศนียาวาส ม. 8 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพลับ บ้านพลับ ม. 5 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดพวงสว่างอรุณ บ้านหนองพวง ม. 5 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพายัพ ม. 6 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพีรพัฒนวงศ์ บ้านห้วยหลัว ม. 7 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดพุทธกิจจาราม บ้านหินดาดจาน ม. 3 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดพุทธมงคลวนาราม ม. 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดพุทธาวราราม บ้านโนนทัน ม. 7 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดพุทโธวาท ม. 1 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่ บ้านลาดใหญ่ ม. 8 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดเพชรดอนยาง ม. 11 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดเพชรพิบูลย์ ม. 3 ตำบลโพนทอง เมือง ชัยภูมิ
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม ม. 2 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดเพชรวิศยาราม ม. 2 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโพธาราม ม. 10 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ ม. 1 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ ม. 4 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ชัย ม. 10 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ชัยศรี ม. 1 ตำบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ตาล ม. 4 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโพธิทราราม ม. 3 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ทอง ม. 7 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ทองประทุมวนาราม บ้านเหมือดแอ่ ม. 1 ตำบลคูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโพธิ์เย็น ม. 1 ตำบลบ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ล้อม ม. 1 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี ม. 2 ตำบลศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรีดอนหัน บ้านดอนหัน ม. 9 ตำบลบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 8 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรีวนาราม ม. 2 ตำบลทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรีสะอาด ม. 7 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดโพธิสัตว์ ม. 1 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์สัย ม. 8 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ห้วยหวาย บ้านห้วยหวาย ม. 11 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดโพนทอง ม. 8 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพนทอง ม. 4 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโพนแพง ม. 4 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ

"ภ"
วัดภิรมยาวาส ม. 1 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดภูเขาทอง ม. 10 ตำบลท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดภูผาทอง บ้านภูผาทอง ม. 10 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดภูมิรัตนาราม บ้านจอก ม. 2 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

"ม"

วัดมงคลศรี ม. 5 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดมณีรัตน์ บ้านโสกมูลนาค ม. 5 ตำบลห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดม่วง ม. 5 ตำบลยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดม่วงเงาะ ม. 4 ตำบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
วัดมหาคงคา ม. 10 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดมะเกลือ ม. 6 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดมัชฌิมวาส ม. 8 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดมัชฌิมาวาส ม. 2 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดมัชฌิมาวาส ม. 2 ตำบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดมุจรินทร์ บ้านหนองแต้ ม. 5 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดมูลปักษี ม. 3 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ

"ย"
วัดยางเกี่ยวแฝก ม. 3 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดยางคำวนาราม ม. 13 ตำบลท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดยางนาเสียว ม. 1 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดยานนาวา ม. 5 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ

"ร"
วัดร่วมมิตร บ้านร่วมมิตร ม. 8 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดร่องแสนคำ ม. 6 ตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดระเหวประชาสรรค์ บ้านหนองบัวระเหว ม. 9 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดรังษี ม. 3 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดรัฐถิวัลย์ ม. 7 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดรัตนคงคาราม บ้านห้วยหัน ม. 4 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดราชพฤกษ์ ม. 1 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดราษฎร์ดำเนิน บ้านราษฎร์ดำเนิน ม. 2 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดราษฎร์บุญตาราม บ้านห้วยขี้ตบ ม. 3 ตำบลทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดราษฎร์บูรณะ ม. 6 ตำบลบ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดราษฎร์บูรพาราม บ้านห้วยกนทา ม. 5 ตำบลคูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 2 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 3 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดราษี ม. 3 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดราษีกุดสวง ม. 8 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ

"ล"
วัดละหานค่าย บ้านละหานค่าย ม. 2 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดลาดน้อย บ้านลาดน้อย ม. 2 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดลำชี ม. 6 ตำบลโนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดลุมพินี บ้านหนองลุมพุก ม. 6 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเลิศประดิษฐ์ บ้านโนนดู่ ม. 4 ตำบลคูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเลียบน้ำไหล ม. 4 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ

"ว"
วัดวรญาติบำเพ็ญ ม. 8 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดวรญาติบำรุง ม. 3 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดวะตะแบก(ราษฎร์ศรัทธาธรรม) ม. 1 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังกะทะ บ้านวังกะทะ ม. 14 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดวังก้านเหลือง ม. 2 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดวังคมคาย บ้านวังคมคาย ม. 1 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังตะเฆ่ บ้านวังตะเฆ่ ม. 1 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดวังตาเทพ บ้านวังตาเทพ ม. 5 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังตาลาดสมบูรณ์ ม. 4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังน้ำเขียว บ้านวังน้ำเขียว ม. 5 ตำบลท่าหินโงม เมือง ชัยภูมิ
วัดวังบายศรีไพลงาม บ้านวังบายศรี ม. 9 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังปลาฝา ม. 10 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดวังมน บ้านวังมน ม. 9 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังม่วง ม. 5 ตำบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดวังสว่าง ม. 4 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดวังใหม่พัฒนา บ้านวังใหม่พัฒนา ม. 8 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังอ้ายโพธิ์ ม. 4 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังอุดม บ้านวังอุดม ม. 13 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดวิเชียรธรรมาราม ม. 3 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดเวฬุวนาราม ม. 5 ตำบลหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดเวฬุวัน บ้านหนองแวง ม. 1 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเวฬุวันวนาราม ม. 6 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ

"
ศ"
วัดศรีแก้งคร้อ ม. 1 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีเจริญธรรม บ้านเขากี่ ม. 14 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีชมพู ม. 6 ตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศรีชมพู บ้านห้วยหว้า ม. 6 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีดาวเรือง ม. 1 ตำบลหนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดศรีดาวเรืองวนาราม บ้านหัวสะพาน ม. 2 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีธงชัย บ้านโนนเหม่า ม. 3 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีบรรพต ม. 7 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศรีประชานิมิต ม. 2 ตำบลหนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดศรีประเสริฐแจ้งวังทอง บ้านแจ้งวังทอง ม. 12 ตำบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดศรีมงคล บ้านหนองแก ม. 5 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีมงคล ม. 4 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดศรีมงคลวนาราม ม. 5 ตำบลบ้านดงพอง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีมหาโพธิ์ ม. 5 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดศรีเมืองทอง บ้านห้วยยายจิ๋ว ม. 1 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีวิไลย์ ม. 3 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีวิเศษประชานิมิตร ม. 2 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดศรีษะกระบือ ม. 1 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดศรีสกุณาราม ม. 5 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีสง่า ม. 4 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสง่า ม. 6 ตำบลสระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดศรีสง่าสามัคคี ม. 8 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสนามคงคา ม. 5 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดศรีสมพร บ้านโนนลาน ม. 4 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีสวรรค์ บ้านศรีสวรรค์ ม. 2 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต ม. 7 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด ม. 7 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด ม. 12 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด ม. 9 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด ม. 8 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด ม. 5 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดศรีสุนทร ม. 1 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดศรีไสล ม. 5 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีอุดม ม. 3 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดศักดิ์งอย ม. 12 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดศาลาเขต บ้านหินตั้ง ม. 4 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดศาลาทรง ม. 3 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย ม. 4 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย ม. 2 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย ม. 4 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย ม. 6 ตำบลยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย ม. 3 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย บ้านหนองเป็ด ม. 1 ตำบลท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศาลาวรรณ ม. 4 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศาลาวรรณ ม. 9 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดศิริคงเจริญ บ้านวังอ้ายคง ม. 6 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศิริชัยมงคล ม. 7 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิริชัยมงคล บ้านห้วยหว้า ม. 1 ตำบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
วัดศิริธรรมวนาราม บ้านมูลกระบือ ม. 8 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศิริผล ม. 8 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดศิริพงษาวาส ม. 2 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดศิริพัฒนาราม ม. 3 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิริมงคล บ้านไทยเจริญ ม. 13 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศิริสมบูรณ์ ม. 12 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิลาเขต บ้านหินตั้ง ม. 4 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดศิลาดาด ม. 5 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดศิลาดาด ม. 1 ตำบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศิลาทอง บ้านศิลาทอง ม. 6 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศิลาธรรม บ้านทรัพย์เจริญ ม. 3 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศิลาพนาวาส ม. 3 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิลามหาธาตุ บ้านโนนดู่-โนนพยอม ม. 4 ตำบลคูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศิลาอาสน์ ม. 6 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ

"ส"

วัดสกุณาราม ม. 4 ตำบลบ้านนกเขาทอง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสง่า ม. 1 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสง่าคงคาราม ม. 1 ตำบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสง่าท่าโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดสง่าโนนรัง ม. 2 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสง่าศรีมงคล บ้านโคกสง่า ม. 10 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสนามชัย บ้านหัวสนาม ม. 13 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสนามนาง ม. 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสมบุญอุทิศ ม. 1 ตำบลนาเสียว เมือง ชัยภูมิ
วัดสมบูรณ์ ม. 2 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสมบูรณ์นทิยาราม ม. 4 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดส้มป่อย บ้านส้มป่อย ม. 12 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสมโพธิ์ ม. 5 ตำบลบ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย บ้านเสี้ยวน้อย ม. 1 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดสมสะอาด บ้านโนนงิ้ว ม. 3 ตำบลคูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสมอ ม. 6 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสมานมิตร ม. 1 ตำบลห้วยต้อน เมือง ชัยภูมิ
วัดสมุนไพร ม. 7 ตำบลสระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสระแก้ว ม. 5 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสระแก้ว ม. 9 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสระแก้ว ม. 4 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดสระทอง ม. 6 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสระโนนทอง ม. 7 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสระปทุมวัน ม. 3 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสระประทุมทอง ม. 6 ตำบลห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดสระเวียน ม. 7 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสระสี่เหลี่ยม ม. 7 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสวนธรรมทาน บ้านโนนสง่า ม. 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองกองแก้ว ม. 4 ตำบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดสวนป่าเทพสถิตวนาราม บ้านสวนป่า ม. 4 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสวนสว่าง ม. 1 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสวนหมาก ม. 2 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดสวรรค์คงคา ม. 2 ตำบลกุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสวรรค์คงคา ม. 4 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสวรรค์นคร ม. 6 ตำบลกวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสว่าง ม. 3 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสว่างคีรีวัน ม. 1 ตำบลช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดสว่างธรรมาราม บ้านโนนสะอาด ม. 3 ตำบลท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสว่างนามน ม. 2 ตำบลศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดสว่างนาฮี ม. 4 ตำบลศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดสว่างโนนสูง ม. 10 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดสว่างปุญญาวาส ม. 8 ตำบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสว่างโพธิ์งาม ม. 6 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดสว่างไพรงาม ม. 1 ตำบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสว่างวารี ม. 2 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสว่างศรีสมบูรณ์ ม. 11 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสว่างแสงอรุณ ม. 2 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสว่างอัมพร บ้านนางแดดบุ่ง ม. 1 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนเขวา ม. 5 ตำบลยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดสว่างอุดม ม. 3 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดสะแก ม. 4 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดสะพาน ม. 6 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสะพานยาว ม. 8 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสะพานหิน ม. 2 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสะพุงเหนือ บ้านสะพุงเหนือ ม. 8 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสันติวิเวการาม ม. 7 ตำบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสัมพันธ์ ม. 7 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสัมพันธมิตร ม. 5 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดสามแยกสุขประเสริฐ บ้านสามแยก ม. 2 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสามัคคี ม. 7 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสามัคคี บ้านหนองปล้อง ม. 2 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสามัคคีธรรม บ้านหนองกองแก้ว ม. 4 ตำบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดสามัคคีธรรม บ้านลำปอแดง ม. 1 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสามัคคีธรรมาราม ม. 2 ตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดสามัคคีพัฒนาราม ม. 3 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสามัคคีอุทิศ ม. 4 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดสามัคคีอุทิศ ม. 6 ตำบลโพนทอง เมือง ชัยภูมิ
วัดสายตะคลอง บ้านกุดฉนวน ม. 7 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดสายทอง ม. 1 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสาริกา บ้านวังกะอาม ม. 5 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดสาลิกา ม. 11 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสำเนาว์ ม. 2 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสำเภา ม. 9 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดสำรอง ม. 5 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดสำราญ ม. 3 ตำบลหัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดสำราญจิต บ้านวังกุ่ม ม. 5 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดสิงห์ทอง ม. 4 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม บ้านนารี ม. 4 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสุทธิวนาราม ม. 1 ตำบลหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดสุนทรสราวาส ม. 2 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดสุนทริกา ม. 2 ตำบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสุลาลัย ม. 2 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดสุวรรณวาส ม. 8 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลสระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดสูงสุทธาวาส บ้านน้ำอุ่น ม. 9 ตำบลทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
วัดเสนาถไพบูลย์ ม. 7 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดเสาธง ม. 4 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเสาธงทอง ม. 7 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดเสาหงษ์ ม. 3 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแสงจันทราวาส ม. 10 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแสงทองธราวาส ม. 5 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแสงทองปิยาราม บ้านคลองเรียง ม. 8 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดแสงสว่าง ม. 7 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแสงสว่างดาราราม ม. 8 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดแสงอุทัย ม. 9 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดโสกตลับ ม. 8 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดโสกปลาดุก บ้านโสกปลาดุก ม. 2 ตำบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดโสกรัง บ้านโสกรัง ม. 7 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโสกหาด ม. 5 ตำบลช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

"ห"

วัดหงษ์ทอง ม. 2 ตำบลบ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหงส์ทอง ม. 8 ตำบลสระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดหนองกก ม. 8 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ม. 9 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองกระเทือง ม. 7 ตำบลกะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดหนองกุง บ้านหนองกุง ม. 7 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองแกพนังเสือ บ้านหนองแก ม. 11 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองโก บ้านหนองโก ม. 10 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดหนองขาม(บ้านหนองขาม) ม. 2 ตำบลตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดหนองไขน้ำ ม. 9 ตำบลกะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดหนองคู ม. 4 ตำบลโพนทอง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองจะบก ม. 2 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดหนองจันทิ(จันทราราม) ม. 6 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดหนองจาน ม. 5 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดหนองโจด ม. 6 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดหนองเชียงรอดเหนือ บ้านหนองเชียงรอด ม. 5 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดหนองแดงวนาราม บ้านหนองแดง ม. 5 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดหนองโดน บ้านห้วย ม. 3 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองตะไก้ บ้านเขว้า ม. 2 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดหนองตะครอง ม. 5 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองตาไก้ ม. 5 ตำบลหนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดหนองทอน ม. 4 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดหนองนกเขา บ้านหนองนกเขา ม. 6 ตำบลนาฝาย เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองนาแซง บ้านหนองนาแซง ม. 2 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองบัวโคก บ้านหนองบัวโคก ม. 9 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองบัวแดง ม. 6 ตำบลกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองบัวบานเย็น ม. 7 ตำบลศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดหนองบัวรอง ม. 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองบัวลอย ม. 8 ตำบลโคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดหนองโบสถ์ บ้านหนองโบสถ์ ม. 10 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดหนองประดู่ ม. 4 ตำบลหัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองปลาโด บ้านหนองปลาโด ม. 8 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองผักแว่น ม. 10 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองไผ่ ม. 4 ตำบลหนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม ม. 10 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองพง ม. 6 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองม่วง บ้านหนองม่วง ม. 4 ตำบลส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองม่วง ม. 4 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดหนองม่วง บ้านม่วง ม. 4 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดหนองโมง ม. 5 ตำบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองยางพัฒนา บ้านหนองยางพัฒนา ม. 7 ตำบลตะโกทอง กิ่งอ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ
วัดหนองยายบุตร บ้านหนองยายบุตร ม. 9 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองไรไก่ บ้านหนองไรไก่2 ม. 12 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดหนองลุมพุก ม. 2 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองแวง ม. 3 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองสมบูรณ์ บ้านหนองสมบูรณ์ ม. 10 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองสองห้อง บ้านหนองสองห้อง ม. 12 ตำบลบ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ ม. 1 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดหนองสังข์ ม. 7 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองโสน ม. 3 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดหนองโสมง บ้านหนองโสมง ม. 5 ตำบลโคกสูง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองหลอด ม. 9 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดหนองหว้า บ้านหนองหว้า ม. 7 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดหนองหิน บ้านหนองหิน ม. 10 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดหนองแห้ว บ้านหนองแห้ว ม. 10 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองไห บ้านหนองไห ม. 3 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองอีหล่อ ม. 6 ตำบลบ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหนองไฮเหนือ บ้านหนองไฮเหนือ ม. 3 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหรดี ม. 1 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดหรดี ม. 3 ตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดห้วยกุ่ม บ้านห้วยกุ่ม ม. 14 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดห้วยเกตุ บ้านห้วยเกตุ ม. 2 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดห้วยเจริญผล บ้านห้วยเจริญผล ม. 4 ตำบลตะโกทอง จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดห้วยน้อย ม. 8 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง ม. 5 ตำบลหนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดห้วยหินฝน บ้านห้วยหินฝน ม. 8 ตำบลวังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
วัดหว้าเฒ่า บ้านหว้าเฒ่า ม. 1 ตำบลภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดหอไตร ม. 6 ตำบลบ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดหัวทะเล ม. 1 ตำบลหัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดหัวสะพานภัยสงบ ม. 4 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดหางเรียง ม. 8 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดหินลาด บ้านหินลาด ม. 4 ตำบลชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดใหม่เจริญธรรม บ้านหนองหอยปัง ม. 6 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่ชัยมงคล บ้านใหม่ชัยมงคล ม. 12 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่นาดี บ้านใหม่นาดี ม. 8 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดใหม่โนนเมือง บ้านใหม่โนนเมือง ม. 1 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์ บ้านหลักแดน ม. 9 ตำบลวังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านหนองไฮใต้ ม. 8 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่สำราญ บ้านบุสีเสียด ม. 1 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

"อ"

วัดองค์ตือท่าเดื่อ ม. 9 ตำบลบ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดอรัญญวิเวก บ้านนายายชี ม. 12 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดอรัญญาวาส ม. 8 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดอรัญญาวาส ม. 4 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดอรัญญาวาส ม. 6 ตำบลหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดอรุณ ม. 1 ตำบลสระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดอรุณคงคาวนาราม ม. 6 ตำบลเก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอรุณรังษี ม. 9 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอรุณรังสี บ้านแซงวัวชน ม. 10 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอรุณราษฎร์ ม. 8 ตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดอโศกาวนาราม(อโศการาม) ม. 2 ตำบลหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน ม. 8 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน ม. 2 ตำบลโคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน ม. 7 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดอัมพา ม. 2 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดอารมณ์ ม. 9 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดอารมณ์ชื่น ม. 7 ตำบลชีลอง เมือง ชัยภูมิ
วัดอำภา บ้านนามั่ง ม. 5 ตำบลสระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดอำภา ม. 3 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอินทักขิณาราม ม. 6 ตำบลหลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอิสาณ ม. 12 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอิสาณ ม. 6 ตำบลลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดอิสาณ ม. 8 ตำบลหนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
วัดอุดมคีรีเขต ม. 2 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดอุดมประดิษฐาราม ม. 7 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอุดร ม. 1 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอุดร บ้านหนองคอนไทย ม. 5 ตำบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
วัดอุดรนพพาลัย บ้านโนนมะค่า ม. 6 ตำบลท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดอุดรพร บ้านโนนถาวร ม. 2 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเอราวัณ ม. 12 ตำบลหนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดเอี่ยมชโลธร บ้านห้วยยางป่า ม. 3 ตำบลโคกสูง เมือง ชัยภูมิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "ชัยภูมิ"

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองชัยภูมิ ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ในเมือง ชัยภูมิ
คริสตจักรสร้างสรรค์ชัยภูมิ

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039