Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "สงขลา" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "สงขลา" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกระดังงา ม. 3 ตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา
วัดกลาง ม. 5 ตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา
วัดกอบกุลรัตนาราม ม. 5 ตำบลพังลา สะเดา สงขลา
วัดกาญจนาวาส ม. 2 ตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา
วัดกาหรำ ม. 2 ตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดเกษตรชลธี ม. 1 ตำบลตะเครียะ ระโนด สงขลา
วัดเกษมรัตน์ ม. 7 ตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
วัดเกาะ ม. 4 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดเกาะถ้ำ ม. 4 ตำบลเขารูปช้าง เมือง สงขลา
วัดเกาะไม้ใหญ่ ม. 5 ตำบลประกอบ นาทวี สงขลา
วัดเกาะใหญ่ ม. 8 ตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดเกาะใหญ่ ม. 7 ตำบลเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดแกล้วทรงธรรม ม. 2 ตำบลตะเครียะ ระโนด สงขลา

"ข"
วัดขนุน ม. 1 ตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา
วัดขุนตัดหวาย ม. 3 ตำบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
วัดขุนทอง ม. 4 ตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา
วัดเขตตาราม ม. 8 ตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา
วัดเขากลอย ม. 8 ตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดเขาแก้ว ม. 6 ตำบลสะกอม เทพา สงขลา
วัดเขาแก้ว ม. 2 ตำบลเขารูปช้าง เมือง สงขลา
วัดเขาตกน้ำ ม. 1 ตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดเขาน้อย ม. 7 ตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดเขาบ่อ ม. 1 ตำบลเกาะยอ เมือง สงขลา
วัดเขามีเกียรติ ม. 11 ตำบลเขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
วัดเขารักเกียรติ ม. 4 ตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดเขาราม ม. 5 ตำบลทุ่งหวัง เมือง สงขลา
วัดเขารูปช้าง ม. 6 ตำบลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
วัดเขาล้อม ม. 4 ตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา

"ค"
วัดคงคาเลียบ ม. 14 ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดคงคาวดี ม. 3 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดคงคาสวัสดิ์ ม. 5 ตำบลสะกอม เทพา สงขลา
วัดคลองเขาล้อน ม. 8 ตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดคลองคล้า ม. 6 ตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา
วัดคลองเป็ด ม. 8 ตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดคลองเปล ม. 6 ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองยอ ม. 1 ตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา
วัดคลองรี ม. 4 ตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดคลองเรียน ม. 4 ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองแห ม. 4 ตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนขัน ม. 8 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดควนเจดีย์ ม. 7 ตำบลเกาะแต้ว เมือง สงขลา
วัดควนเนียง ม. 10 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดควนเนียง ม. 3 ตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนเนียงใน ม. 13 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดควนมิตร ม. 2 ตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา
วัดควนไม้ไผ่ ม. 8 ตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา
วัดควนลัง ม. 3 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนโส ม. 3 ตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดควนหมาก ม. 3 ตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา
วัดควนหวาด ม. 1 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดคูขุด ม. 4 ตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดคูเต่า ม. 3 ตำบลแม่ทอม กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดคูนายสังข์ ม. 6 ตำบลแค จะนะ สงขลา
วัดคูวา ม. 5 ตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา
วัดคูหา ม. 4 ตำบลคูหา สะบ้าย้อย สงขลา
วัดคูหานอก ม. 7 ตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา
วัดคูหาใน ม. 3 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดโคกกอ ม. 6 ตำบลคลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโคกกอ ม. 9 ตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดโคกทราย ม. 1 ตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา
วัดโคกนา ม. 11 ตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดโคกนาว ม. 5 ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกเปี้ยว ม. 5 ตำบลเกาะยอ เมือง สงขลา
วัดโคกโพธิ์ ม. 7 ตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดโคกม่วง ม. 8 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโคกเมือง ม. 12 ตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกสูง ม. 1 ตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกเหรียง ม. 1 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา

"จ"

วัดจะทิ้งพระ ม. 4 ตำบลจะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
วัดจังโหลน ม. 11 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดจันทร์ ม. 5 ตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
วัดจาก ม. 6 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา
วัดเจริญภูผา ม. 5 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดเจริญราษฎร์ ม. 5 ตำบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
วัดเจ้านคร ม. 6 ตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดแจ้ง ม. 7 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา
วัดแจ้ง ม. 3 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา

"ฉ"

วัดฉื่อฉาง ตำบลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดเฉียงพง ม. 2 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา

"ช"

วัดชลธารประสิทธิ์ ม. 9 ตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดชลธาร์วาส ม. 1 ตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดชลธาราวาส ม. 1 ตำบลบางกล่ำ กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดช่องเขา ม. 4 ตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา
วัดชะแม ม. 5 ตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา
วัดชะลอน ม. 3 ตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา
วัดชะแล้ ม. 4 ตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา
วัดชัยชนะสงคราม ม. 3 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดชัยมงคล ม. 5 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดช้างคลอด ม. 4 ตำบลท่าหม้อไทร จะนะ สงขลา
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดชุมพล ม. 7 ตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดชูนวลรัตนาราม ม. 3 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดเชิงคีรี ม. 1 ตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา
วัดเชิงแสกลาง ม. 3 ตำบลเชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดเชิงแสใต้ ม. 3 ตำบลเชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดแช่มอุทิศ ม. 6 ตำบลเขารูปช้าง เมือง สงขลา

"ด"
วัดดอกสร้อย ม. 2 ตำบลพังยาง ระโนด สงขลา
วัดดอน ม. 8 ตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดดอนคัน ม. 7 ตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดดอนแย้ ม. 7 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดดอนรัก ม. 4 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดดินลาน ม. 15 ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดดีหลวง ม. 2 ตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา
วัดดีหลวงนอก ม. 9 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดดีหลวงใน ม. 9 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา

"ต"
วัดต้นพยอม ม. 9 ตำบลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
วัดตะพังหม้อ ม. 1 ตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา
วัดตางหน ม. 7 ตำบลทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดตาแปด ม. 8 ตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดตำแย ม. 3 ตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม ม. 1 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดโตนดด้วน ม. 2 ตำบลเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดโต้นนทาราม ม. 7 ตำบลคลองทราย นาทวี สงขลา

"ถ"
วัดถ้ำเขาพระ ม. 5 ตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดถ้ำตลอด ม. 6 ตำบลเขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
วัดเถรแก้ว ม. 1 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา

"ท"
วัดทรายขาว ม. 6 ตำบลทุ่งหวัง เมือง สงขลา
วัดทับช้าง ม. 1 ตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา
วัดท่าข้าม ม. 3 ตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าคุระ ม. 9 ตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดท่าเคียน ม. 1 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าช้าง ม. 2 ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดท่าแซ ม. 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าไทร ม. 7 ตำบลลำไพล เทพา สงขลา
วัดท่านางหอม ม. 5 ตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าบอน ม. 3 ตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดท่าประดู่ ม. 1 ตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา
วัดท่าม่วง ม. 4 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดท่าเมรุ ม. 5 ตำบลบางกล่ำ กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดท้ายยอ ม. 8 ตำบลเกาะยอ เมือง สงขลา
วัดท่าหยี ม. 6 ตำบลห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
วัดท่าหิน ม. 6 ตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา
วัดทำนบ ม. 7 ตำบลทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ม. 2 ตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดทุ่งงาย ม. 6 ตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดทุ่งโตนด ม. 1 ตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดทุ่งแนะ ม. 1 ตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา
วัดทุ่งบัว ม. 1 ตำบลเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดทุ่งพระ ม. 2 ตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา
วัดทุ่งไพล ม. 1 ตำบลเขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
วัดทุ่งเภา ม. 5 ตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา
วัดทุ่งมะขาม ม. 10 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดทุ่งลุง ม. 1 ตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา
วัดทุ่งสงวน ม. 1 ตำบลแดนสงวน ระโนด สงขลา
วัดทุ่งหวังนอก ม. 3 ตำบลทุ่งหวัง เมือง สงขลา
วัดทุ่งหวังใน ม. 5 ตำบลทุ่งหวัง เมือง สงขลา
วัดเทพชุมนุม ม. 3 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดไทรงาม ม. 3 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดไทรทอง ม. 4 ตำบลทำนบ สิงหนคร สงขลา
วัดไทรใหญ่ ม. 5 ตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา

"ธ"

วัดธรรมโฆษณ์ ม. 3 ตำบลสทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดธรรมประดิษฐ์ ม. 7 ตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดธรรมาวาส ม. 6 ตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา

"น"
วัดนางเหล้า ม. 3 ตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดนาเจริญ ม. 6 ตำบลนาทับ จะนะ สงขลา
วัดนาทวี ม. 4 ตำบลนาทวี นาทวี สงขลา
วัดนาปรังประชาราม ม. 1 ตำบลคลองกวาง นาทวี สงขลา
วัดนาม่วง ม. 4 ตำบลบ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
วัดนารังนก ม. 6 ตำบลแม่ทอม กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดนาสีทอง ม. 5 ตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดนาหม่อม ม. 9 ตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดนาหมอศรี ม. 1 ตำบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา
วัดนาหว้า ม. 1 ตำบลฉาง นาทวี สงขลา
วัดน้ำกระจาย ม. 2 ตำบลพะวง เมือง สงขลา
วัดน้ำขาวนอก ม. 3 ตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา
วัดน้ำขาวใน ม. 6 ตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา
วัดน้ำน้อยนอก ม. 1 ตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดน้ำน้อยใน ม. 3 ตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดนิคมเทพา ม. 3 ตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา
วัดนิคมประสาท ม. 3 ตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา
วัดเนินพิจิตร ม. 1 ตำบลพิจิตร นาหม่อม สงขลา
วัดเนินพิชัย ม. 5 ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดเนินไศล ม. 9 ตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดเนินสุวรรณ ม. 1 ตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา
วัดในวัง ม. 1 ตำบลนาทวี นาทวี สงขลา

"บ"
วัดบ่อแดง ม. 3 ตำบลบ่อแดง สทิงพระ สงขลา
วัดบ่อทรัพย์ ม. 2 ตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อทราย ม. 2 ตำบลปากรอ สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อทอง ม. 1 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อบัวแก้ว ม. 9 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดบ่อประดู่ ม. 3 ตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
วัดบ่อป่า ม. 5 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อปาบ ม. 3 ตำบลสทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อระกำ ม. 6 ตำบลพะวง เมือง สงขลา
วัดบ่อสระ ม. 8 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดบ่อหว้า ม. 11 ตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดบางเขียด ม. 2 ตำบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา
วัดบางดาน ม. 1 ตำบลพะวง เมือง สงขลา
วัดบางทีง ม. 7 ตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดบางธน ม. 8 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดบางศาลา ม. 7 ตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดบางหยี ม. 4 ตำบลบางกล่ำ กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดบางหลอด(บางหรอด) ม. 4 ตำบลคลองแดน ระโนด สงขลา
วัดบางเหรียง ม. 3 ตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดบางโหนด ม. 2 ตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดบ้านกรอบ ม. 5 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดบ้านเก่า ม. 3 ตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา
วัดบ้านขาว ม. 3 ตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา
วัดบ้านไร่ ม. 5 ตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา
วัดบ้านไร่ ม. 10 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดบ้านลุ่ม ม. 8 ตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา
วัดบ้านโหนด (โตนด) ม. 3 ตำบลบ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
วัดบ้านใหม่ ม. 1 ตำบลปริก สะเดา สงขลา
วัดบ้านใหม่ ม. 2 ตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดบาโหย ม. 1 ตำบลบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
วัดบูรณาราม ม. 11 ตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา
วัดเบิก ม. 1 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา

"ป"
วัดปทุมธาราวาส ม. 7 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดประจ่า ม. 6 ตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา
วัดประเจียก ม. 5 ตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดประดิษฐ์สโมสร ม. 3 ตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดประดู่ ม. 3 ตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา
วัดประดู่หมู่ ม. 2 ตำบลฉาง นาทวี สงขลา
วัดประดู่หอม ม. 1 ตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา
วัดประตูเขียน ม. 5 ตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดประตูไชย ม. 3 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดปรางแก้ว ม. 8 ตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดปริก ม. 8 ตำบลลำไพล เทพา สงขลา
วัดปลักคล้า ม. 6 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดปลักชะเมา ม. 3 ตำบลฉาง นาทวี สงขลา
วัดปลักหนู ม. 1 ตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา
วัดปลักหนูใต้ ม. 3 ตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา
วัดปะโอ ม. 1 ตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดปัจจันตาราม ตำบลสะเดา สะเดา สงขลา
วัดปากจ่า ม. 5 ตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดปากแตระ ม. 3 ตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา
วัดป่ากอสุวรรณาราม ม. 7 ตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา
วัดป่าขวาง ม. 5 ตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา
วัดป่าขาด ม. 2 ตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา
วัดปาดัง ม. 7 ตำบลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
วัดปานศึกษาธิการาม ม. 2 ตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
วัดป่ายาง ม. 9 ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดเปรมศรัทธา ม. 1 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา

"ผ"
วัดผักกูด ม. 4 ตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดผาสุกกาวาส ม. 1 ตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา

"พ"
วัดพรหมประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลพิจิตร นาหม่อม สงขลา
วัดพระเจดีย์งาม ม. 2 ตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา
วัดพระบาท ม. 5 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพร้าว ม. 3 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา
วัดพรุชะบา ม. 7 ตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
วัดพรุตู ม. 6 ตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา
วัดพรุเตาะ ม. 5 ตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพะโคะ ม. 6 ตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา
วัดพังกก ม. 1 ตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดพังตรี ม. 7 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา
วัดพังเถียะ ม. 7 ตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา
วัดพังยาง ม. 2 ตำบลพังยาง ระโนด สงขลา
วัดพังลา ม. 1 ตำบลพังลา สะเดา สงขลา
วัดพิกุล ม. 6 ตำบลบ่อแดง สทิงพระ สงขลา
วัดพิกุลบุญญาราม ม. 1 ตำบลเทพา เทพา สงขลา
วัดพุทธิการาม ม. 7 ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดเพชรมงคล ม. 5 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดแพรกสุวรรณ ม. 11 ตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
วัดโพธิ์ ม. 6 ตำบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดโพธิ์กลาง ม. 8 ตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา
วัดโพธิธรรมาราม ม. 2 ตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา
วัดโพธิ์ปฐมาวาส ม. 12 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดโพรงงู ม. 3 ตำบลท่าหม้อไทร จะนะ สงขลา

"ภ"
วัดภูตบรรพต ม. 5 ตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา
วัดภูผาเบิก ม. 3 ตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา

"ม"

วัดมงคลเทพาราม ตำบลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดมงคลนิมิต ม. 7 ตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ ม. 6 ตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
วัดม่วงก้อง ม. 7 ตำบลพังลา สะเดา สงขลา
วัดม่วงค่อม ม. 5 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดม่วงงาม ม. 6 ตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดม่วงทอง ม. 7 ตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดม่วงหอม ม. 5 ตำบลแม่ทอม กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดมหัตตมังคลาราม ม. 2 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดมหาการ ม. 1 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา
วัดมะขามคลาน ม. 10 ตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดมะขามเฒ่า ม. 4 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา
วัดมะม่วงหมู่ ม. 4 ตำบลสทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดมัชฌมเขต ม. 8 ตำบลคู จะนะ สงขลา
วัดมัชฌิมาวาส ม. 11 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดแม่เตย ม. 1 ตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดแม่เปียะ ม. 2 ตำบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา
วัดแม่ลาด ม. 3 ตำบลทำนบ สิงหนคร สงขลา

"ย"
วัดยางทอง ม. 7 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดยางทอง ม. 2 ตำบลทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
วัดยูงทอง ม. 4 ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา

"ร"
วัดระโนด ม. 3 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา
วัดรัตนวราราม ม. 4 ตำบลท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วัดรัตนาราม ม. 2 ตำบลเชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดรัตนาราม ม. 1 ตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา
วัดรัตภูมิธรรมาวาส ม. 1 ตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ ม. 2 ตำบลคลองทราย นาทวี สงขลา
วัดราษฎร์บำรุง ม. 4 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา
วัดโรง ม. 5 ตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดโรงวาส ม. 5 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดโรจนาราม ม. 5 ตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา

"ล"
วัดลำชิง ม. 2 ตำบลคลองทราย นาทวี สงขลา
วัดลำพดจินดาราม ม. 3 ตำบลคลองทราย นาทวี สงขลา
วัดลำไพล ม. 1 ตำบลลำไพล เทพา สงขลา
วัดเลียบ ม. 2 ตำบลคลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
วัดเลียบ ม. 7 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดเลียบ ม. 10 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดโลการาม ม. 4 ตำบลสทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา

"ว"
วัดวังโต้ ม. 14 ตำบลนาทวี นาทวี สงขลา
วัดวังไทร ม. 6 ตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา
วัดวังปริง ม. 2 ตำบลเขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
วัดวังใหญ่ ม. 10 ตำบลนาทวี นาทวี สงขลา
วัดวังใหญ่ ม. 6 ตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา
วัดวารีปาโมกข์ ม. 4 ตำบลตะเครียะ ระโนด สงขลา
วัดวาส ม. 2 ตำบลบ่อแดง สทิงพระ สงขลา
วัดวาส ม. 8 ตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา
วัดวิมลคุณากร ม. 8 ตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา

"
ศ"
วัดศรีไชย ม. 2 ตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดศรีวิเทศสังฆาราม ม. 6 ตำบลสำนักขาม สะเดา สงขลา
วัดศรีษะคีรี ม. 4 ตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดศรีสว่างวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดศาลาธรรม์ ม. 1 ตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดศาลาโพธิ์ ม. 4 ตำบลบ้านหาร กิ่งอำเภอบางกล่ำ สงขลา
วัดศาลาหลวงบน ม. 4 ตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดศาลาหลวงล่าง ม. 6 ตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดศาลาหัวยาง ม. 15 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดศิลาลอย ม. 4 ตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา

"ส"

วัดสถิตย์ชลธาร ม. 6 ตำบลสทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
วัดสนธิ์ ม. 3 ตำบลวัดสน ระโนด สงขลา
วัดสนามชัย ม. 2 ตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา
วัดสระเกษ ม. 5 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดสลักป่าเก่า ม. 1 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดสลักป่าใหม่ ม. 3 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา
วัดสองพี่น้อง ม. 12 ตำบลท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
วัดสะกอม ม. 2 ตำบลสะกอม จะนะ สงขลา
วัดสะท้อน ม. 1 ตำบลสะท้อน นาทวี สงขลา
วัดสะบ้าย้อย ม. 1 ตำบลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
วัดสะพานไม้แก่น ม. 1 ตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
วัดสามกอง ม. 2 ตำบลเกาะแต้ว เมือง สงขลา
วัดสามบ่อ ม. 1 ตำบลวัดสน ระโนด สงขลา
วัดสามี ม. 1 ตำบลพังยาง ระโนด สงขลา
วัดสำนักหว้า ม. 3 ตำบลเขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
วัดสิกขาราม ม. 5 ตำบลคลองแดน ระโนด สงขลา
วัดสีหยัง ม. 3 ตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา
วัดสืบสุข ม. 5 ตำบลพังลา สะเดา สงขลา
วัดสุคันธาวาส ตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดสุริยาราม ม. 1 ตำบลเทพา เทพา สงขลา
วัดสุวรรณคีรี ม. 2 ตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา
วัดสุวรรณวนาราม ม. 6 ตำบลท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วัดสุวรรณาราม ม. 2 ตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา
วัดเสรีสามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วัดเสื้อเมือง ม. 10 ตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดแสงอรุณ ม. 1 ตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา
วัดโสภณคุณาราม ม. 2 ตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา
วัดไสท้อน ม. 9 ตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา

"ห"

วัดหงษ์ประดิษฐาราม ม. 3 ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดหนองหอย ม. 3 ตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา
วัดหน้าเมือง ม. 3 ตำบลพังยาง ระโนด สงขลา
วัดหลวงปู่อิ่ม ม. 2 ตำบลสะท้อน นาทวี สงขลา
วัดห้วยคู ม. 4 ตำบลสำนักแต้ว สะเดา สงขลา
วัดห้วยพุด ม. 2 ตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา
วัดห้วยลาด ม. 2 ตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา
วัดห้วยหลาด ม. 4 ตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
วัดหัวคุ้ง ม. 1 ตำบลคลองแดน ระโนด สงขลา
วัดหัวเค็ด ม. 5 ตำบลระโนด ระโนด สงขลา
วัดหัวถนน ม. 8 ตำบลปริก สะเดา สงขลา
วัดหัวถิน ม. 4 ตำบลพังยาง ระโนด สงขลา
วัดหัวป้อมนอก ม. 14 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดหัวป้อมใน ม. 14 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดหัวป่า ม. 1 ตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา
วัดหัวระวะ ม. 4 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา
วัดหัววัง ม. 5 ตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา
วัดหาดใหญ่สิตาราม ม. 1 ตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดหินเกลี้ยง ม. 6 ตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดหูแร่ ม. 3 ตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
วัดแหลมจาก ม. 6 ตำบลปากรอ สิงหนคร สงขลา
วัดแหลมทราย ม. 1 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดแหลมบ่อท่อ ม. 4 ตำบลเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดแหลมพ้อ ม. 4 ตำบลเกาะยอ เมือง สงขลา
วัดแหลมวัง ม. 6 ตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา
วัดแหลมหาด ม. 6 ตำบลเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดใหญ่ ม. 2 ตำบลระวะ ระโนด สงขลา
วัดใหม่ ม. 6 ตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา
วัดใหม่ทุ่งคา ม. 8 ตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา

"อ"

วัดอมฤตวราราม ม. 2 ตำบลสะเดา สะเดา สงขลา
วัดอรุณดาราราม(ชายทะเล) ม. 9 ตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วัดอัมพวัน ม. 3 ตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา
วัดอ่างทอง ม. 1 ตำบลทุ่งหวัง เมือง สงขลา
วัดอ่าวบัว ม. 2 ตำบลเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดอินทราวาส ม. 4 ตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
วัดอุทัย ม. 14 ตำบลบ่อยาง เมือง สงขลา
วัดอู่ตะเภา ม. 2 ตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา
วัดอู่ตะเภา ม. 8 ตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดเอก ม. 3 ตำบลเชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "สงขลา"

คริสตจักรนาสีทอง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ สงขลา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์สงขลา ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ซ. 17 อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์สะเดา ถ.ปาดังเบซาร์ ซ.1 ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา
คริสตจักรสงขลา ถ.รามวิถี อ.เมือง สงขลา
คริสตจักรสัมพันธ์แสงชีวิต ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรเอกศิลา ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรร่มเย็นหาดใหญ่ ถ.ละม้ายสงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรเมืองหาดใหญ่ ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรจีนหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรเปี่ยมพระพร ราษฏร์อุทิศ ซ. 1/1 อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรแบ๊บติสหาดใหญ่ ถ.นิพันธ์สงเคราะห์ ซ. 1 อ.หาดใหญ่ สงขลา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์นิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา สงขลา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ระโนด ซ.41 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา
คริสตจักรพระนิเวศ หาดใหญ่ ซ. เพชรเกษม 15 / 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039