Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "พิษณุโลก" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด"พิษณุโลก"ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกกไม้แดง ม. 9 กกไม้แดง ตำบลดินทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดกรมธรรม์ ม. 3 กรมธรรม์ ตำบลสมอแข เมือง พิษณุโลก
วัดกระทุ่มยอดน้ำ ม. 2 กระทุ่มยอดน้ำ ตำบลวังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
วัดกระบังมังคลาราม ม. 2 กระบัง ตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดกรับพวง ม. 1 กรับพวง ตำบลวังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
วัดกรับพวงใต้ ม. 4 กรับพวงใต้ ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดกรับพวงเหนือ ม. 6 กรับพวกเหนือ ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดกรุงกรัก ม. 2 กรุงกรัก ตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
วัดกรุงศรีเจริญ ม. 6 โกรงเกรง ตำบลนครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดกลาง ม. 11 โนนจันทร์ ตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดกลางสุริยวงศ์ ม.5 วัดกลาง ตำบลวังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
วัดกวางทอง ม. 5 กวางอั้น ตำบลบ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
วัดกำแพงดิน ม. 6 โฉงใต้ ตำบลโคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดเกษตรสุขวนาราม ม. 12 เกษตรสุข ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดเก้ารัง ม.9 เก้ารัง ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ ม. 2 วังบอน ตำบลชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
วัดเกาะจันทร์ ม. 3 เกาะจันทร์ ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดแก่งทุ่ง ม. 4 แก่งทุ่ง ตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดแก่งหว้า ม. 8 แก่งหว้า ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก

"ข"
วัดขวดน้ำมัน ม. 2 ขวดน้ำมัน ตำบลบ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดเข็กใหม่พัฒนาราม ม. 7 เข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดเขาเขียว ม. 5 เขาเขียว ตำบลวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดเขาน้อย ม. 5 เขาน้อย ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดเขาน้อย ม.5 เขาน้อย ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดเขาน้อยศรีรัตนาราม ม. 4 เขาน้อย ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดเขาปรัง ม. 7 ฟากบึง ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดเขาพนมทองคีรีเขต ม. 9 คลองดู่ ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ ม. 9 เขาไร่ ตำบลบ้านป่า เมือง พิษณุโลก
วัดเขาสมอแคลง ม. 8 เขาสมอแคลง ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดเขื่อนขันธ์ ม.3 อรัญญิก ตำบลอรัญญิก เมือง พิษณุโลก

"ค"
วัดคลองแค ม. 5 คลองแค ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดคลองแคตะวันออก ม. 5 คลองแค ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดคลองช้าง ม. 5 คลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดคลองดู่ ม.9 คลองดู่ ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองตานมศรัทธาราม ม. 3 น้ำริน ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองตาล ม. 8 คลองตาล ตำบลหนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดคลองเตย ม. 6 คลองเตย ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดคลองทำเนียบ ม. 6 คลองทำเนียบ ตำบลวังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดคลองเป็ด(เหนือ) ม. 4 คลองเป็ด ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเป็ดใต้ ม. 4 คลองเป็ด ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองมะเกลือ ม. 7 คลองมะเกลือ ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดคลองเมือง ม.6 คลองเมือง ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเรือ ม.11 ทุ่งคลองเรือ ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองวัดไร่ ม. 4 คลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดคันโช้งวนาราม ม. 1 คันโช้ง ตำบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดคุยพยอม ม. 6 ยางแขวนอู่ ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดคุยม่วง ม. 1 คุยม่วง ตำบลคุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก
วัดคุยมะตูม ม. 4 คุยมะตูม ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดคูหาสวรรค์ ม. 1 ถ.สิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดโคกผักหวาน ม. 5 โคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดโคกสนั่น ม.8 ตำบลวัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดโคกสมอ ม. 1 โคกสมอ ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดโคกสลุด ม. 3 โคกสลุด ตำบลบ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดโคกใหญ่ ม. 6 โคกใหญ่ ตำบลสวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก

"ง"
วัดงิ้วงาม ม. 9 ตำบลวังน้ำคู้ เมือง พิษณุโลก

"จ"

วัดจอมทอง ม. 5 จอมทอง ตำบลจอมทอง เมือง พิษณุโลก
วัดจันทร์ตะวันตก ถ.วังจันทน์ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดจันทร์ตะวันออก ม. 3 ถ.สังฆบูชา ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดจุฬามณี ม. 2 จุฬามณี ตำบลท่าทอง เมือง พิษณุโลก
วัดเจดีย์ยอดทอง ม. 4 พญาเสือ ตำบลอรัญญิก เมือง พิษณุโลก
วัดเจริญผล ม. 4 เจริญผล ตำบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดเจริญราษฎร์ ม. 6 ตายม ตำบลวัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดแจ่มสุวรรณ ม.6 หัวกระทิง ตำบลท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก

"ช"

วัดชมภู ม. 3 ชมภู ตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดชัยเจริญบำรุงธรรม ม. 6 ใหม่ชัยเจริญ ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดชัยภูมิการาม ม. 2 ท่างาม ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดช่างเหล็ก ม. 4 วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดชาติตระการ ม. 1 ชาติตระการ ตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดชุมพลศรี ม. 6 ห้วย ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดเชิงเขาวนาราม ม.5 ทับยายเชียง ตำบลทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดไชยนาม ม. 1 ชัยนาม ตำบลชัยนาม วังทอง พิษณุโลก

"ซ"
วัดซำรัง ม.4 ซำรัง ตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดซำรู้ ม. 10 ซำรู้ ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดซำหวาย ซำหวาย ตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดเซิงหวาย ม. 3 เชิงหวาย ตำบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก

"ณ"
วัดเณรน้อย ม. 3 บึงพร้าว ตำบลชัยนาม วังทอง พิษณุโลก

"ด"
วัดดงกระบาก ม. 6 ดงกระบาก ตำบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดดงกวาง ม. 3 ดงกวาง ตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดดงโคกขาม ม. 2 ดงโคกขาม ตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
วัดดงจันทร์ ม. 10 ดงจันทร์ ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดดงแตง ม. 8 ดงแตง ตำบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดดงประคำ ม. 2 คลองตก ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดดงพลวง ม. 7 ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดดงยาง ม. 7 ดงยาง ตำบลบ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
วัดดงหนองอ้อ ม. 4 ดง ตำบลคุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก
วัดดงหมี ม. 7 ดงหมี ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดดอนทอง ม.2 ดอนทอง ตำบลดอนทอง เมือง พิษณุโลก
วัดดอนอภัย ม. 3 หนองตาเขียว ตำบลบ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ม. 1 กร่าง ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก

"ต"
วัดต้นม่วง ม. 8 กกม่วง ตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดตลุกเทียม ม. 4 ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดตะเคียนเตี้ย ม. 5 หนองกระบาก ตำบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดตะเคียนทองพุทธาราม ม. 13 ตะเคียนทอง ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดตะแบกงาม ม.9 ตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดตะโม่ ม. 5 ตะโม่ ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดตาปะขาวหาย ม. 4 ตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ เมือง พิษณุโลก
วัดตายม ม. 1 ตายม ตำบลวัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดตาลโพลง ม. 4 บุใหญ่ ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดแตน ม. 5 วัดแตน ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก

"ท"
วัดทรัพย์ไพรวัลย์ ม. 7 ทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดทองแท้ ม. 1 ท้อแท้ ตำบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดท้องโพลง ม. 3 ท้องโพลง ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดทับยายเชียง ม. 4 หนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดท่าแก่ง ม. 7 ท่าแก่ง ตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดท่าโก ม. 3 ท่าโก ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดท่าข้ามเมตตาธรรม ม. 5 ท่าข้าม ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดทางลัดประชาราม ม. 5 ทางลัด ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดท่างาม ม. 1 ท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดท่าช้าง ม. 2 ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดท่าไชย ม. 2 ท่าไชย ตำบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดท่าตาล ม. 3 ท่าตาล ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดท่าทรุด ม. 7 คุ้งหมอ ตำบลปากโทก เมือง พิษณุโลก
วัดท่านา ม. 4 ท่านา ตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดท่ามะขาม ม. 7 ท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดท่ามะปราง ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดท่าโรงตะวันออก ม. 2 ท่าโรงตะวันออก ตำบลวัดพริก เมือง พิษณุโลก
วัดท่าสะแก ม. 4 ท่าสะแก ตำบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม ม. 6 ท่าสะเดา ตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดท่าสี่ร้อย ม. 5 ยางประดา ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดท่าหมื่นราม ม. 1 ท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดทุ่งตาเปรี้ยว ม. 6 ทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดทุ่งน้อย ม.8 ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดทุ่งน้อย(ทุ่งน้อยคีรีบรรพต) ม. 8 ทุ่งน้อย ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดทุ่งยาว ม. 1 ทุ่งยาว ตำบลวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์ ม. 8 ทุ่งใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดทุ่งอ้ายโห้ ม.1 ทุ่งอ้ายโห้ ตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดเทพชุมชน(เทพชุมนุม) ม. 5 กรับพวงกลาง ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดแท่นนางงาม ม.10 แท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
วัดไทรงามเจริญธรรม ม. 10 ไทรงาม ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดไทรดงยั้ง ม. 2 ไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

"ธ"

วัดธรรมเกษตร ม. 7 กร่าง ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดธรรมจักร ถ.เอกาทศรถ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก

"น"
วัดนงราชธาราม ม. 2 ขอนสองสลึง ตำบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม ม. 3 ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดนาขาม ม. 1 นาขาม ตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดนาขุม ม. 7 นาขุม ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดนาขุมคัน ม. 5 นาขุมคัน ตำบลนครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาคล้าย ม. 1 นาคล้าย ตำบลนาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดนางพระยา (นางพญา) ถ.จ่าการบุญ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดนาจาน ม. 2 นาจาน ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาจาน ม. 4 นาจาน ตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดนาตาจูม ม. 6 นาตาจูม ตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดนาตาดี ม. 11 โคกเนินทอง ตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดนาตาดี ม. 6 นาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดนาทุ่งใหญ่ ม. 2 นาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาบัว ม. 3 โนน ตำบลนาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาเปอะ ม. 2 นาเปอะ ตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดนาพรานสามัคคีธรรม ม. 5 นาพราน ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดนาฟองแดง ม. 7 นาฟองแดง ตำบลนครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาเมือง ม. 4 นาเมือง ตำบลนครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาหนอง ม. 6 นาหนอง ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาหล่ม ม. 3 นาหล่ม ตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดน้ำคบ ม. 4 น้ำคบ ตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดน้ำทวน ม. 6 น้ำทวน ตำบลนาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำปาด ม.2 น้ำปาด ตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดน้ำปุ้น ม. 7 น้ำพึง ตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดน้ำผึ้ง ม. 11 ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดน้ำพรม ม. 4 น้ำพรม ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดน้ำพริก ม. 2 น้ำพริก ตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำรินเจริญธรรม ม. 3 น้ำริน ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดน้ำลอม ม . 9 น้ำลอม ตำบลนาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำลัด ม. 6 น้ำลัด ตำบลบ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำเลา ม. 14 น้ำเลา ตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำหักพัฒนา ม.3 น้ำหัก ตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดนิคมผัง 1 ม.1 นิคมผัง 1 ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดนิคมผังสอง ม. 2 ใหม่เจริญผล ตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดนิคมผังสิบหก ม. 5 นิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดเนินกุ่ม ม. 4 เนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดเนินดิน ม. 5 เนินดิน ตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดเนินเพิ่ม ม. 2 เนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดเนินมะเกลือวนาราม ม.6 เนินมะเกลือ ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินมะคึก ม. 2 เนินมะคึก ตำบลสมอแข เมือง พิษณุโลก
วัดเนินมะปราง ม. 2 เนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดเนินไม้แดง ม. 4 เนินไม้แดง ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินสว่าง ม. 1 ห้วยตีนตั่ง ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดเนินสว่างวราราม ม. 4 เนินสว่าง ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม ม. 4 ลำกาศใต้ ตำบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดเนินสะอาด ม. 2 เนินสะอาด ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินสะอาด ม. 7 ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม ม. 10 เนินสำราญ ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดเนินแสงธรรม ม. 4 เนินมะค่า ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดโนนสูงอรัญญา ม. 1 นาโพธิ์ ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก

"บ"
วัดบ่อโพธิ์ ม. 1 บ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดบ่อภาค ม. 5 บ่อภาค ตำบลบ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดบัวทอง ม. 3 หนองพระ ตำบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดบางกระทุ่ม ม. 6 บางกระทุ่ม ตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดบางแก้ว ม. 3 บางแก้ว ตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
วัดบางทราย ม. 6 บางทราย ตำบลวังน้ำคู้ เมือง พิษณุโลก
วัดบางพยอม ม. 2 บางพยอม ตำบลหัวรอ เมือง พิษณุโลก
วัดบางยางพัฒนา ม. 16 บางยางพัฒนา ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดบางระกำ ม. 14 ไร่กลาง ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดบางสะพาน ม. 4 บางสะพาน ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านกลาง ม. 2 กลาง ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านเข็ก ม. 4 เข็ก ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านเข็กใหญ่ ม. 7 เข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านโคก ม. 6 โคก ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดบ้านซ่อง ม. 3 ซ่อง ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดบ้านแซ่ ม. 5 แซ่ ตำบลบ้านป่า เมือง พิษณุโลก
วัดบ้านดง ม. 1 ดง ตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดบ้านดินทอง ม.3 ดินทอง ตำบลดินทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านแถว ม. 1 แถว ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านน้อย ม. 2 น้อย ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดบ้านน้อย ม. 3 น้อย ตำบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดบ้านนา ม. 2 นา ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดบ้านนา ม. 6 ตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดบ้านเนินมะครึด ม. 6 เนินมะครึด ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดบ้านโนน ม.8 ท่าขอนเบน ตำบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดบ้านบ่อวนาราม ม. 3 บ่อ ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านบึง ม. 8 บึงปลาเน่า ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดบ้านป่า ม. 6 ป่า ตำบลบ้านป่า เมือง พิษณุโลก
วัดบ้านพร้าว ม. 5 พร้าว ตำบลบ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านมุง ม. 1 ตำบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดบ้านแยง ม. 2 แยง ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านใหม่ ม. 1 ใหม่ ตำบลวัดพริก เมือง พิษณุโลก
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม ม. 3 ใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐ ม. 1 ใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดบึงกระดาน ม. 3 บึงกระดาน ตำบลบ้านป่า เมือง พิษณุโลก
วัดบึงกอก ม.1 บึงกอก ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดบึงขุนนนท์ ม.10 บึงขุนนนท์ ตำบลวังน้ำคู้ เมือง พิษณุโลก
วัดบึงจำกา ม. 7 บึงจำกา ตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดบึงช้าง ม. 10 บึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดบึงธรรมโรง ม.10 บึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดบึงบอน ม. 6 บึงบอน ตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดบึงพระ ม. 3 บึงพระ ตำบลบึงพระ เมือง พิษณุโลก
วัดบึงราชนก ม. 6 บึงราชนก ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดบึงลำ ม. 1 บึงลำ ตำบลนครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดบุ่งตารอด ม. 6 บุ่งตารอด ตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดโบสถ์ ม. 7 วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก

"ป"
วัดประชาราม ม. 8 เต็งประดา ตำบลวัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดประชาราษฎร์สามัคคีธรรม ม. 10 ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดประชาสามัคคี ม. 6 หนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดประสาทศรัทธา ม. 1 ย่านยาว ตำบลโคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดปรือกระเทียม ม. 2 ปรือกระเทียม ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดปลวกง่าม ม. 5 ปลวกง่าม ตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดปลักแรด ม. 5 ปลักแรด ตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
วัดปอยศรัทธาธรรม ม. 1 ปอย ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดปากคลอง ม. 6 ท่าดินแดง ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดปากดง ม. 2 ใหม่เจริญผล ตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดปากดอน ม. 3 ปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ เมือง พิษณุโลก
วัดปากพิงตะวันตก ม. 11 ปากพิง ตำบลวังน้ำคู้ เมือง พิษณุโลก
วัดปากยาง ม. 2 ปากยาง ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดปากห้วย ม. 5 พุ่มมะลิ ตำบลดอนทอง เมือง พิษณุโลก
วัดป่าคาย ม. 7 ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดป่าคาย ม.9 ป่าคาย ตำบลห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าซ่าน ม. 3 ป่าซ่าน ตำบลบ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าแดง ม. 1 ป่าแดง ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดป่ารวก ม. 3 ป่ารวก ตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าเลไลยก์ ม. 3 กร่าง ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดป่าวิโมกข์ ม. 4 หนองน้ำสร้าง ตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าสัก ม. 8 ป่าสัก ตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดโป่งกะเฌอ ม. 5 โป่งกะเฌอ ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดโป่งหม้อข้าว ม. 4 โป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก

"ผ"
วัดผ่องนพาราม ม. 5 บุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดผาท่าพล ม. 6 ผาท่าพล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดผารังหมีวนาราม ม. 3 ผารังหมี ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดไผ่ขอน้ำ ม. 3 ไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  ม. 1 ตำบล ปากโทก เมือง พิษณุโลก
วัดไผ่ถ้ำสุวรรณ ม. 5 ไผ่ถ้ำ ตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดไผ่ล้อม ม.10 บึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ม. 7 ไผ่หลง ตำบลวัดพริก เมือง พิษณุโลก

"พ"
วัดพรหมเกษร ม. 1 บางบ้า ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดพระขาวไชยสิทธิ์ ม. 3 กร่าง ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดพระยายมราช ม. 7 กร่าง ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดพลายชุมพล ม. 5 พลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก
วัดพันชาลี ม.2 พันชาลี ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดพันปี ม. 5 ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดพันเสา ม. 3 พันเสา ตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก
วัดพิกุลทอง ม. 1 พิกุลทอง ตำบลอรัญญิก เมือง พิษณุโลก
วัดพิกุลวราราม ม.1 สะพานสาม ตำบลอรัญญิก เมือง พิษณุโลก
วัดพุกระโดน ม.1 พุกระโดน ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดแพงพวย ม.8 แพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดโพธิ์งาม ม. 1 หัวขัว ตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก
วัดโพธิ์เงิน ม. 10 หนองอีป๋อง ตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดโพธิญาณ ม. 4 เอกาทศรถ ตำบลหัวรอ เมือง พิษณุโลก
วัดโพธิ์ทอง ม. 12 หนองเขาควาย ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดโพธิ์ไทร ม. 2 น้ำกุ่ม ตำบลน้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดโพนไทรงาม ม.3 น้อย ตำบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดไพรสุวรรณ ม. 9 ไพรสุวรรณ ตำบลบ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก

"ม"

วัดมงคลพุทธาราม ม. 5 วังสาร ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดม่วงหอม ม. 5 ม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดมะขามเตี้ย ม. 8 เต็งหนาม ตำบลหัวรอ เมือง พิษณุโลก
วัดมะต้อง ม. 2 มะต้อง ตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดมะตูม ม. 1 มะตูม ตำบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดมิ่งฟ้าคุณจักร ม. 6 นาหนอง ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดเมฆสุวรรณาราม ม. 12 ใหม่สำราญ ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดแม่เทียบ ม. 1 แม่เทียบ ตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดแม่ระกา ม. 2 แม่ระกา ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก

"ย"
วัดยางโกลน ม. 3 ยางโกลน ตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดยางวนาราม ม. 5 ยาง ตำบลท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดยางเอน ม. 6 ยาง ตำบลท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก
วัดย่านขาด ม. 9 ย่านขาด ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดย่านยาว ม. 4 ย่านยาว ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดย่านยาว ม.3 ย่านยาว ตำบลโคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดย่านใหญ่ ม. 8 ย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก

"ร"
วัดราชคีรีหิรัญยาราม ม. 8 เขาสมอแคลง ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดราชบูรณะ ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดราชมณฑป ม. 7 ดอน ตำบลวัดจันทร์ เมือง พิษณุโลก
วัดราชสามัคคี ม. 10 นาล้อม ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดราษฎร์เจริญ ม. 7 โฉงกลาง ตำบลโคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดราษฎร์นิยม ม. 2 วัดตายม ตำบลวัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดราษฎร์บำเพ็ญ ม. 2 วังเป็ด ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดราษฎรศรัทธาธรรม ม. 5 ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 6 ไร่ ตำบลบ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ม. 3 เนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ม.5 คลองจันทร์ ตำบลบึงพระ เมือง พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม ม. 7 ท่าหินลาด ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดราษฎร์สถิต ม.9 สันติบันเทิง ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดราษฎร์สามัคคี ม.7 ปลวกง่าม ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดไร่ในดง ม. 1 ไร่ ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก

"ล"
วัดลาดบัวขาว ม. 2 ลาดบัวขาว ตำบลอรัญญิก เมือง พิษณุโลก
วัดลาดผาทอง ม. 13 ลาดผาทอง ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดลำคลองโปร่งนก ม. 5 ลำคลองโปร่งนก ตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก

"ว"
วัดวงฆ้อง ม. 2 วงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวชิรธรรมาวาส ม. 8 เขาสมอแคลง ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังกระชอน ม. 1 ไร่พันชาลี ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดวังขวัญ ม. 2 วังขวัญ ตำบลวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดวังขี้เหล็ก ม. 10 วังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังงิ้วงาม ม. 4 ป่าแดง ตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังดาน ม. 10 วังดาน ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดวังดินสอ ม. 1 วังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดวังตาดรัตนาราม ม. 6 วังตาด ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดวังทองวราราม ม. 1 วังทอง ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังไทรย้อย ม. 8 ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดวังนกแอ่น ม. 2 วังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดวังน้ำใส ม. 8 วังน้ำใส ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดวังประดู่ ม.1 วังประดู่ ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังพรม ม. 7 วังพรม ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังพิกุลวราราม ม. 2 วังพิกุล ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังโพรง ม. 4 วังโพรง ตำบลวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดวังมะด่าน ม.9 วังมะด่าน ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังมะสระ ม. 6 วังมะสระ ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังไม้แก่น ม. 2 กลาง ตำบลวังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังไม้ตอก ม. 10 วังไม้ตอก ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดวังยาวสามัคคีธรรม ม. 3 วังยาว ตำบลบ้านป่า เมือง พิษณุโลก
วัดวังแร่ ม. 3 วังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดวังวน ม. 1 วังวน ตำบลวังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม ม. 8 แถววังน้ำใส ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดวังวารีศรีศรัทธาราม ม. 7 ดงพลวง ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังสาร ม. 5 วังสาร ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดวังสำโรง ม. 8 วังสำโรง ตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังหิน ม. 1 วังหิน ตำบลพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก
วัดวังอิทก ม. 3 วังอิทก ตำบลวังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
วัดเวฬุวัน ม. 11 ป่าคาย ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดเวฬุวัลย์ประชาสันต์ ม. 11 ห้วยท่าเนื้อ ตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก

"
ศ"
วัดศรีบุญมายิการาม ม.10 แหลมครก ตำบลนครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดศรีพรหมจักร ม. 6 วังตาด ตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดศรีโพธาราม ม. 4 นาแฝก ตำบลน้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดศรีมงคล ม.4 เนินกะบาก ตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดศรีมงคลพัฒนาราม ม. 6 ห้วยท้องฟาน ตำบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดศรีรัตนาราม ม. 4 จูงนาง ตำบลท่าทอง เมือง พิษณุโลก
วัดศรีวนาราม ม. 3 ดงประโดก ตำบลสมอแข เมือง พิษณุโลก
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พิษณุโลก-วังทอง ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดศรีโสภณ ม. 9 เสือลากหาง ตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดศิริชัยยาราม ม. 7 แหลมมะค่า ตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก

"ส"

วัดสนามคลี(ตะวันออก) ม. 1 สนามคลี ตำบลสนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดสนามคลีตะวันตก ม. 2 สนามคลี ตำบลสนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดสนามไชย ม. 1 มะต้อง ตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดสมอแข ม.4 สมอแข ตำบลสมอแข เมือง พิษณุโลก
วัดสระแก้วปทุมทอง ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดสระแก้วสามัคคีธรรม ม. 7 ทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดสระโคล่โสภาราม ม. 7 สระโคล่ ตำบลหัวรอ เมือง พิษณุโลก
วัดสระทองสามัคคี ม.12 ดง (หัวสะพาน) ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดสระเศรษฐี ม. 1 สระเศรษฐี ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดสวนเมี่ยง(โพธิสมพรสวนเมี่ยง) ม.1 สวนเมี่ยง ตำบลสวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดสวนร่มบารมี ม.1 ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดสว่างศรีบุญเรือง ม. 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 กรอก ตำบลท่าทอง เมือง พิษณุโลก
วัดสะกัดน้ำมัน ม. 2 วังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก
วัดสะเดา ม. 1 สะเดา ตำบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดสะพานหิน ม. 3 สะพานหิน ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดสะอัก ม.6 สะอัก ตำบลดอนทอง เมือง พิษณุโลก
วัดสันติกาวาส ม. 1 หนองตูม ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดสันติวนาราม ม. 7 หนองมะคัง ตำบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดสันติวัน ม.3 บึงพระ ตำบลบึงพระ เมือง พิษณุโลก
วัดสามเรือน ม. 3 สามเรือน ตำบลนครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดสามัคคีธรรม ม.6 สามัคคีธรรม ตำบลบ้านน้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 5 ถ้ำพริก ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดสิริสุทธาวาส ม. 5 ขวาง ตำบลบ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดสุธรรมาวาส(วงฆ้อง) ม. 6 วงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดสุธาวนาราม ม. 4 ปากลาด ตำบลบึงพระ เมือง พิษณุโลก
วัดสุนทรประดิษฐ์ ม. 7 บางระกำ ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดสุพรรณพนมทอง ม. 8 สุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดสุวรรณดำรงธรรม ม. 9 คลองดู่ ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดเสนาสน์ ม. 1 สวนป่าน ตำบลท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดเสวยซุง ม. 7 เสวยซุง ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดแสงดาว ม. 6 แสงดาว ตำบลปากโทก เมือง พิษณุโลก
วัดโสภาราม ม.7 ทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก

"ห"

วัดหนองกระท้าว ม. 10 โพธิ์เสด็จ ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองกลด ม. 9 ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดหนองกัญญา ม. 7 คลองฝาย ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม ม. 5 หนองกาดำ ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองกุลา ม.4 หนองกุลา ตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองขมิ้น ม. 2 หนองขมิ้น ตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดหนองขอน ม. 9 หนองขอน ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดหนองขอน ม.3 ตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดหนองขานาง ม. 6 หนองขานาง ตำบลคุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองขาหย่าง ม. 2 หนองขาหย่าง ตำบลสวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดหนองแขม ม. 4 หนองแขม ตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ม. 3 หนองดู่ ตำบลวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดหนองตาเรือง ม. 3 หนองตาเรือง ตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองเตาอิฐ ม. 3 หนองเตาอิฐ ตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองทอง ม. 6 หนองงา ตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองนา ม. 6 หนองนา ตำบลบ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองนา ม. 8 หนองนา ตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองบอน ม. 8 หนองบอน ตำบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดหนองบัว ม. 7 หนองบัว ตำบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองบัว ม.7 นามบิน ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดหนองประดู่ ม. 4 หนองประดู่ ตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองปรือ ม. 1 หนองปรือ ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองปลิง ม. 7 หนองปลิง ตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองไผ่ ม. 5 หนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหนองพะยอม ม. 4 หนองพะยอม ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองมะคัง ม.4 หนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหนองลวก ม. 2 หนองลวก ตำบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดหนองลาน ม. 6 บุ่งม้า ตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองสระแก ม. 8 ประดา ตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองหม้อแกง ม. 3 หนองหม้อแกง ตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหนองหลวง ม. 5 หนองหลวง ตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองหัวยาง ม.7 หนองหัวยาง ตำบลท่าทอง เมือง พิษณุโลก
วัดหนองหิน ม. 4 หนองหิน ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองแห้ว ม. 6 หนองแห้ว ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองอ้อ ม. 7 หนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดหน้าพระธาตุ ม. 1 เหนือ ตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดหลวง ม. 1 วัดหลวง ตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดหลวงพ่อแดง ม. 11 ไผ่ขอดอน ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดหลังเขา ม. 7 หลังเขา ตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดหล่ายโพธิ์ ม. 7 หล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
วัดห้วงกระได ม. 6 ห้วยกระได ตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดห้วยกอก ม. 1 ห้วยกอก ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดห้วยแก้ว ม. 4 ห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดห้วยเจียง ม. 3 ห้วยเจียง ตำบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดห้วยดั้ง ม.10 ห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดห้วยทราย ม. 7 ห้วยทราย ตำบลบ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดห้วยน้ำอุ่น ม. 10 ห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดห้วยเฮี้ย ม. 3 ห้วยเฮี้ย ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดหอกลอง ม. 1 หอกลอง ตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหัวเขาสมอคร้า ม. 8 หัวเขาสมอคร้า ตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหัวนา ม. 4 หัวนา ตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดหัวร้อง ม. 5 หัวร้อง ตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดหางไหล ม. 4 หางไหล ตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหาดใหญ่ ม. 4 หาดใหญ่ ตำบลหนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหินประกาย ม.8 หินประกาย ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดหินลาด ม. 2 หินลาด ตำบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดเหล่าขวัญ ม. 3 เหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดแหลมเจดีย์ ม. 8 แหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดแหลมพระธาตุ ม. 9 แหลมพระธาตุ ตำบลนครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดแหลมโพธิ์ ม. 9 แหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดใหม่เกาะกลางตะลุง ม. 10 เกาะตะลุง ตำบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก
วัดใหม่ทรงธรรม ม. 5 บอนแดง ตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก
วัดใหม่ท่าจรเข้สามัคคี ม. 6 น้อยใน ตำบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดใหม่พรหมพิราม ม. 1 พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดใหม่โพธิ์งาม ม. 9 คลองมะแพลม ตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดใหม่ไพรมณี ม.11 ใหม่ไพรมณี ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 15 เกษตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.พระองค์ดำ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก

"อ"

วัดอภัยสุพรรณภูมิ ม. 10 ดงตาก้อน ตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดอรัญญิก ถ.พญาเสือ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต ม. 9 แก่งซอง ตำบลแก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดอัมพวันทร์คูหา(อัมพรินทร์คูหา) ม. 4 ตำบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดอินทรีย์ ม. 9 ตำบลวัดพริก เมือง พิษณุโลก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พิษณุโลก"

คริสตจักรทรัพย์ไพวัลย์ ม.7 ต. แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก
คริสตจักรพิษณุโลก ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์วังทอง หมู่ 1 ต.ดินทอง อ.วังทอง พิษณุโลก
คริสตจักรนครไทย ม. 1 ถ. อุดรดำริ อ.นครไทย พิษณุโลก
คริสตจักรนาไก่เขี่ย ม. 7 ต.นาบัว อ.นครไทย พิษณุโลก
คริสตจักรนายาว ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย พิษณุโลก
คริสตจักรคริสตคุณนานุกุล ถ. ธรรมบุชา ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
คริสตจักรบ้านเนินกะบาก ม.4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังเนินมะปราง พิษณุโลก
คริสตจักรชมพู พิษณุโลก
คริสตจักรบ้านน้อย พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังพิษณุโลก พิษณุโลก
คริสตจักรสัมพันธ์พิษณุโลก พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังบ้านกร่าง พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังวังน้ำคู้ พิษณุโลก
คริสตจักรร่วมมิตรบ้านกร่าง พิษณุโลก
คริสตจักรมะขามสูง พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังชาติตระการ พิษณุโลก
คริสตจักรปากรอง พิษณุโลก
ศาลาธรรมน้ำคับ – ลาหู่ พิษณุโลก
ศาลาธรรมร่มเกล้า – ม้ง พิษณุโลก
คริสตจักรบ้านใหม่เจริญทรัพย์ พิษณุโลก
คริสตจักรห้วยท่าเนื้อ พิษณุโลก
คริสตจักรห้วยน้ำไซ – ม้ง พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังนครไทย พิษณุโลก
ศาลาธรรมภูขัด พิษณุโลก
คริสตจักรโป่งเบี้ย พิษณุโลก
คริสตจักรนาตาดี พิษณุโลก
คริสตจักรพระกิตติคุณแก่งทุ่ง พิษณุโลก
คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิตหนองหิน พิษณุโลก
ศาลาธรรมภูหินร่องเกล้า พิษณุโลก
คริสตจักรบางยางพัฒนา พิษณุโลก
ศาลาธรรมบ้านหลังเขา พิษณุโลก
คริสตจักรห้วยทรายเหนือ – จีน พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังบางกระทุ่ม พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังบางระกำ พิษณุโลก
คริสตจักรธารพระพร พิษณุโลก
คริสตจักรธารพระพรน้ำจันทร์ พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังพรหมพิราม พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังวังทอง พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังวังพิกุล พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังหนองพระ พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังบ้านกลาง พิษณุโลก
คริสตจักรสามัคคีธรรมพิษณุโลก พิษณุโลก
คริสตจักรความหวังวัดโบสถ์ พิษณุโลก

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039