Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "นราธิวาส" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นราธิวาส" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกำแพง ม. 2 ตำบลกะลุวอ เมือง นราธิวาส
วัดเกษตรธิการาม ม. 2 ตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส
วัดเกษมประทีป ม. 2 ตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
วัดเกาะสวาด ม. 5 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดโกลกเทพวิมล ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

"ข"
วัดขวัญประชา ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วัดเขากง ม. 4 ตำบลลำภู เมือง นราธิวาส
วัดเขาเข็มทอง ม. 2 ตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส

"ค"
วัดคันธาริการาม ม. 3 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดโคกโก ม. 4 ตำบลลำภู เมือง นราธิวาส
วัดโคกเคียน ม. 1 ตำบลโคกเคียน เมือง นราธิวาส
วัดโคกตา ม. 1 ตำบลปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดโคกมะเฟือง ม. 1 ตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
วัดโคกมะม่วง ม. 4 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส

"ฆ"
วัดโฆษิต ม. 2 ตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส

"จ"

วัดเจาะไอร้อง ม.1 เจาะไอร้อง ตำบลจวบ กิ่ง อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส

"ฉ"

วัดฉัททันต์สนาน ม. 1 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส

"ช"

วัดชลเฉลิมเขต ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วัดชลธาราวาส ม. 2 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดชลธาราสิงเห ม. 3 ตำบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
วัดชัยรัตนาราม ม. 3 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดเชิงเขา ม. 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส

"ต"
วัดตันติการาม ม. 3 ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
วัดตันหยงมัส ม. 7 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดโต๊ะโมะ ม. 3 ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส

"ท"
วัดทรายขาว ม. 2 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดทรายทอง ม. 6 ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
วัดทองดีประชาราม ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วัดท่ามะปราง ม. 3 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
วัดทุ่งคา ม. 2 ตำบลละหาร ยี่งอ นราธิวาส

"ธ"

วัดธารากร ม. 4 ตำบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส

"น"
วัดนภาราม(นพาราม) ม. 6 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส
วัดน้ำขาวยะกา ม. 10 ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส
วัดนิคมแว้ง ม. 6 ตำบลโละจูด แว้ง นราธิวาส

"บ"
วัดบางนรา ตำบลบางนาค เมือง นราธิวาส
วัดบางปอ ม. 2 ตำบลบางปอ เมือง นราธิวาส
วัดบือแรง ม. 1 ตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
วัดบุณณาราม ม. 3 ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
วัดโบราณสถิตย์ ม. 2 ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

"ป"
วัดประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค เมือง นราธิวาส
วัดประชุมชลธารา ม. 6 ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดประดิษฐบุปผา ม. 3 ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดปริมังคลาวาส ม. 1 ตำบลปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดป่าไผ่ ม. 5 ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
วัดปิบผลิวัน ม.2 ตะปัง ตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส

"พ"
วัดพนาสณฑ์ ม. 7 ตำบลโคกเคียน เมือง นราธิวาส
วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค เมือง นราธิวาส
วัดพระพุทธ ม. 3 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส
วัดพิกุลทอง ม. 6 ตำบลกะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
วัดไพโรจน์ประชาราม ม. 2 ตำบลรือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส

"ร"
วัดรัตนานุสรณ์ ม.4 ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
วัดราษฎร์วิริยาราม ม. 1 ตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
วัดราษฎรสโมสร ม. 2 ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

"ล"
วัดลอยประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
วัดลำภู ม.2 ลำภู ตำบลลำภู เมือง นราธิวาส

"ว"
วัดเวฬุวัน ม.2 ป่าไผ่ ตำบลกาหลง ศรีสาคร นราธิวาส

"
ศ"
วัดศรีสาคร ม. 1 ตำบลซากอ ศรีสาคร นราธิวาส

"ส"

วัดสวนธรรม ม. 2 ตำบลรือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
วัดสังฆสิทธาราม ม. 7 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
วัดสุคิรินประชาราม ม.4 สุคิริน ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส
วัดสุวรรณบรรพต ม.2 ส.ว.นอก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส

"ห"

วัดหิรัญวดี ม. 4 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส

"อ"

วัดอุไรรัตนาราม ม. 2 ตำบลบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นราธิวาส"

คริสตจักรสัมพันธ์สุไหงโก-ลก ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโกลก นราธิวาส

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039