Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อวัดในจังหวัด "นครสวรรค์" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นครสวรรค์" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกกกว้าว ม. 8 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดกกกอก ม. 4 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดกระจังงาม ม. 4 ตำบลศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) ม. 3 บ้านกระดานหน้าแกล ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว
วัดกลางแดด ม. 4 ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์
วัดกล่ำหูกวาง ม. 2 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดกัลยารัตน์ ม. 5 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเกตุคีรี ม. 2 ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์
วัดเกยไชยใต้ ม. 8 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดเกยไชยเหนือ ม. 4 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดเกรียงไกรกลาง ม. 5 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์
วัดเกรียงไกรใต้ ม.8 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์
วัดเกรียงไกรเหนือ ม. 10 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์
วัดเกษมศานติ์ ม. 6 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเก้าเลี้ยว ม. 1 ตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเกาะแก้ว ม. 10 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดเกาะแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์
วัดเกาะเปา ม. 12 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเกาะหงษ์ ม. 6 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์
วัดโกรกพระใต้ ม. 4 ตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดโกรกพระเหนือ ม. 3 ตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์

"ข"
วัดขอนดู่ ม.10 ขอนดู่ ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขมิราษฎร์ ม. 3 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์
วัดเขากองทอง ม. 3 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเขากา ม.10 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเขาแก้ว ม. 4 ตำบลพยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาขาด ม. 5 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาโคกเผ่น ม. 2 ตำบลทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาเจดีย์ ม. 15 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาดินวนาราม ม. 2 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเขาดินศิริวัฒนา ม. 5 ตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาดินเหนือ ม. 3 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเขาดุม ม.4 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาตอง ม. 2 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาถ้ำบุญนาค ม. 11 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาถ้ำพระ ม. 8 ตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเขาทอง ม. 4 ตำบลเขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาทอง ม.2 เขาทอง ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาทองพุทธาราม ม. 10 ตำบลเขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาน้อย ม. 2 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขานางต่วม ม. 1 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเขาบ่อแก้ว ม. 3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาบ่อพลับ ม. 10 ตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาบันไดกลีบ ม. 1 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเขาบัวขาว ม. 7 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเขาใบไม้ ม. 6 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาฝา ม. 4 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาภูคา ม. 2 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขามโน ม. 3 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดเขามะเกลือ ม. 10 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเขาไม้เดน ม.8 ตำบลท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาล้อ ม. 2 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเขาวงษ์ ม. 8 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาสมุก (นิวิฐธรรมาราม) ม. 2 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเขาสามยอด ม. 2 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเขาสูง ม. 5 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดเขาหน่อ ม. 2 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเขาหลักชัย ม. 8 ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเขาห้วยลุง ม. 7 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเขาหินกลิ้ง ม. 3 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์

"ค"
วัดคนธารามท้ายวารี(หางน้ำหนองแขม) ม. 8 ตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดคร่อเรียงราย ม. 4 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดคลองเกษมกลาง ม. 4 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองเกษมใต้ ม. 5 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองขวัญ ม. 5 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองคาง ม. 3 ตำบลบึงเสนาท เมือง นครสวรรค์
วัดคลองจินดา ม. 4 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองช้าง ม.12 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดคลองธรรม ม. 6 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองบอน ม. 7 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดคลองบางเดื่อ ม. 4 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดคลองปลากดนอก ม. 6 ตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองปลากดใน ม. 12 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองมงคล ม. 4 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองม่วง ม. 8 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดคลองยาง ม. 11 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองระนง ม. 15 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคลองวิไล ม. 4 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองสมอ ม. 4 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดคลองสองหน่อ ม. 1 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดคลองสาลี ม. 2 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดคลองสำพรึง ม. 7 ตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดคีรีโชติการาม ม. 7 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดคีรีรัตนาราม ม. 8 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดคีรีล้อม ม.9 คีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดคีรีวง ม.2 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดคีรีสวรรค์ ม. 10 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดคูหาโสภณ ม. 9 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดแคทราย ม. 10 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดโคกกระถิน ม. 8 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดโคกกระถิน ม.5 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดโคกกระเทิน ม. 3 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกกร่าง ม. 2 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกกว้าง ม.6 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดโคกขาม ม.1 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดโคกคูณ ม. 9 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกเจริญ ม. 7 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกเดื่อ ม. 5 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโคกมะกอก ม. 8 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดโคกมะขวิด ม. 7 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโคกสลุด ม. 7 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกสว่าง ม. 6 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดโคกหม้อ ม.3 ตำบลโคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโค้งสวอง ม.6 โค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์

"ฆ"
วัดฆะมัง ม. 5 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์

"จ"

วัดจอมคีรีนาคพรต ม. 4 ตำบลนครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์
วัดจันทราราม ม. 3 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดจันเสน ม. 2 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดจิกยาวใต้ ม. 1 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดจิกลาด ม. 2 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดจิกใหญ่ ม. 8 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดเจริญผล ม. 1 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์

"ช"

วัดช่องแกระ ม. 3 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดช่องคีรี ม. 1 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดช่องแค ม. 1 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดช่องรวก ม. 7 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดชอนเจริญธรรม ม. 15 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดชอนทุเรียน ม. 2 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชอนพลูวราราม ม. 1 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชัยมงคล ม.6 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดชัยวนาราม ม. 8 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดช้าง ม. 5 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดชายธงวราราม ม. 8 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชุมพลสามัคคีธรรม ม. 5 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดชุมแสง ม. 9 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์

"ซ"
วัดซับไพรเงิน ม. 3 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์

"ด"
วัดดงกะพี้ ม. 10 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดดงขวาง ม. 8 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงขุย ม. 3 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดดงคู้ ม. 8 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดงจันทำ ม. 6 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดดงชะพลู ม. 5 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดดงน้อย ม. 3 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงบ้านโพธิ์ ม.7 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดดงป่าจันทร์ ม. 6 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดงพลับ ม. 4 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงมะไฟ ม. 2 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดงมัน ม. 3 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดดงเมืองใต้ ม. 7 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดดงสีเสียด ม. 16 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดงหนองหลวง ม. 2 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนขวาง ม. 4 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนคา ม. 1 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดดอนงาม ม. 1 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดดอนพลอง ม. 3 ตำบลวังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนโม่ ม. 17 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดดอนสนวน ม. 9 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดด่านช้าง ม. 1 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดดำรงธรรม ม. 3 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดไดตามุ่ย ม. 3 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์

"ต"
วัดตะกุดภิบาล ม. 7 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดตะคร้อ ม. 4 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดตะเคียนงาม ม. 3 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดตะเคียนทอง ม. 4 ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดตะเคียนเลื่อน ม. 1 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์
วัดตะเฆ่ค่าย ม. 4 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดตากแดด ม. 5 ตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดตากฟ้า ม. 4 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดตาคลี ม. 2 บ้านตาคลี ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดตาสังใต้ ม. 3 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดตุ๊กแก ม. 3 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดไตรคีรีวราราม ม. 6 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์

"ถ"
วัดถ้ำผาสุขใจ ม. 1 บ้านเขาลอยเสือ ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดถ้ำพรสวรรค์ ม. 3 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์

"ท"
วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์) ม. 12 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดทองคำอิง ม. 3 ตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
วัดทับกฤชกลาง ม. 14 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทับกฤชใต้ ม. 7 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทับกฤชเหนือ ม. 4 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทับลุ่มศรีมงคล ม. 5 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดทัพชุมพล ม. 1 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดท่ากกแดง ม. 6 ตำบลวังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
วัดท่างิ้ว ม. 1 ตำบลท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดท่าจันทร์ ม. 3 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดท่าซุด ม.1 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดท่าดินแดง ม. 2 ตำบลบางพระหลวง เมือง นครสวรรค์
วัดท่าตะโก ม. 1 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดท่าตะโก ม.7 ท่าโก ตำบลยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดท่าทราย ม. 4 ตำบลนากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดท่าทอง ม. 7 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์
วัดท่านา ม. 12 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดท่าพระเจริญพรต ม. 5 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์
วัดท่าไม้ ม. 2 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดท่าแรต ม. 1 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดท่าล้อ ม. 5 ตำบลบางพระหลวง เมือง นครสวรรค์
วัดท่าสุ่ม ม. 1 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดทำนบ ม. 3 ตำบลทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดทุ่งแคแดง ม. 3 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดทุ่งตัน ม.16 ทุ่งตัน ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดทุ่งตาทั่ง ม. 4 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดทุ่งตาล ม. 5 ตำบลห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์
วัดทุ่งทะเลทราย ม.1 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดทุ่งท่าเสา ม. 4 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดทุ่งนาผาสุข ม. 9 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดทุ่งแม่น้ำน้อย ม. 3 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดทุ่งแว่น ม. 13 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดทุ่งสนามชัย ม. 8 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดทุ่งสว่าง ม. 7 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเทพพนม ม. 6 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ม. 11 ตำบลสระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเทพมงคลปานสาราม ม. 21 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดเทพสถาพร ม. 8 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเทพสามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์
วัดเทพสุทธาวาส ม. 9 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดไทรใต้ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดไทรเหนือ ม. 12 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์

"ธ"

วัดธรรมจริยาวาส ม.13 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดธรรมโชติการาม ม. 2 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ ม.10 หนองขาม ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดธรรมรักขิตาราม ม. 4 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดธรรมโสภณ ม.8 ทรัพย์สำราญ ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) ม. 3 บ้านธารทหาร ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดธารลำไย ม.5 ธารลำไย ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์

"น"
วัดนกคลาน ม. 13 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดนากลาง ม. 1 ตำบลนากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดนาขอม ม.1 นาขอม ตำบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดนาหุบ ม. 4 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดน้ำทรง ม.10 น้ำทรง ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดน้ำสาดกลาง ม. 4 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดน้ำสาดเหนือ ม. 2 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดนิเวศวุฒาราม ม. 8 ตำบลบางม่วง เมือง นครสวรรค์
วัดเนินกะพี้ ม. 1 ตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเนินขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเนินทราย ม.10 เนินทราย ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเนินทอง ม. 12 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดเนินประดู่ ม. 11 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเนินพยอม ม. 6 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดเนินม่วง ม. 7 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดเนินมะกอก ม. 8 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเนินมะขามงาม ม. 2 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดเนินเวียง ม. 5 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดเนินสะเดา ม. 12 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดเนินสำราญ ม. 8 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดเนินหญ้าคา ม. 6 ตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์

"บ"
วัดบน ม. 3 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์
วัดบริรักษ์ประชาสาร ม. 10 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดบวรประชาสัคค์ ม. 6 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดบ่อทอง ม. 9 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดบ่อนิมิต ม.10 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดบ่อพยอม ม.13 บ่อพยอม ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดบ่อพลับ ม. 3 ตำบลเนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบ่อเพลง ม. 10 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดบางแก้ว ม. 2 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบางเคียน ม. 14 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดบางไซ ม. 1 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดบางประมุง ม. 5 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบางปราบ ม. 2 ตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดบางม่วง ม. 2 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์
วัดบางมะฝ่อ ม. 2 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบ้านแก่ง ม. 4 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์
วัดบ้านคลอง ม.2 คลอง ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านดงตาแวน ม. 8 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดบ้านแดน ม. 1 ตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านบน ม. 1 ตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดบ้านบุ่ง ม. 4 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดบ้านเปราะ ม. 2 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดบ้านไผ่ ม. 2 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านไร่ ม. 1 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดบ้านไร่ ม.3 หนองถ้ำ ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ม. 9 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดบ้านลาด ม. 3 ตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดบ้านวัง ม. 4 ตำบลตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดบ้านวังแรง ม.5 วังแรง ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดบ้านหว้า ม. 2 ตำบลยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
วัดบ้านใหม่ ม. 6 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดบ้านใหม่สามัคคี ม. 7 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดบึงน้ำใส ม.7 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์
วัดบึงปลาทู ม. 3 ตำบลบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดโบราณธรรมิกาวาส ม. 5 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดโบสถ์เทพนิมิต ม. 6 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดโบสถ์สามัคคีธรรม ม. 1 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์

"ป"
วัดประจันตคีรี ม.6 ประจันตคีรี ตำบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดประชานิมิต ม. 6 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดประชาสรรค์ ม. 2 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดประชาสรรค์ ม. 4 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดประชาสามัคคี ม. 3 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดประสาทวิถี ม. 6 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดปากง่าม ม. 5 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดปากน้ำโพใต้ ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดปากน้ำโพเหนือ ม. 4 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์
วัดป่าตาล ม. 6 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดป่าเรไร ม. 5 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดป่าเรไลย์ ม. 2 ตำบลนครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์
วัดป่าสันติธรรม ม. 1 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดโป่งสังข์ ม. 8 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์

"ผ"
วัดไผ่ขวาง ม. 10 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดไผ่เจริญ ม. 10 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดไผ่นาเริง ม. 9 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดไผ่สิงห์ ม. 2 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์

"พ"
วัดพนมรอก ม. 1 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดพนมเศษใต้ ม. 6 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดพนมเศษเหนือ ม. 1 ตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดพนาสวรรค์ ม.8 พนาสวรรค์ ตำบลแม่เปิน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดพรมเขต ม. 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดพรหมจริยาวาส ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดพรหมประชาราม ม. 4 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดพระนอน ม. 8 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดพระบางมงคล ม. 10 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์
วัดพระปรางค์เหลือง ม. 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดพระพุทธบาท ม. 9 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดพระหน่อธรณินทร์ ม. 6 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดพลังไพร ม. 3 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดพลับพลาชัย ม. 8 ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพันลาน ม. 3 ตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
วัดพิกุล ม. 7 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
วัดพุขมิ้น ม. 6 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุช้างล้วง ม.8 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดพุทธนิมิต ม. 11 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดพุทธนิมิต ม.3 เขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดพุทธมงคลนิมิตร ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดพุนกยูง ม. 7 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุนาค ม. 4 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุนิมิต ม. 8 ตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุเม่น ม. 3 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุสว่าง ม. 6 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดพุหว้า ม. 3 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดเพียรอุดมธรรม ม.8 หนองอีเติ่ง ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดโพธาราม ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดโพธิ์งาม ม. 2 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา ม. 11 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโพธิ์ทอง ม. 4 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโพธิ์ประสาท ม.5 โพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดโพธิ์สุทธาวาส ม. 8 ตำบลโคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโพธิ์หนองยาว ม.3 ตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดโพนทอง ในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดไพศาลี ม.11 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์

"ม"

วัดมงคลรัตนาราม ม. 4 ตำบลท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดมงคลสถิตย์ ม. 4 ตำบลบางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดมงคลสุจริตธรรม ม. 11 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดมณีวงษ์ ม. 3 ตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดมโนราษฎร์ ม. 8 ตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดมรรครังสฤษดิ์ ม.8 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดมฤคทายวัน ม.5 ตลิ่งสูง ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดมหาโพธิใต้ ม. 3 ตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดมหาโพธิเหนือ ม.5 ตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดมาบแก ม. 1 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดมาบมะขาม ม. 4 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์

"ย"
วัดยาง ม. 3 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์
วัดยางขาว ม. 5 ตำบลยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดยางงาม ม.1 ตำบลบางม่วง เมือง นครสวรรค์
วัดยางตาล ม. 4 ตำบลยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
วัดยางโทน ม. 2 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์
วัดยางโทน ม. 5 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดยางใหญ่ ม. 3 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดย่านมัทรี ม. 2 ตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์

"ร"
วัดรังงาม ม. 4 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ ม. 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดรัตตวัน ม. 10 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดราษฎร์เจริญ ม.11 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดราษฎร์บำรุง ม. 15 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 7 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 8 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์

"ล"
วัดลาดค้าว ม. 6 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดลาดตะกุด ม. 2 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดลาดทิพยรส ม. 1 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดลาดยาว ม. 5 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดล้ำเจริญ ม. 2 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดลำพยนต์ ม. 10 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์

"ว"
วัดวงฆ้อง ม. 2 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวงษ์มณีศรัทธา ม. 6 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวรนาถบรรพต ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดวังกรด ม. 8 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังกระชอน ม. 4 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวังกระโดนน้อย ม. 2 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังกระโดนใหญ่ ม. 1 ตำบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังข่อย ม.4 วังข่อย ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังแจง ม. 6 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังชมพู ม. 3 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังซ่าน ม. 1 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวังเตียน ม. 2 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังน้ำขาว ม.1 ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวังน้ำลัด ม. 1 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดวังไผ่ ม. 8 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์
วัดวังพระหิน ม. 4 ตำบลบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวังมหากร ม. 5 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดวังมะเดื่อ ม. 7 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังม้า ม. 5 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังยาง ม. 11 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์
วัดวังยิ้มแย้ม ม. 5 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังรอ ม. 9 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดวังแรต ม. 7 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดวังศรีเจริญ ม. 6 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดวังสวัสดี ม. 16 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดวังสำราญ ม. 5 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดวังหยวกใต้ ม.6 ตำบลบ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์
วัดวังหิน ม. 12 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์
วัดวังหิน ม. 2 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวังใหญ่ ม. 5 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดวังใหญ่ ม. 9 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดวาปีรัตนาราม ม. 2 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดวิกสิตวิทยาราม ม. 6 ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดวิมลประชาราษฎร์ ม. 5 บ้านหนองขี้วัว ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดวิวิตตาราม ม. 1 ตำบลบางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดเวฬุวัน ม. 4 ตำบลบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์

"
ศ"
วัดศรัทธาราม ม. 3 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดศรีกัลยาณนิคม ม. 7 ตำบลวังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดศรีไกรลาศ ม. 1 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดศรีเจริญธรรม ม. 2 ตำบลลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดศรีทรงธรรม ม. 2 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีทอง ม. 6 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดศรีนิคมรัตนาราม ม. 4 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดศรีประชาสรรค์ ม. 15 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดศรีมงคล ม. 9 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดศรีวรรณาราม ม. 5 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์
วัดศรีวังคาง ม.3 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ม. 2 ตำบลนครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์
วัดศรีสำราญ ม. 9 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดศรีสุธรรมาราม ม. 6 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีสุวรรณ ม. 1 ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดศรีอัมพวัน ม. 2 ตำบลวังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศรีอัมพวัลย์ ม. 8 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดศรีอุทุมพร ม. 9 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) ม.1 ศาลเจ้า ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ม. 3 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดศาลาแดง ม. 2 ตำบลศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดศิลาทองสามัคคี ม.8 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์

"ส"

วัดสนามหลวง ม. 2 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดส้มเสี้ยว ม. 2 ตำบลท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสมานประชาชน ม. 1 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดสโมสร ม. 4 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์
วัดสร้อยละคร ม. 3 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสระเกตุโมลี ม. 12 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดสระแก้ว ม. 10 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสระแก้ว ม. 17 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสระงาม ม. 4 ตำบลห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
วัดสระทะเล ม. 3 ตำบลสระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดสระนางสรง ม. 6 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดสระโบสถ์ ม. 1 ตำบลดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสระปทุม ม. 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดสระปทุม ม. 6 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสระเศรษฐี ม. 7 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดสวนขวัญ ม. 11 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสวนหลวง ม. 10 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสวรรค์ธาราม ม. 12 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดสวรรค์ประชากร ม. 11 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม ม. 12 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดสว่างวงษ์ ม. 1 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสองพี่น้อง ม. 6 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดสอนจันทร์ ม. 2 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดสะเดาซ้าย ม. 5 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดสังขวิจิตร ม. 2 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสังขสุทธาวาส ม. 1 ตำบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสังฆมงคล ม. 2 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์
วัดสันคู ม. 3 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์
วัดสันติธรรม ม. 3 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดสันธยาศรัทธาธรรม ม. 18 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสามัคคีธรรม (ราษฎร์สามัคคีธรรม) ม. 1 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสามัคคีประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดสามัคคีสุนทร ม. 10 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดสามัคยาราม ม. 1 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสายลำโพงกลาง ม. 2 บ้านสายลำโพงกลาง ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสายลำโพงใต้ ม. 1 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสายลำโพงเหนือ ม. 3 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดสำโรง ม. 2 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดสำโรงชัย ม. 3 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดสี่แพ่ง ม. 4 ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดสีมาราม ม. 8 ตำบลเขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดสุขสันต์สามัคคี ม. 11 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดสุขสำราญ ม. 1 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดสุคตวราราม ตำบลปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์
วัดสุบรรณาราม ม. 5 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์
วัดสุวรรณรัตนาราม ม. 8 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดแสงธรรมสุทธาวาส ม. 15 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดแสงสวรรค์ ม. 5 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์

"ห"

วัดหนองกรด ม. 10 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองกรวด ม. 3 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองกระเจา ม. 6 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองกระดูกเนื้อ ม. 6 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองกระโดน ม. 14 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดหนองกระทิง ม. 7 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองกระทุ่ม ม. 12 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดหนองกระทุ่มทอง ม. 6 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองกระสังข์ ม. 10 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองกลอย ม. 6 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหนองกลับ ม. 3 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองกุ่ม ม. 7 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองแก้ว ม.1 ตำบลห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองโก ม. 1 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองขอน ม. 8 ตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองขานาง ม. 4 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองขาม ม. 10 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองขี้ใต้ ม. 14 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองแขม ม. 3 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองคร่อ ม. 3 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองคล่อ ม. 9 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหนองคาง ม. 11 ตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองคูน้อย ม. 2 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองงูเหลือม ม. 5 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองจิก ม. 7 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองจิก ม. 7 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองจิกทรายมูล ม. 1 ตำบลชุมตาบง แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดหนองจิกรี ม. 2 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองจิกรี ม. 8 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองดุก ม. 7 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองเดิ่น ม. 7 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองตกกล้า ม.7 หนองตกกล้า ตำบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองตะโก ม. 5 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตางู ม. 1 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองตาเชียง ม. 5 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองตาปี ม. 6 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตาพัน ม. 8 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองตาราม ม. 4 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองเต็งรัง ม. 5 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองเตย ม. 1 ตำบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองเต่า ม. 4 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหนองเต่าใต้ ม. 9 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองเต่าเหนือ ม. 9 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองถ้ำวัว ม. 4 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองแทงแรด ม. 1 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองนมวัว ม. 3 ตำบลหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองน้ำแดง ม.16 หนองน้ำแดง ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองเนิน ม. 4 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองบัว ม. 1 ตำบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองบัว ม. 8 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองบัวทอง ม. 5 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองเบน ม.7 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองโบสถ์ ม.6 หนองโบสถ์ ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองประดู่ ม. 5 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองปรือ ม. 9 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองปลาย ม. 12 ตำบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองปลาไหล ม. 1 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดหนองปลาไหล ม. 7 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองปลิง ม. 1 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์
วัดหนองไผ่ ม. 2 ตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองไผ่ ม. 5 ตำบลสำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองพรมหน่อ ม. 6 ตำบลเนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
วัดหนองพลับ ม. 7 ตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองพลับ ม. 8 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองพิกุล ม. 1 ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดหนองแพงพวย ม. 1 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองโพ ม. 1 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองโพธิ์ ม. 10 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองแฟบ ม.11 หนองแฟบ ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองม่วง ม. 2 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองมะขาม ม. 8 ตำบลบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองแม่พังงา ม. 15 ตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหนองไม้แดง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหนองยอ ม. 7 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองยาว ม. 4 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองโรง ม. 8 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดหนองไร่ ม. 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองละมาน ม. 2 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองละมาน ม. 5 ตำบลด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดหนองลาดสามัคคี ม. 6 ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองสร้อยทอง ม. 4 ตำบลสร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองสระ ม. 3 ตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสองห้อง ม. 5 ตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสะแก ม. 6 ตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองสังข์ ม. 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองสีซอ ม. 4 ตำบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองสีนวล ม. 5 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองเสือ ม. 1 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหนองหญ้ารังกา ม. 6 ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองหม้อ ม.2 ตำบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหนองหมู ม. 5 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหนองหลวง ม. 4 ตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหนองหัวเรือ ม. 4 ตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหนองหูช้าง ม. 6 ตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหนองแอก ม. 1 ตำบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
วัดหน้าเขา ม. 7 ตำบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
วัดหลังเขา ม. 2 หลังเขา ตำบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
วัดหลาสะแก ม. 14 ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดห้วยขว้าว ม.5 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
วัดห้วยดุก ม. 3 ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดห้วยตะโก ม. 2 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดห้วยถั่ว ม. 6 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยถั่วกลาง ม. 11 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยถั่วใต้ ม. 2 ตำบลห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยถั่วเหนือ ม. 11 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยธารทหาร ม. 3 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยน้อย ม. 4 ตำบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยบง ม. 1 ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดห้วยร่วม ม. 3 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยร่วมใต้ ม. 5 ตำบลห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยรั้ว ม. 8 ตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดห้วยลำใย ม. 4 ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดห้วยวารี ม.9 ตำบลห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยวารีใต้ ม. 6 ตำบลธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
วัดห้วยหอม ม. 9 ตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
วัดหัวกระทุ่ม ม. 5 ตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหัวเขาตาคลี ในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดหัวเขาลานคา ม. 3 ตำบลห้วยน้ำหอม แม่วงก์ นครสวรรค์
วัดหัวงิ้ว ม. 9 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหัวดงใต้ ม. 3 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหัวดงเหนือ ม. 11 ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหัวถนน ม. 3 ตำบลบางพระหลวง เมือง นครสวรรค์
วัดหัวถนนกลาง ม.6 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวถนนใต้ ม. 2 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวถนนเหนือ ม. 1 ตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวทำนบ ม. 7 ตำบลหนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
วัดหัวพลวง ม. 7 ตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหัวพุ ม. 6 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดหัวหวาย ม.1 หัวหวาย ตำบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
วัดหางตลาด ม. 9 ตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
วัดหางน้ำ ม. 3 ตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
วัดหาดทรายงาม ม.5 ตำบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์
วัดหาดสะแก ม. 2 ตำบลยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดหาดสูง ม. 2 ตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
วัดหาดเสลา ม.5 หาดเสลา ตำบลหัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดหูกวาง ม. 2 ตำบลหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดแหลมชนิน ม. 2 ตำบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
วัดแหลมทอง ม.1 ตำบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
วัดแหลมยาง ม. 17 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
วัดแหลมสมอ ม. 9 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วัดใหม่ ม. 1 ตำบลน้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ ม.5 ตาลิน ตำบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
วัดใหม่พรสวรรค์ ม.13 ใหม่พรสวรรค์ ตำบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม. 5 ตำบลลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
วัดใหม่วารีเย็น ม.8 ตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
วัดใหม่หนองกรด ม. 7 ตำบลหนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์

"อ"

วัดอมรประสิทธิ์ ม. 8 ตำบลหนองกระโดน เมือง นครสวรรค์
วัดอรัญญิการาม ม. 9 บ้านหนองปืนแตก ตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์
วัดอัมพวันคีรี ม. 7 ตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
วัดอ่างทอง ม. 3 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วัดอินทรเมรี ม.10 ตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์
วัดอินทาราม ม. 2 ตำบลพยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดอุดมธัญญา ม. 11 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดอุดมพร ม. 5 ตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดอุดมพัฒนา ม.7 อุดมพัฒนา ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นครสวรรค์"

คริสตจักรนครสวรรค์ ซ.สวรรค์วิถี 31 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์
คริสตจักรอำเภอโกรกพระ ม.2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์
คริสตจักรสามัคคี ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง นครสวรรค์
คริสตจักรวิถีสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์
คริสตจักรพึ่งพระพรที่ 1 ต.ลาดยาว อ.เมือง นครสวรรค์
คริสตจักรร่มพระคุณท่าตะโก หมู่1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก นครสวรรค์
คริสตจักรร่มพระคุณไพศาลี หมู่6 ต. โคกเผื่อ อ.ไพศาลี นครสวรรค์
คริสตจักรหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์
คริสตจักรพยุหะคีรี ม. 2 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์
คริสตจักรลาดยาว ม. 5 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว นครสวรรค์
คริสตจักรชุมแสง ถ.แสงกาญจนา อ.ชุมแสง นครสวรรค์
คริสตจักรสัมพันธ์ตาคลี ถ.ทวีชัย อ.ตาคลี นครสวรรค์
คริสตจักรตากฟ้า ร้านตากฟ้าวิทยุ อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
คริสตจักรท่ามะกรูด ม. 10 ต.แม่เปิ่น อ.แม่เปิ่น นครสวรรค์
สถานอบรม ชีวิทัศนวัฒน์ ถ.รังสิโยทัย ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์
คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์
คริสตจักรความหวังนครสวรรค์ นครสวรรค์
คริสตจักรความเชื่อเพื่อพระคริสต์ นครสวรรค์
สถานประกาศคริสตจักรสัมพันธ์หนองกรด นครสวรรค์
คริสตจักรสถานประกาศพนาสวรรค์ นครสวรรค์
คริสตจักรความหวังตาคลี นครสวรรค์
คริสตจักรตาคลี นครสวรรค์
คริสตจักรศูนย์ชีวิตคริสเตียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
คริสตจักรความหวังลาดยาว นครสวรรค์
คริสตจักรบ้านเกาะกะบากสัมพันธ์ลาดยาว นครสวรรค์
คริสตจักรความหวังหนองบัว นครสวรรค์

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039