Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "เชียงราย" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "เชียงราย" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกลาง ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดกลาง ม. 9 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดกลางเวียง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดกลางเวียง ม. 1 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดกว๋าวโท้ง ม. 2 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดกาคำ ม. 1 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดกำพร้าวัวทอง ม. 5 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดกิ่วพร้าว ม. 4 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดกู่แก้ว ม. 10 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดกู่แก้วพัฒนาราม ม. 7 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดกู่เต้า ม. 3 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดกู่สูง ม. 2 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดเกตุแก้ว ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดเกษแก้ว ม. 1 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดเกษมสุข ม. 6 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดเกาะผาคำ ม. 6 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดเกี๋ยงดอย ม. 2 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดเกี๋ยงใต้ ม. 6 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเกี๋ยงลุ่ม ม. 4 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดเกี๋ยงเหนือ ม. 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดแก่นใต้ ม. 5 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดแก่นเหนือ ม. 3 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย

"ข"
วัดขวากใต้ ม. 4 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดขวากเหนือ ม. 5 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดขอนซุง ม. 11 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดขัวแคร่ ม. 1 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดขุนลาว ม. 7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดเขาแก้วดับภัย ม. 1 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดเขาแก้วอภัย ม. 1 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดเขาสวรรค์ ม. 7 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดเขื่อนเมือง ม. 2 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย

"ค"
วัดคงคาราม ม. 5 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดครึ่งใต้ ม. 3 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดครึ่งเหนือ ม. 2 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดคีรีชัย ม. 8 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดคีรีท่าสุด ม. 7 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดคีรีธรรมาราม ม. 10 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดคีรีมงคล ม. 1 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดคีรีสถาน ม. 4 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดโค้งงาม ม. 7 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดไคร้ ม. 3 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย

"ง"
วัดงิ้วเก่า ม. 7 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดงิ้วแก้วพัฒนา ม. 6 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดงิ้วเฒ่า ม. 7 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดงิ้วใหม่ ม. 12 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย

"จ"

วัดจอเจริญ ม. 4 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดจอมคีรี ม. 4 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดจอมคีรี ม. 7 บ้านกลางทุ่ง ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดจอมคีรีพัธญา ม. 1 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดจอมจันทร์ ม. 2 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดจันตาโลก(ชัยมงคล) ม. 4 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดจำคาวตอง ม. 2 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดจำบอน ม. 1 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดจำผักกูด ม. 5 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดเจ็ดยอด ม. 18 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดเจดีย์ ม. 5 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดเจดีย์หลวง ม. 3 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดเจดีย์หลวง ม. 5 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดเจติยาราม ม. 5 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดเจริญเมือง ม. 4 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดแจมป๋อง ม. 5 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย

"ช"

วัดชมภู ม. 7 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดช่องลม ม. 3 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยเจริญ ม. 3 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยพฤกษ์ ม. 5 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยมงคล ม. 10 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดชัยมงคล ม. 13 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย
วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย
วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดชัยสวัสดิ์ ม. 2 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดช้างค้ำ ม. 4 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดเชตะวัน ม. 12 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดเชตุพน ม. 15 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดเชตุพน ม. 5 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดเชียงคาน ม. 4 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดเชียงทอง ม. 8 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดเชียงยืน ม. 14 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดเชียงยืน ม. 6 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดเชียงหมั้น ม. 7 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดเชื้อเจ็ดตน ม. 8 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดโชติการาม ม. 8 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดไชยนารายณ์ ม. 9 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดไชยผาบ(ชัยภาพ) ม. 1 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดไชยมงคล ม. 7 ดงหนองบัว ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดไชยราษฎร์สำราญ ม. 8 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดไชยสถาน ม. 11 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย

"ซ"
วัดซาววา ม. 3 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดซาววา ม.3 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย

"ด"
วัดดงขนุน ม. 10 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดดงเจริญ ม. 9 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดดงชัย ม. 2 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดดงชัย ม. 8 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดดงตะเคียน ม.10 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดดงเทพนิมิต ม. 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดดงน้ำล้อม ม. 8 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดดงป่าเหมี้ยง ม. 10 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดดงมะคอแลน ม. 7 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดดงมะดะ ม. 7 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดดงมะตื้น ม. 5 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดดงมะตื๋น ม. 7 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดดงมะผาง ม. 11 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดดงมะเฟือง ม. 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดดงเวียง ม. 8 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดดงเวียงหวาย ม. 8 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดดงหนองเป็ด ม.11 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดดงหลวง ม. 8 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดดวงดี ม. 2 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดดอน ม. 3 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดดอนแก้ว ม. 6 บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดดอนแก้ว ม. 9 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดดอนแก้ว ม.11 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดดอนงาม ม. 6 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดดอนจั่น ม. 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดดอนจั่น ม. 7 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดดอนไชย ม. 2 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดดอนไชย ม. 6 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดดอนตัน ม. 2 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดดอนที่ ม. 3 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดดอนแท่น ม. 2 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดดอนเฟือง ม. 5 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดดอนมหาวัน ม. 9 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดดอนมูล ม. 1 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดดอนมูล ม. 10 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดดอนมูล ม. 5 ตำบลหนองแรด เทิง เชียงราย
วัดดอนแยง ม. 13 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดดอนเรือง ม. 4 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดดอนเลย ม. 8 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดดอยเขาควาย ม.14 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดดอยงาม ม. 2 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดดอยงาม ม. 6 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดดอยงาม ม. 9 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดดอยงำเมือง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดดอยจ้อง ม. 5 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดดอยจัน ม. 1 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดดอยจำปี ม. 7 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดดอยต่อ ม. 3 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดดอยทอง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดดอยพระบาท ม. 14 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดดอยฮางใน ม. 1 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย
วัดดอยฮางใหม่ ม. 3 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย
วัดเดื่อป่อง ม. 9 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดแดนเมือง ม. 6 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย

"ต"
วัดต้นก๊อ ม. 3 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดต้นก๊อ ม. 4 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดต้นเขือง ม. 4 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดต้นง้าว ม. 2 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดต้นปล้อง ม. 5 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดต้นปี้ ม. 7 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดต้นยาง ม. 7 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดตับเต่า ม. 2 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดต้ากลาง ม. 2 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดต้านาล้อม ม. 7 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดต้าหลวง ม. 1 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดต้าหัวฝาย ม. 3 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดตุ้มใต้ ม. 9 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดเต๋น ม. 8 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดไตรมัคคาราม ม. 3 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย

"ถ"
วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ม. 4 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดถ้ำปลา ม. 3 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำผาจม ม. 1 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดถ้ำผาจรุย ม. 16 ตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดถ้ำผาตอง ม. 11 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค) ม. 4 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย

"ท"
วัดทรายขาว ม. 5 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว) ม. 3 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดทรายมูล ม. 10 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดทรายมูล ม. 2 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดทรายมูล ม. 3 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดทันใจ ม. 10 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดทัพกุมารทอง ม. 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดท่าข้าม ม. 1 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดท่าข้าม ม. 4 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดท่าข้าม ม. 5 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ม. 7 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดท่าข้าวเปลือก ม. 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดท่าไคร้ ม. 5 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดท่าเจริญ ม. 10 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดทาดง ม. 8 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดท่าดอกแก้ว ม. 5 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดท่าต้นตัน ม. 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดท่าน้ำ ม. 3 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดท่าบันไดแก้ว ม. 1 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดท่ามะโอ ม. 8 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดท่าเรือ ม. 7 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดท้าวแก่นจันทน์ ม. 5 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดทาสา(กาสา) ม. 3 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดท่าหล่ม ม. 4 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดท่าฮ่อ ม. 6 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดทุ่งกวาง ม. 3 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดทุ่งก่อ ม.4 ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดทุ่งงิ้ว ม. 2 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งเจริญ ม. 6 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งซาง ม. 4 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งดุก ม. 4 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งต้อม ม. 1 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งต้อม ม. 5 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดทุ่งต้อม ม. 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดทุ่งต่าง ม. 13 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดทุ่งทราย ม. 3 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดทุ่งทราย ม. 5 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดทุ่งปุมเป้ง ม. 1 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย
วัดทุ่งพร้าว ม. 2 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดทุ่งฟ้าผ่า ม. 7 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม. 5 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดทุ่งมะฝาง ม. 10 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดทุ่งยั้ง ม. 2 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดทุ่งยาว ม.7 ทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดทุ่งศาลา ม. 7 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งศาลา ม. 7 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดทุ่งสามเหลี่ยม ม. 8 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดทุ่งหลวง ม. 9 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดทุ่งห้า ม. 2 ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดทุ่งโห้ง ม. 16 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดทุ่งโห้ง ม. 5 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดทุ่งอ่าง ม. 6 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดเทพบุญยืน ม.5 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดเทพปราณี ม. 1 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดเทพวัน ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดเทวานิมิต ม. 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดเทิง ม. 9 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย

"ธ"

วัดธรรมประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย

"น"
วัดนันทาราม ม. 8 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดนางแล ม. 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดนาปง ม. 8 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดน้ำจำ ม. 5 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดน้ำแพร่ ม. 4 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดน้ำม้า ม. 3 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดน้ำล้อม ม. 1 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดน้ำล้อม ม. 2 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดน้ำลัด ม. 3 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย
วัดเนินสมบูรณ์ ม. 8 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดเนื้อนาบุญ ม.14 ทุ่งลานนา ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย

"บ"
วัดบวกปลาค้าว ม. 3 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดบ่อก้าง ม. 1 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดบ่อทอง ม.5 บ่อทอง ตำบลท่าสุด เมือง เชียงราย
วัดบ่อแสง ม.2 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดบัวสลี ม. 3 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดบ้านกล้วย ม. 5 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดบ้านเขียะ ม. 5 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดบ้านจ้อง ม. 1 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านแซว ม. 1 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดบ้านดง ม. 4 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านดง ม. 6 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านดงมหาวัน ม. 1 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย
วัดบ้านดอย ม. 5 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านดู่ ม. 3 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดบ้านตอง ม. 6 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดบ้านถ้ำ ม. 1 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านทุ่ง ม. 2 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดบ้านทุ่งคำ ม. 2 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดบ้านป่าบง ม. 4 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดบ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง) ม. 2 ตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านโป่งน้ำร้อน ม. 11 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านร้อง ม. 12 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดบ้านร้อง ม. 12 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล) ม. 12 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านสา ม. 3 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบ้านเหล่า ม. 1 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดบ้านเหล่า ม.6 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดบ้านแหลว ม. 6 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านใหม่ ม. 1 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านใหม่พัฒนา ม. 6 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม) ม. 25 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดบ้านโฮ่ง ม. 10 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดบุญนาค ม. 2 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดบุญยืน ม. 3 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดบุญโยง ม. 3 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดบุญเรือง ม. 1 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดบุญเรืองใต้ ม. 2 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดบุญเรืองเหนือ ม. 1 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดบุญวาทย์ ม. 4 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดโบราณเวียงเดิม ม. 2 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย

"ป"
วัดปงของ ม. 5 บ้านปงของ ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดปงค์ ม.7 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดปงสนุก ม. 2 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดปงสนุก ม. 3 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดปงสนุก ม. 5 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดปงหลวง ม. 6 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดปงอ้อ ม. 11 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดปงอ้อ ม. 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดประชาร่วมมิตร ม. 10 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดประทุมวราราม(หนองบัว) ม. 5 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดปล้องส้าน ม. 8 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดปอเรียง ม. 7 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดป่ากล้วย ม. 6 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย
วัดป่ากว๋าว ม. 9 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดปากอิงใต้ ม. 2 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดปากอิงเหนือ ม. 2 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดป่ากุ๊ก ม. 8 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดป่าข่า ม. 8 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดป่าแขม ม. 5 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าคา ม. 2 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดป่าคา ม. 3 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าเคาะ ม. 7 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดปางกอก ม. 9 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดปางเกาะทราย ม. 6 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดปางค่า ม. 8 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดปางไคร้ ม. 9 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางซาง ม. 11 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางต้นผึ้ง ม. 5 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางไตรแก้ว ม. 8 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดปางปอ ม. 1 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดปางม่วน ม.8 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย
วัดปางมะกาด ม. 8 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดปางริมกรณ์ ม. 10 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดปางลาว ม. 10 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดปางสนุก ม. 6 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดปางหมอปวง ม. 6 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดปางหัด ม. 2 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดปางห้า ม. 1 บ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดปางอ้อย ม. 9 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดปางอ่าย ม. 4 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่างิ้ว ม. 1 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าแงะ ม. 5 ตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดป่าแงะ ม. 5 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าจี้ ม.8 ป่าจี้ ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าซาง ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่าซาง ม. 2 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดป่าซาง ม. 2 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าซางงาม ม. 6 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าซางดอยแก้ว ม. 4 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย
วัดป่าซางบุนนาก ม. 3 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย
วัดป่าแดง ม. 2 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดป่าแดง ม. 2 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าแดง ม. 7 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าแดง ม. 7 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดป่าแดงงาม ม. 8 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดป่าแดงน้อย ม. 9 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแดงหลวง ม. 11 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดป่าแดด ดอนแก้ว ม.4 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าแดด ม. 4 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าตาลใต้ ม. 4 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดป่าตึง ม. 1 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดป่าตึง ม. 4 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย
วัดป่าตึง ม. 5 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าตึง ม. 7 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าตึงงาม ม. 1 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าตึงงาม ม. 6 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดป่าถ่อน ม. 11 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าถ่อน ม. 2 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าถ่อน ม. 5 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าถ่อน ม. 9 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว ม. 11 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดป่าบง ม. 1 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าบง(ป่าบงขวาง) ม. 5 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดป่าบงงาม ม. 6 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดป่าบงหลวง ม. 3 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าบงหลวง ม. 3 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าเป้า ม. 12 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดป่าเปา ม. 8 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าไผ่ ม. 2 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดป่าไผ่ ม. 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดป่าไผ่ ม. 6 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดป่าแฝ ม. 3 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดป่าม่วง ม. 10 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าม่วง ม. 4 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดป่ายาง ม. 2 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดป่ายาง ม. 6 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดป่ายาง ม. 8 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดป่ายางมน ม. 7 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดป่ายางหลวง ม. 9 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย
วัดป่ารวก ม. 1 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดป่ารวก ม. 1 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดป่ารวก ม. 5 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดป่ารวก ม. 8 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดป่าลัน ม. 3 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าเลา ม. 3 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย
วัดป่าสัก ม. 2 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าสัก ม. 6 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าสัก ม. 7 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดป่าสักใต้ ม. 6 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดป่าสักน้อย ม. 3 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าสักหลวง ม. 2 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดป่าสักหางเวียง ม. 9 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดป่าสักเหนือ ม. 4 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดป่าส้าน ม. 5 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดป่าหัด ม. 2 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าห้า ม. 1 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดป่าห้า ม. 6 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดป่าหุ่ง ม. 1 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง ม. 8 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดป่าเหมือด ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดป่าเหมือด ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดป่าอ้อ ม. 8 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย) ม. 11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดปิงเมือง ม. 9 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดปุยคำ ม. 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดปูแกง ม. 1 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดโป่งขาม ม. 16 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดโป่งแดง ม. 8 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดโป่งทะลาย ม. 4 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดโป่งนาคำ ม. 5 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย
วัดโป่งน้ำร้อน ม. 6 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดโป่งปูเฟือง ม. 1 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดโป่งผา ม. 4 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดโป่งพระบาท ม. 6 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดโป่งแพร่ ม. 3 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดโป่งมอญ ม. 1 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดโป่งสลี ม. 3 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย
วัดโป่งสัก ม. 6 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดโป่งเหนือ ม. 1 ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย

"ผ"
วัดผากุบ ม. 5 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดผ้าขาวป้าน ม. 2 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดผาแดง ม. 10 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดผาเต่าคำ ม. 11 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดผาแตก ม. 10 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดผาบ่อง ม. 10 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดผาลาด ม. 10 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดผาแล ม. 6 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดผาวี ม. 8 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดผาสุการาม ม. 10 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย

"ฝ"
วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย
วัดฝั่งหมิ่น ม. 7 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย

"พ"
วัดพญาสี่ตวงคำ ม. 2 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพนาลัย ม. 8 บ้านทรายมูล ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดพนาลัยเกษม ม. 6 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดพรหมวิหาร ม. 10 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพระเกิดคงคาราม ม. 14 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดพระแก้ว ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดพระแก้ว ม. 8 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดพระเจ้าทองทิพย์ ม. 2 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดพระเจ้าล้านทอง ม. 2 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุขุนทอง ม. 3 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมกิตติ ม. 6 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุจอมทอง ม. 5 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมแว่ ม. 11 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดพระธาตุจอมสัก ม. 14 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย
วัดพระธาตุจอมหงส์ ม. 11 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ม. 1 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดพระธาตุดอยเวา ม. 1 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดพระธาตุปูเต้า ม. 7 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุปูล้าน ม. 6 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดพระธาตุผาเงา ม. 5 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ม.2 ตั้งข้าว ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดพระธาตุสองพี่น้อง ม. 7 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง ม. 4 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดพระนาคแก้ว ม. 1 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดพระเนตร ม. 11 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดพระบาทสนามบิน ม. 13 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดพระสิงห์ ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดพระหิน ม. 7 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดพร้าวกุด ม. 5 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดพื้นเมือง ม. 1 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดโพธนาราม(โคธนาราม) ม. 8 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดโพธิ์ชัย ม.7 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดโพธิ์ทอง ม.2 สันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์ศรีพัฒนา ม. 13 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดโพธิ์สว่าง ม. 6 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดไพรสณฑ์คีรี ม. 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย

"ฟ"

วัดเฟือยไฮ ม. 1 ตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย

"ภ"
วัดภูเขาแก้ว ม. 8 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย

"ม"
วัดมรรคาราม ม. 1 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดม่วง ม. 3 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดม่วงแก้ว ม. 15 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดม่วงคำ ม. 11 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดม่วงคำ ม. 4 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดม่วงเจ็ดต้น ม. 9 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดม่วงชุม ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดม่วงชุม ม. 7 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดม่วงชุม ม. 9 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดม่วงทอง ม. 7 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดม่วงบุญเรือง ม. 2 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดมหาชินธาตุดอยตุง(พระธาตุดอยตุง) ม. 6 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดม่อนป่าสัก ม. 9 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดมิ่งเมือง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดมุงเมือง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดเม็งรายมหาราช ม. 2 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดเมืองกาญจน์ ม. 2 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดเมืองชุม ม. 7 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดแม่กรณ์ ม. 1 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดแม่แก้วใต้ ม. 3 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่แก้วเหนือ ม. 1 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่ขะจาน ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ม. 10 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดแม่คาววัง ม. 2 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดแม่คำ ม. 2 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำ ม. 4 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่คำน้ำลัด ม. 3 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำสบเปิน ม. 1 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่คำหนองบัว ม. 1 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่คี ม. 9 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดแม่เงิน ม. 6 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดแม่เจดีย์ ม. 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่ต๋ำ ม. 4 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำกลาง ม. 5 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำน้อย ม. 1 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่ต๋ำหลวง ม. 3 ตำบลตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่บง ม. 8 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดแม่เปา ม. 3 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดแม่เผื่อ ม.4 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดแม่พริก ม. 1 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่พุง ม. 2 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดแม่แพง ม. 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่เย็นเหนือ ม. 3 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม) ม. 6 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดแม่ลัว ม. 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ลาก ม. 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่เลียบ ม. 4 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สรวย ม. 5 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สรวยหลวง ม. 2 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดแม่สลองนอก ม. 8 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สลองใน ม. 4 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดแม่สว่าน ม. 2 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดแม่สาด ม. 4 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดแม่สาย ม. 8 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดแม่หะ ม. 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดแม่ห่าง ม. 6 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดแม่อ้อนอก ม. 2 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่อ้อใน ม. 11 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย
วัดแม่แอบดอนแก้ว ม. 5 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดไม้ยาเก่า ม. 2 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย

"ย"
วัดยางฮอม ม. 8 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดยาย ม. 2 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย

"ร"
วัดร่องก๊อ ม. 4 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดร่องกู่ ม. 4 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดร่องขุ่น ม. 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดร่องขุ่น ม. 6 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดร่องคต ม. 1 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดร่องคือ ม. 6 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องธาร ม. 2 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย
วัดร่องธาร ม. 3 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดร้องบง ม. 2 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดร่องบง ม. 2 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดร่องบัวทอง ม. 9 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องเบ้อใน ม.9 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดร่องโบสถ ม. 3 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องปลาขาว ม. 7 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดร่องเผียว ม. 8 บ้านร่องเผียว ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดร่องริว ม. 12 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดร่องศาลา ม. 3 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดร้องหลอด ม. 3 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดร้องหวาย ม. 2 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องห้า ม. 1 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดร่องห้า ม. 4 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดร่องห้า ม. 6 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดร่องอ้อ ม. 2 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย
วัดราษฎร์เจริญ ม. 4 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดราษฎร์ชุมพล ม. 4 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดราษฎร์ดำรงค์ ม. 5 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดราษฎร์บำรุง ม.14 โชคชัย ตำบลโชคชัย กิ่ง อ.ดอยหลวง เชียงราย
วัดราษฎร์บูรณะ ม. 5 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 10 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดริมกก ม. 4 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดรุ่งเรือง ม. 10 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย

"ล"
วัดลังกา ม. 4 ตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดลำเปิง ม. 5 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดลุง ม. 3 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดโล้ะ ม. 3 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดโล๊ะป่าห้า ม.7 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย

"ว"
วัดวังช้าง ม. 9 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดวังผาข้อน ม. 9 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดวังผาศิลาราม ม.8 วังศิลา ตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดวังลาว ม. 4 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดวิเชตร์มณี ม. 4 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดเวียงแก้ว ม. 2 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดเวียงแก้ว ม. 5 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดเวียงพาน ม. 3 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
วัดเวียงสักวราราม ม. 5 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดเวียงสา ม. 7 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดเวียงหวาย ม. 1 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดเวียงหวาย ม.2 เวียงหวาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดเวียงหอม ม. 4 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย

"
ศ"
วัดศรีเกิด ม. 3 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดศรีเกิด ม. 3 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดศรีค้ำ ม. 3 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีคำเวียง ม. 2 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีโคมคำ ม. 9 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีชัยแม่มะ ม.1 แม่มะ ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดศรีชุม ม. 3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดศรีชุม ม. 6 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดศรีชุมประชา ม. 1 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีดงชัย ม. 11 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดศรีดอนแก้ว ม.7 ดอนแก้ว ตำบลโรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีดอนชัย ม. 2 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดศรีดอนชัย ม. 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีดอนชัย ม. 8 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย
วัดศรีดอนชุม ม. 10 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดศรีดอนมูล ม. 3 ตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีดอนมูล ม. 5 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดศรีดอนเรือง ม. 6 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีดอยชัย ม. 2 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีดอยชัย ม. 2 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีดอยเรือง ม. 6 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีถ้อย ม. 8 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
วัดศรีทรายมูล ม. 11 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดศรีทรายมูล ม. 2 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย
วัดศรีบังวัน ม. 5 ตำบลโรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีบุญเกิด ม. 4 ตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีบุญยืน ม. 10 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดศรีบุญยืน ม. 3 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดศรีปูคา ม. 5 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย
วัดศรีพิงชัย ม. 3 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดศรีมงคล ม. 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดศรีมงคล ม. 8 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดศรีมิ่งแก้ว ม. 1 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดศรีเมืองมูล ม.5 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดศรียางชุม ม. 6 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดศรียางมูล ม. 8 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดศรีวังมูล ม. 7 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดศรีวิไล ม. 7 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดศรีเวียง ม. 3 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีศักดาราม ม. 5 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดศรีศักดิ์พัฒนา ม. 8 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดศรีส้มสุก ม. 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดศรีสะอาด ม. 9 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดศรีสุทธาวาส ม. 1 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีสุพรรณ ม. 2 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดศรีสุพรรณ ม. 6 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย
วัดศรีสุวรรณ ม. 3 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย
วัดศาลาเชิงดอย ม. 6 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดศาลาวาส ม. 4 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดศิริมังคลาราม ม. 6 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย

"ส"

วัดสถาน ม. 1 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดสถาน ม. 3 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย
วัดสบกก ม. 7 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดสบคำ ม. 5 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดสบเปา ม. 2 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสบแพง ม. 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
วัดสบรวก ม. 1 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดสบสม ม. 3 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดสมานมิตร ม. 1 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดสวนดอก ม. 3 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย
วัดสวนดอก ม. 5 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดสวนดอก ม. 8 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
วัดสวนดอกสันทรายมูล ม.1 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดสว่างจันทร์ ม. 7 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย
วัดสองแคว ม. 2 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดสักกวัน ม. 5 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย
วัดสักเหนือ ม. 11 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย
วัดสันกอง ม. 2 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันกอง ม. 7 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดสันกอตาล ม. 5 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย
วัดสันกอเหียง ม. 4 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย
วัดสันก้างปลา ม. 7 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดสันกำแพง ม. 12 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันกำแพง ม. 3 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันกู่ ม. 4 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันเกล็ดทอง ม. 7 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย
วัดสันขี้เม้า ม. 10 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันขี้เหล็ก ม. 2 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดสันคือ ม. 15 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดสันโค้ง ม. 10 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดสันโค้ง ม. 3 สันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันโค้ง ม. 5 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดสันโค้งงาม ม. 7 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดสันจำปา ม. 3 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดสันช้างตาย ม. 10 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันชุม ม. 2 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสันฐาน ม. 3 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันต้นกอก ม. 13 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดสันต้นดู่ ม. 4 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันต้นต้อง ม. 9 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันต้นปุย ม. 5 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันต้นเปา ม. 14 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย
วัดสันต้นผึ้ง ม. 15 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดสันต้นแฟน ม. 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดสันต้นม่วง ม. 3 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้นแหน ม. 7 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันต้นแหน ม.6 สันต้นแหน ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดสันต้อม ม. 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดสันตันเปา ม. 6 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดสันติการาม ม. 9 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันติคีรี ม. 13 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง ม. 10 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดสันติวนาราม ม. 2 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดสันติวราราม ม.7 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสันติอุดมธรรม ม. 6 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันถนนใต้ ม. 2 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันทราย ม. 1 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดสันทราย ม. 11 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันทราย ม.1 สันทราย ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดสันทรายกองงาม ม. 7 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดสันทรายงาม ม. 3 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดสันทรายน้อย ม. 3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดสันทรายน้อย ม. 4 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดสันทรายหลวง ม. 1 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย
วัดสันทรายใหม่ ม. 4 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย
วัดสันทางหลวง ม. 12 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดสันไทรงาม ม.5 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วัดสันธาตุ ม. 2 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันธาตู(สันธาตุอโสการาม) ม. 4 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย
วัดสันนา ม. 2 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันนา ม. 3 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันนายาว ม. 6 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันน้ำบ่อ ม. 6 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันบุญเรือง ม. 3 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันป่ง ม. 5 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดสันปลาดุก ม. 5 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดสันป่ากอ ม. 13 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดสันป่าตึง ม. 6 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย
วัดสันป่าบง ม. 11 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย
วัดสันป่ายาง ม. 6 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดสันป่าลาน ม. 2 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดสันป่าสัก ม. 9 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดสันป่าหนาด ม. 6 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันปูเลย ม. 2 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดสันปูเลย ม. 3 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดสันปูเลย ม. 5 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดสันผักแค ม. 5 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันม่วงคำ ม. 7 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
วัดสันมะกอก ม. 9 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดสันมะค่า ม. 1 ตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
วัดสันมะเค็ด ม. 1 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันมะเค็ด ม. 1 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันมะเค็ด ม. 9 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดสันมะนะ ม. 5 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดสันมะนะ ม. 6 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันมะนะ ม. 7 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดสันมะแฟน ม. 13 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
วัดสันมะแฟน ม. 2 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย
วัดสันมะเหม้า ม. 4 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย
วัดสันไม้ฮาม ม. 6 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย
วัดสันยาว ม. 3 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันละคร ม. 3 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดสันลิดไม้ ม. 8 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดสันสลิด ม.3 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
วัดสันสลี ม. 4 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดสันสลี ม. 5 ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดสันสลีหลวง ม. 4 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดสันสะอาด ม. 4 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันหนองบัว ม. 11 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดสันหนองบัว ม. 2 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
วัดสันหนองเหลียว ม. 12 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดสันหลวง ม. 4 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดสันหลวง ม. 7 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดสันหลวงใหม่ ม. 10 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน
วัดส้าน ม. 1 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดสารภี ม. 5 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
วัดสุมังคลาราม ม. 8 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
วัดสุวรรณคีรี ม. 5 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณคีรี ม. 8 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณมงคล ม. 5 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย
วัดสุวรรณาราม ม. 3 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดแสงพระธาตุ ม. 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดแสงเมืองมา ม. 3 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย

"ห"

วัดหนองกล้วย ม. 4 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองข่วง ม. 1 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย
วัดหนองครก ม. 6 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองควาย ม. 4 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหนองคึก ม. 8 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดหนองตุ้ม ม. 7 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดหนองถ้ำ ม. 3 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดหนองบัว ม. 10 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหนองบัว ม. 8 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดหนองบัวเงิน ม. 14 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดหนองบัวตอง ม. 9 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดหนองบัวสด ม. 5 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
วัดหนองป่าก่อ ม. 3 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองป่าอั้น ม. 5 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย
วัดหนองปิ๋ง ม. 5 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองผักจิก ม. 4 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดหนองผักเฮือด ม. 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดหนองมะกัง ม. 8 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดหนองยาว ม. 4 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหนองร่อง ม. 8 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดหนองแรด ม. 1 ตำบลหนองแรด เทิง เชียงราย
วัดหนองแรดใต้รัตนาราม ม. 3 ตำบลหนองแรด เทิง เชียงราย
วัดหนองเลียบ ม. 4 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
วัดหนองแว่น ม. 9 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย
วัดหนองสามัคคี ม. 4 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย
วัดหนองสี่แจ่ง ม. 4 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
วัดหนองเสา ม.6 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดหนองหมด ม. 11 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหนองหม้อ ม. 9 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย
วัดหนองแหย่ง ม. 7 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย
วัดหนองอ้อ ม. 15 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย
วัดหนองอ้อ ม. 2 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย
วัดหนองฮ่าง ม. 4 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย
วัดหมากเอียก ม. 5 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย
วัดหลวง ม. 2 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหลวง ม. 4 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ม.1 แม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดหล่ายงาว ม. 1 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดหลู้ ม. 1 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดห้วยก้าง ม. 5 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 8 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย
วัดห้วยขม ม. 15 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย
วัดห้วยเครือบ้า ม. 6 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย
วัดห้วยเคียน ม. 5 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย
วัดห้วยไคร้ ม. 3 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดห้วยไคร้หลวง ม. 1 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดห้วยไคร้ใหม่ ม. 2 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดห้วยซ้อ ม. 1 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยเดื่อ ม. 1 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
วัดห้วยเดื่อ ม. 9 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยทราย ม. 9 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดห้วยน้ำขุ่น ม. 8 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยน้ำราก ม. 5 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยประสิทธิ์ ม. 12 บ้านห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย
วัดห้วยโป่ง ม. 5 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยพลู ม. 9 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดห้วยมะหินฝน ม. 14 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยเม็ง ม. 6 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยไร่ ม. 1 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยไร่ ม. 6 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยไร่เก่า ม. 17 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยลึก ม. 4 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย
วัดห้วยส้ม ม. 3 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
วัดห้วยสัก ม. 1 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย
วัดห้วยสัก ม. 9 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยส้านพลับพลา ม. 5 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดห้วยส้านยาว ม. 13 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดห้วยหก ม. 4 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
วัดห้วยหลวง ม. 5 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยหลวงใต้ ม. 6 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยห้อม ม. 7 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย
วัดห้วยอ้ม ม. 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดห้วยอ้มใหม่ ม. 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
วัดหวาย ม. 1 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
วัดหัตถีวนาราม ม. 6 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดหัวง้ม(ดอยงาม) ม. 7 บ้านดอยงาม ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย
วัดหัวทุ่ง ม. 2 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวฝาย ม. 3 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย
วัดหัวฝาย ม. 6 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย
วัดหัวฝาย ม. 8 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวฝาย ม. 9 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย
วัดหัวริน ม. 8 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย
วัดหัวรินคำ ม. 6 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
วัดหัวเวียง ม. 1 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหาดไคร้ ม. 7 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย
วัดหาดบ้าย ม. 1 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย
วัดหิรัญญาวาส ม. 8 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
วัดเหมืองกลาง ม. 1 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
วัดเหมืองง่า ม. 6 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย
วัดเหมืองแดง ม. 2 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย
วัดเหมืองลึก ม. 8 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดใหม่เจริญ ม. 8 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย
วัดใหม่ใต้ ม. 6 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
วัดใหม่ทุ่งหมด ม. 7 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย
วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา) ม. 11 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย

"อ"

วัดอภัย ม. 3 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย
วัดอรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี) ม. 7 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
วัดอรัญวิเวก ม. 7 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย
วัดอำมาตย์ ม. 1 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดอินทราราม ม. 5 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย
วัดอุดมวารี ม. 8 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย
วัดอุทกวนาราม ม. 7 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย
วัดอุธราราม ม. 7 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย
วัดอูปแก้ว ม. 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย
วัดเอียน ม. 14 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย

"ฮ"

วัดฮ่องอ้อ ม. 2 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย
วัดฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
วัดฮ่างต่ำ ม. 3 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "เชียงราย"

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ เชียงแสน ถ.สายเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย
คริสตจักรโกละโกธาม. 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ต. แม่ยาว อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้านศรีชัยภูมิม.10 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย เชียงราย
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เชียงแสน บ้านเวียงเก่า ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย
คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายม.3 ถ.รัตนเขต ต.รอบเวียง อ. เมือง เชียงราย
คริสตจักรไทยปางหมอปวงม. 6 บ้านปางหมอปวง ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน เชียงราย
คริสตจักรไทยบ้านโป่งน้ำตกม. 7 บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรไทยเวียงเชียงรายถ.ศรีเกิด ม. 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรสัจจธรรมถ.อุดรกิจ ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรเชียงรายม. 3 อ.ศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรเสริมสร้างชีวิตใหม่ม. 19 ถ. สันติ ซ. 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์เชียงรายหมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย
คริสตจักรพันธกิจร่มพระคุณแม่สายหมู่ที่ 5 ซ.11 ต.เวียงฟางคำ อ.แม่สาย เชียงราย
คริสตจักรข่าวประเสริฐอาข่าหมู่ที่ 22 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
คริสตจักรข่าวดี หมู่ที่ 17 ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039