Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "ขอนแก่น" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด"ขอนแก่น" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกลาง ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดกลาง ม. 4 ธาตุ ตำบลหนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดกลางบุรี ม.6 ดอนบม ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
วัดกลางสระขาม ม. 6 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดกลางสว่าง ม.5 หนองไผ่ใต้ ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดกลางอรัญเขต ม. 4 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดกองศรี ม. 3 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น
วัดกองศรี ม. 8 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดกัทลีวัณ ม. 1 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดกาญจนาราม ม. 1 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดกิโลเมตรสิบหก ม. 9 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดกุดน้ำเที่ยง ม. 8 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดกุเวียน ม. 7 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดกุสวนาราม ม. 5 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น
วัดกู่ประภาชัย ม. 1 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเกษตรสุวรรณ ม. 1 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเกษมสำราญ ม.9 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดเกษรวนาราม ม. 9 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดเกษามคม ม. 6 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดเกาะแก้ว ม. 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเกาะแก้ว ม. 3 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดเกาะทอง ม. 5 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดเกาะศิริ ม. 10 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดเกาะสะอาด ม. 1 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดแก้วกู่ชัยมงคล ม. 4 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดแก้วพวงมาลัย ม. 4 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดแก้วสว่าง ม. 1 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโกศลภาราม ม. 6 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น

"ข"
วัดขนุนโพธิ์ ม. 5 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดเขมาภิรมณ์ ม. 3 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเขาดินวนาราม ม.2 นายม ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเขาสวนกวาง ม. 1 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดเขาสามยอด ม. 2 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น

"ค"
วัดคงคาราม ม. 8 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดครองธรรมมิการาม ม. 3 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดครองบุรี ม. 5 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดคลองสะอาด ม. 7 ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดคลองสินธุ์ ม. 7 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดคันธามวัน ม. 2 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดคามวดี ม. 8 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดคำแคนเหนือ ม. 2 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดคำมืด ม. 12 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดคำมูล ม.21 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดคำสมบูรณ์ ม.2 คำม่วง ตำบลคำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดคำใหญ่ ม.9 คำใหญ่ ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดคีรีวัน ม. 5 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดคุ้มจัดสรรค์ ม. 1 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดแคนเหนือ ม. 1 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโคกกรวด ม. 3 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดโคกกลางสว่าง ม. 2 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
วัดโคกสว่าง ม. 8 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโคกสามารถ ม. 6 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น

"ฆ"
วัดโฆสิตาราม ม. 8 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น

"จ"

วัดจอมแจ้ง ม. 4 ผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
วัดจอมมณี ม. 13 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดจอมมณี ม. 2 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดจอมศรี ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดจอมศรี ม. 10 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดจอมศรี ม. 2 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจอมศรีมุนี ม.5 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น
วัดจันทนิมิตร ม. 8 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดจันทมงคล ม. 5 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดจันทร์ ม.2-3 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดจันทร์เขมาราม ม.4 นาแพง ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดจันทรบุรี ม. 3 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดจันทรประสิทธิ์ ม.2 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจันทรังษี ม. 3 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
วัดจันทรังษี ม. 5 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดจันทรังษี ม. 6 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดจันทราคม ม. 6 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
วัดจันทราราม ม. 3 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดจันทริการาม ม. 7 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจำปา ม. 1 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจำปา ม. 5 ตำบลภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจิตวิเวก ม. 8 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดจินดามณี ม. 5 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดจุณณะปิยะวนาวาส ม.14 หนองไผ่ ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดจุมพร ม. 2 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจุมพล ม. 1 บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดจูมพล ม. 1 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดเจดีย์ ม. 3 ชาด ตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
วัดเจติยภูมิ ม. 1 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเจริญวารี ม. 5 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดเจริญวารี ม. 6 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดแจ้ง(แจ้งอรุณศิลป์) ม.5 นาเสียว ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดแจ้งศิริ ม. 6 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดแจ้งสว่าง ม. 5 โนนเมือง ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดแจ้งสว่าง ม.8 หนองแสง ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดแจ้งสว่างนอก ม.5 แสนสุข ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น

"ฉ"

วัดฉัททันต์ ม. 8 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดฉิมพลี ม. 12 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดเฉลียงทอง ม. 2 ตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น

"ช"

วัดชนบำรุง ม. 10 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดชนะชัย ม. 11 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชมพูพฤกษ์ ม. 6 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น
วัดชมภู ม. 7 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชมภู ม. 8 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชมภูคำ ม. 10 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชลขันธ์ ม. 5 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดชลธาร ม. 5 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดชัยประดิษฐ (บ้านไผ่กุดหิน) ม. 3 ในเขตเทศบาล ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดชัยประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น
วัดชัยประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดชัยมงคล ม. 3 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดชัยมงคล ม. 5 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดชัยมงคล ม. 6 ตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชัยศรี ม. 8 ตำบลดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดชัยศรี ม. 9 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดชัยสว่าง ม. 7 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดชัยสวาสดิ์ ม. 5 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดชัยสิทธิ์ ม. 4 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดชัยแสงอรุณทอง ม. 11 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดชุมพร ม. 5 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดชุมพร ม. 5 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
วัดชุมพรชัยศรี ม. 3 เวียงอินน์ ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
วัดชุมพล ม. 5 บะแต้ ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น
วัดชุมพลบุรี ม. 3 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น
วัดโชติการาม ม. 4 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดโชติการาม ม. 9 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดไชยศรี ม. 8 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดไชโย ม. 1 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดไชโย ม. 2 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น

"ซ"
วัดซำขามถ้ำยาว ม. 11 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดซำภูทอง ม. 1 ตำบลห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น

"ด"
วัดดงกลาง ม.5 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
วัดดงสะคร่าน ม. 10 ตำบลวังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดดวงจันทราราม ม. 5 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดดอนแก้ว ม. 14 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดดอนจันทร์ ม. 6 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดดอนเมือง ม.1 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
วัดดอนศิลา ม. 2 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
วัดดาวดึงษ์ ม. 4 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
วัดดาวเรือง ม. 2 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดดาวเรือง ม. 9 ดอนหัน ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดดุสิตาราม ม. 4 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น

"ต"
วัดตระคลอง ม. 5 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดตระคลองโพธิ์ ม. 5 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดตระคลองหัน ม. 5 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดตราชูวนาราม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดตลาดคลอง ม. 1 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดตลาดโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดตลาดหนองเรือ ม. 1 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดตลาดหัวหิน ม. 2 ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดตะคลอง ม. 2 ตำบลซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดตะคลองสีผึ้ง ม. 5 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดตาลเดี่ยว ม. 8 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
วัดตาลเรียง ม. 14 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดไตรคามบำรุง ม. 12 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดไตรประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดไตรมิตร ม. 6 หนองซา ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
วัดไตรมิตร ม. 7 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดไตรรงค์ ม. 4 โนนชาติ ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น

"ถ"
วัดถนนยาว ม. 1 ตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดถาวร ม. 3 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น
วัดถาวร ม. 5 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดถาวรนิมิตร ม. 4 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดถ้ำพระคำเม็ก ม. 1 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดถิรธรรม ม. 10 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเถาวัลย์ ม. 6 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น

"ท"
วัดทรงธรรม ม. 4 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดทรงศร ม. 7 ตำบลวังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดทรงศิลา ม. 2 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
วัดทรงศิลา ม. 4 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดทรงศิลา ม. 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดทรงศีล ม. 8 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดทรายทอง ม. 13 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดทรายบึงสำราญ ม. 8 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดทรายมูล ม.1-2 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น
วัดทองประสาน ม. 9 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดทองประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
วัดทองหลาง ม. 3 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดท่ากระบือ ม.4 ท่ากระบือ ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดท่าเกษมสามัคคี ม. 5 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดท่าแขก ม. 5 หลุบเลา ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น
วัดท่าแขก ม.10 ขามป้อม ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทางพาด ม. 11 ทางพาด ตำบลคำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดท่าชลาวาส ม. 5 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดท่าเดื่อ ม. 1 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดท่าน้ำพอง ม. 2 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดท่าบึง ม. 1 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น
วัดท่าประชุม ม. 19 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดท่าประชุม ม. 4 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดท่าพระเนาว์ ม. 6 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดท่าโพธิ์ ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดทาม ม.6 โนนอุดม ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดทามเรืองศรี ม. 6 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดท่ามะเดื่อ ม. 9 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดท่ายางชุม ม. 3 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดท่ายาราม ม. 16 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดท่าราชไชยศรี ม. 15 ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
วัดท่าราษฎร์ ม. 10 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดท่าเรียบ ม. 17 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดท่าแร่ ม. 10 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดท่าละหาน ม. 1 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
วัดท่าสองคร ม. 18 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดท่าสองคอน ม. 3 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดท่าสำราญ ม. 7 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
วัดท่าอุทุมพร ม. 12 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดทุ่งโป่ง ม. 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 1 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 4 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 4 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง ม. 9 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเทพนิมิต ม. 4 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเทพนิมิตร ม. 1 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดเทพปูรณาราม ม. 7 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดเทพสุวรรณ ม. 2 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดเทพาภิบาล ม. 7 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดเทพาราม ม. 10 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเทวราช ม. 2 บ้านหนองแวงท่าวัด ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น
วัดแท่น ม. 4 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดแท่นศิลา ม. 6 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดแท่นศิลา ม.6 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดแท่นศิลาอาสน์ ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดไทยนิยม ม. 1 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดไทยนิยม ม. 6 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น
วัดไทยบำรุง ม. 4 ตำบลหัวทุ่ง พล ขอนแก่น
วัดไทยสถิตย์ ม. 2 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดไทรงาม ม. 1 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดไทรทอง ม. 3 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดไทรทอง ม. 8 นาฝาย ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดไทรทอง ม. 9 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น

"ธ"

วัดธงชัย ม. 3 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดธงชัย ม. 9 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดธงไชย ม. 1 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดธรณีธงชัย ม. 3 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดธรรมเจดีย์ ม. 2 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดธรรมณี ม.5 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดธรรมมงคล (ราษฎร์บำรุง) ม. 9 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดธรรมิการาม ม. 9 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดธัญญาสมจิตร ม. 3 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น
วัดธาตุ ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดธาตุ ม. 1 แห่ ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดธาตุกุดกว้าง ม. 13 ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
วัดธาตุกู่ทอง ม. 1 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดธาตุจอมศรี ม. 4 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดธาตุสว่าง ม. 4 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดธานี ม. 1 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น

"น"
วัดนทีตรีสถิตย์ ม. 3 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดนวการาม ม. 9 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดนวลจันทร์ ม. 1 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดนันทพิมพาราม ม.4 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดนันทาราม ม. 7 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดนาคสงเคราะห์ ม. 1 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดนาคำ ม. 1 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดนาถวนาราม ม. 7 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดนาโพธิ์ ม.13 นาโพธิ์ ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดนามล ม. 7 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดนายมวนาราม ม. 5 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดนาราธิวาส ม. 5 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดนารานิวาส ม. 11 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดนาราม ม. 1 กุดเข้ ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดนาเลา ม. 2 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดนาเลาะ ม. 4 นาเลาะ ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
วัดนาวาสวัสดิ์ ม. 7 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดนาโหล่ง ม. 7 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดนาฬิการาม ม. 11 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดน้ำค้าง ม. 7 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
วัดนิรันดร ม. 4 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดนิโรธาราม ม. 2 ตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น
วัดนิลวรรณ ม. 8 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดนิเวศวิทยาราม ม. 4 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
วัดเนกขัมมาภิรมณ์ ม. 2 หอกเกี้ย ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
วัดเนกขัมมาภิรมย์ ม. 1 ตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น
วัดโนนกลาง ม. 1 ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
วัดโนนกลาง ม. 3 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโนนขาม ม. 5 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดโนนคูณ ม. 7 โคกม่วง ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนงาม ม. 5 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนงาม ม. 8 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนชัยวนาราม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดโนนแดง ม. 4 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนทอง ม. 1 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนทอง ม. 1 ตำบลวังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโนนทอง ม. 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโนนทอง ม. 4 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโนนทองหลาง ม. 6 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
วัดโนนทัน ม. 10 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนทัน ม. 6 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดโนนทัน ม. 7 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดโนนพลทอง ม. 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดโนนพานิช ม. 8 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโนนม่วง ม.3 โนนม่วง ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดโนนรัง ม. 10 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนรัง ม. 3 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโนนราศรี ม. 5 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดโนนลาน ม. 14 โคกสูง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนศรีเรือง ม.8 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 1 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 1 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 2 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 3 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 4 ฝายหิน ตำบลวังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 5 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม. 7 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
วัดโนนศิลา ม.1 โนนศิลา ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโนนสระบัว ม. 9 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโนนสวรรค์ ม. 10 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนสว่าง ม. 2 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนสะอาด ม. 13 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนสะอาด ม. 4 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดโนนสะอาด ม.2 ไชยสอ ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนสัง ม. 7 โนนสัง ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดโนนสัมพันธ์ ม. 8 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดโนนสำราญ ม. 4 โนนลาน ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนสูง ม. 3 โคกสูง ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนสูง ม. 9 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดโนนสูง ม. 9 แห้ว ตำบลบ้านโนน กระนวน ขอนแก่น
วัดโนนแห่โพธิ์ชัย ม. 1 ดอน ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น

"บ"
วัดบรมวาส ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์ ม. 1 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์ ม. 1 พระบุ ตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์ ม.3 ไผ่กุดหิน ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์วราราม ม. 2 ตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบ่อแก้ว ม. 2 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดบัวบานจันทรังษี ม. 8 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบัวบาล ม. 4 หนองบัวคำมูล ตำบลคูคำ กระนวน ขอนแก่น
วัดบัวระพา ม. 1 คำแมด ตำบลคำแมด กระนวน ขอนแก่น
วัดบัวระพา ม. 10 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบัวระพา ม. 2 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบัวระพา ม. 3 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดบัวสีมา ม. 4 ตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดบ้านโจด ม. 7 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดบ้านดอนหัน(ศร๊ภูเวียง) ม. 3 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบ้านท่อน (โพธิ์ศรีบ้านท่อน) ม. 13 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดบ้านโนนศรีเรือง ม. 6 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดบ้านห้วยอีเปาะ ม.3 ห้วยอีเปาะ ตำบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบารมีชัย ม. 8 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดบำรุงธรรม ม. 7 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดบำรุงวิริยะ ม. 9 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดบึงกาญน์ ม. 5 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดบึงเกษตร ม. 4 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดบึงแก้ว ม. 1 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดบึงไทร ม.2 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดบึงนาเพียง ม. 1 นาเพียง ตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบึงบอล ม. 9 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบึงบาล ม. 3 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดบึงเบ็ญ ม. 5 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดบึงพลานชัย ม. 7 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบึงสว่าง ม. 7 สนามบิน ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบุญบาลประดิษฐ(บ้านหัวหนอง) ม. 2 ในเขตเทศบาล ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบุญเรือง ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดบุพพาราม ม. 1 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น
วัดบูรณ์ ม. 1 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
วัดบูรณะสิทธิ์ ม. 5 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดบูรณาราม ม. 2 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดบูรพา ม. 2 โนนทองหลาง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบูรพา ม. 4 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบูรพา ม. 6 โคกใหม่ ตำบลบ้านโนน กระนวน ขอนแก่น
วัดบูรพา ม. 9 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดบูรพาทิศ ม. 10 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดบูรพาภิรมยาราม ม. 5 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบูรพาราม ม. 1 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดบูรพาราม ม. 2 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดบูรพาราม ม. 2 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดบูรพาราม ม. 2 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดบูรพาราม ม. 4 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบูรพาราม ม. 6 หนองแวงคู ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น

"ป"
วัดปทุมแพงศรี ม. 4 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
วัดปทุมวัน ม. 9 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดประชาสามัคคี ม. 2 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดประดู่ทอง ม.3 หนองศาลา ตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดประทุมคงคา ม. 5 น้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
วัดประทุมวัน ม. 5 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดประทุมวัน ม.7 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดประทุมแสง ม. 5 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดประสิทธิ์ไพศาล ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดปากช่อง ม. 1 ตำบลซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดป่าเกษมคงคาราม ม. 7 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าชัยมงคล ม. 10 ชัยมงคล ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น
วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดป่าชัยวารินทร์ ม.13 ลำห้วยทราย ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าธรรมวิเวก ม. 4 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าโนนสวรรค์ ม. 8 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดป่าบ้านโป่งสังข์ ม. 6 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าบึงถุงเทียว ม. 1 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดป่าปริปุณณธรรมาราม ม. 8 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าพุทธชัยมงคล ม. 5 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าภูเขาดิน ม.1-2 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าภูหันบรรพต ม. 8 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดป่ามหาวนาราม ม. 3 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดป่ามะนาวศรี ม. 5 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดป่ามัชฌิมวัลย์ ม. 7 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดป่ารัตนมงคล ม. 9 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดป่ารัตนาราม ม. 21 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดป่าเรไร ม. 11 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดป่าเรไรย์ ม. 5 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดป่าเลไลย์ ม. 3 คำไฮ ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น
วัดป่าวิเวกธรรมสามัคคี ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าวิเวการาม ม. 5 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าสันติธรรม ม. 9 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดป่าสันติสุข ม. 11 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
วัดป่าสาคร ม. 6 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าสามัคคีธรรม ม. 1 หนองโน ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
วัดป่าสามัคคีธรรม ม. 5 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดป่าสามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าสิริสมบัติ ม. 4 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าสุริยาเย็น ม. 5 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดป่าสุริยาเย็น ม. 8 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าแสงอรุณ ม. 9 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดป่าอดุลยาราม ม.16 ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดป่าอนันตคุณ ม.8 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าอภัยวัน ม. 4 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดป่าอรัญญวิโมกข์ ม. 1 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าอรัญญวิเวก ม. 1 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดป่าอรัญญาวาสี ม. 8 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดป่าอาสภาวาส ม.1 หินตั้ง ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น

"ฝ"
วัดฝางศรีงามราษฎร์ ม.7 ฝาง ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น

"พ"
วัดพงษาวาส ม.2 หนองโพงโพต ตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดพนมไพร ม. 6 หนองไฮ ตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดพรมประสิทธิ์ ม. 3 คำแมด ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
วัดพรมประสิทธิ์ ม. 6 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดพรหมวาสี ม. 1 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดพรหมวิหารธรรม ม. 3 วังโพน ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
วัดพรหมวิหารริการาม ม. 4 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดพรหมสุรินทร์ ม. 4 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
วัดพระเนาว์ศรี ม. 8 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดพระบาทโพธาราม ม. 2 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดพระบาทภูพานคำ ม. 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดพลแพง ม. 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดพลับพลาชัย ม. 5 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพวงมาลัย ม. 9 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดพังคียาราม ม.9 คอกคี ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพัฒนาราม ม. 4 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดพัฒนาสีลา ม. 1 ฝาง ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
วัดพิชัยพัฒนาราม ม. 1 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพิบูลย์ ม. 2 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
วัดพิมลธรรมาราม ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดพิศาล ม.12 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
วัดพิเศษประดิษฐ ม. 4 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดพุทธชาฎา ม. 1 คู ตำบลคูคำ กระนวน ขอนแก่น
วัดพุทธรังษี ม. 7 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดพุทธาวาส ม. 9 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดโพธยาวาส ม. 7 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น
วัดโพธาราม ม. 3 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดโพธาราม ม. 7 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธาราม ม. 8 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ (โพธิ์โนนทัน) ม. 2 ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง ม. 1 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง ม. 2 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง ม. 3 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง ม.4 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ก่อง (บ้านหนองขาม) ม. 9 ในเขตเทศบาล ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโพธิการาม ม. 7 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์งาม ม. 11 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์งาม ม. 4 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์งาม ม. 5 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 10 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 11 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 11 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิชัย ม. 13 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 15 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 4 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม. 7 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย ม.2 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ ม. 2 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ดก ม. 4 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ตาก ม. 4 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ตาก ม. 7 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ตาล ม.12 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง ม. 5 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง ม. 9 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง(เหล่าโพนทอง) ม. 7 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิธรรม ม. 8 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ธาตุ (บ้านชุมแพ) ม. 1 ในเขตเทศบาล ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโพธิ์นิมิตร ม. 15 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์บวร ม. 10 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์บัลลังก์ ม. 2 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์พฤกษ์ ม. 9 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโพธิ์เย็น ม. 4 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น
วัดโพธิ์เลียบ ม. 4 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 2 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 3 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 3 ร่องแซง ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 17 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรีวราราม ม. 1 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรีสะอาด ม. 2 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรีสำราญ ม. 1 ตำบลนางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดโพธิ์สง่า ม. 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดโพธิ์สมพร ม. 8 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดโพธิ์สว่าง ม. 6 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์สาริการาม ม. 2 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดโพธิ์หอม ม. 4 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพนทอง ม. 5 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพนแพง ม. 8 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพนเลา ม. 3 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดโพนสูง ม. 6 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดไพบูลย์ ม. 7 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดไพรงาม ม. 7 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดไพศาลศิลป์ ม. 5 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น

"ภ"
วัดภูเขาวง ม. 7 ตำบลวังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดภูมิหลักฐาน ม. 8 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดภูศรีสว่าง ม. 9 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น

"ม"

วัดมงคลธานี ม. 8 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดมณฑป ม. 10 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดมธุวัณโณวาส ม. 1 หนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
วัดมรรคผดุงศรี ม. 5 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดมรรคสำราญ ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดม่วง ม. 7 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดม่วงศรี ม. 3 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดมหรรณพาราม ม. 3 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดมหาชัย ม. 8 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดมหาวัน ม. 5 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดมหาวันวิหาร ม. 4 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี ม. 7 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดมัคคาลัย ม. 1 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดมัชฌิมวิทยาราม ม. 4 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดมัชฌิมาวาส ม. 1 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดมารวิชัย ม. 1 กระนวน ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น
วัดมารวิชัย ม. 6 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดมาลัยจันทร์ ม. 1 ตำบลหัวทุ่ง พล ขอนแก่น
วัดมาลา ม. 1 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดมิ่งโพธิ์วนาราม ม. 11 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดมิ่งเมืองพลาราม ตำบลมิ่งเมืองพลาราม พล ขอนแก่น
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ม. 4 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดมุกดาราม ม. 8 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดมุจจลินทร์ ม. 7 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น

"ย"
วัดยอดแก้ว ม. 4 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดยอดแก้ว ม. 6 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
วัดยางคำ ม. 4 สว่าง ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น
วัดยางคำ ม. 5 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดยางคำทุ่งบ่อ ม. 3 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดยางใย ม. 3 โคกสูง ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น

"ร"
วัดร่มประดู่ ม. 5 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดระฆัง ม. 2 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดระหอกโพ ม. 6 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดรัตนนิมิตร ม. 3 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดรัตนสามัคคี ม. 3 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดรัตนาราม ม. 4 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดราชบุรี ม. 2 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดราษฎร์ดำเนิน ม. 7 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดราษฎร์นิยม ม. 3 โคกกลาง ตำบลคำแมด กระนวน ขอนแก่น
วัดราษฎร์บำรุง ม. 7 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดราษฎร์บำรุง ม.3 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 6 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดราษฎร์สังขรณ์ ม. 13 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 2 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดราษฎร์อุดม ม. 4 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
วัดราษฏร์รังสรรค์ ม. 6 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดราษี ม.4 ขามป้อม ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดเรไร ม. 12 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดเรไร ม. 2 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น

"ฤ"
วัดฤาษี ม. 3 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น

"ล"
วัดลัฎฐิวัน ม. 1 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดเลียบ ม. 7 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเลียบโพธิ์ทอง ม. 4 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น

"ว"
วัดวังมน ม. 2 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
วัดวังเย็น ม. 5 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดวารินทร์ ม. 9 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดวาฬุการาม ม. 1 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดวิจารณ์สว่างโศก ม. 14 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดวิจารณาราม ม. 10 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดวิจิตราราม ม. 8 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดวิชัยชนาราม ม. 3 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดวิชัยยาราม ม. 7 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดวิเวกธรรม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดวิเวกภูนางงำ ม. 4 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดวิสุทธิการาม ม. 8 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดวีรนาวาส ม. 7 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดเวฬุวัน ม. 6 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น
วัดเวฬุวัน ม. 9 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเวียงแก้ว ม. 2 เวียงแก้ว ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
วัดเวียงไชย ม. 4 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น

"
ศ"
วัดศรีแก้ว ม. 1 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดศรีแก้ว ม. 1 บ้านโนน ตำบลโนนท่อน เมือง ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ ม. 1 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ ม. 1 หนองโน ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ ม. 5 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ ม. 6 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 1 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 3 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 3 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 5 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 6 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 7 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 8 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม. 9 ป่ารัง ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม.4 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น ม.6-7 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดศรีชมบาล ม. 4 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดศรีชมพู ม. 1 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีชมพู ม. 4 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดศรีชมภู ม. 7 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดศรีชมภู ม. 8 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีชมภู ม. 9 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีชล ม. 10 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดศรีชุมพล ม. 3 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีชุมแสง ม. 2 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีฐาน ม. 7 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดศรีดงเรือง ม. 1 ดงเรือง ตำบลคำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดศรีดอนกลาง ม. 5 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น
วัดศรีตาล ม. 4 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น
วัดศรีตาลเรือง ม. 5 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีทอง ม. 1 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น
วัดศรีธงชัย ม. 4 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
วัดศรีธรรมา ม. 6 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีธาตุ ม.14 ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดศรีนวน ม. 1 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีนวล ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดศรีนวล ม. 6 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีนวล ม. 7 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีโนนเรือง ม. 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดศรีบวร ม. 1 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดศรีบาลเรือง ม. 9 ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดศรีบุญนาค ม. 4 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 11 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ดอนเขียง ตำบลคำแมด กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 9 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 9 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม. 9 หนองขาม ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม.1-2 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม.3 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม.5 หนองกุง ตำบลหนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง ม.7-8 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีบุรมย์ ม. 1 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีปทุมวนาราม ม. 10 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีประชาสรรค์ ม. 1 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีประทุม ม. 2 ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีประทุม ม. 6 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีประทุมวนาราม ม. 9 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดศรีประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น
วัดศรีพนาวาส ม. 3 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีพนาวาส ม. 4 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดศรีพอง ม. 5 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 9 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
วัดศรีไพรวรรณ ม. 2 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีภูบาล ม. 1 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีภูมิเรือง ม. 4 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดศรีมงคล ม. 1 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีมงคล ม. 5 โนนศิลา ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีมงคล ม. 6 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีมงคล ม. 7 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีมณีธรรม ม. 2 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดศรีมหานาท ม. 4 ห้วยเชือก ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีมหาโพธิ์ ม. 3 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีเมืองแอม ม. 1 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดศรีรัตนปรับปรุง ม. 2 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
วัดศรีรัตนาราม ม.8 หนองคลองน้อย ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดศรีราษฏร์บำรุง ม. 3 ตำบลนาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีวนาวาส ม. 9 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดศรีวราราม ม. 5 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีวิชัย ม.4 โจดน้อย ตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น
วัดศรีวิไล ม. 7 ตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น
วัดศรีสงฆ์เรือง ม. 3 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีสง่า ม. 6 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดศรีสง่า ม. 7 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีสมพร ม. 4 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดศรีสวัสดิ์ ม. 3 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง ม. 3 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง ม. 3 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง ม. 4 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง ม. 5 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง ม. 7 ศรีสุข ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีสว่างโนนแดงใหญ่ ม. 1 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีสว่างโนนทัน ม.3 โนนทัน ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดศรีสว่างวงษ์ ม.2 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด ม. 1 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด ม. 1 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด ม. 15 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด ม. 5 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด ม. 5 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด ม. 8 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีสำราญ ม. 1 ห้วยเตย ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีสำราญ ม. 7 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
วัดศรีสิทธิ์ ม. 6 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุก ม. 1 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
วัดศรีสุข ม. 9 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุธรรม ม. 2 ตำบลเก่างิ้ว พล ขอนแก่น
วัดศรีสุธรรม ม. 4 ตำบลโนนแดง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีสุพร ม. 5 โคกล่าม ตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
วัดศรีสุมังค์ ม. 11 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีสุมังค์ ม. 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีสุมังค์ ม. 6 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดศรีสุมังคล์ ม. 1 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีสุมังคล์ ม. 3 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุมังคล์ ม. 7 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุมังค์วนาราม ม. 10 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม ม. 11 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีหงษ์ทอง ม. 3 หนองบัว ตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น
วัดศรีหงษ์ทอง ม. 6 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดศรีอาราม ม. 10 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น
วัดศรีอุดม ม. 3 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีอุดร ม. 5 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศิริชัย ม. 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
วัดศิริชัยมงคล ม. 2 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศิริชัยโย ม. 6 โป่งแค ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดศิริชัยศรี ม. 3 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
วัดศิริทรงธรรม ม. 5 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศิริธรรม ม. 4 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
วัดศิริธรรม ม. 7 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดศิริธรรมิกาวาส ม. 2 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดศิริพนปุญญาวาส ม. 4 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส ม. 1 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศิริมงคล ม. 3 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศิริรัตนาวาส ม. 5 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิริวัน ม. 6 บ้านโคกสี ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
วัดศิริวิทยาราม ม. 3 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิลา ม. 1 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิลาดาษ ม. 5 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดศิลาธรรมิการาม ม.4 แจ้ง ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศิลาประชาวาส ม. 7 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดศิลาลำโจด ม.9 หนองเขียด ตำบลหนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดศิลาอาสน์ ม. 4 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศิลาอาสน์ ม. 6 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น

"ส"

วัดสกุณาวาส ม. 4 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสงเปลือย(ศรีมงคล) ม. 1 ตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสถาพร ม. 8 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสนวนวารีพัฒนาราม ม.1 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสมจิตอาราม ม. 7 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสมณมงคล ม. 8 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสมบูรณ์ ม. 3 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสมบูรณ์ ม. 3 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสมบูรณ์ ม. 7 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสมศรี ม. 1 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสมศรี ม. 10 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดสมศรี ม. 7 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดสมสะอาด ม. 7 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดสมัคคาราม ม. 4 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดสมุหนาถราม ม. 2 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสรรค์วนาราม ม. 8 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดสระกัญญาราช ม. 5 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดสระเกษ ม. 1 ตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดสระเกษ ม. 1 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระเกษ ม. 2 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระเกษ ม. 2 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดสระเกษ ม. 4 ตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 1 ตำบลเก่างิ้ว พล ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 12 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 2 เหมือดแอ่ ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 3 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 4 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 4 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 7 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 8 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 8 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม. 8 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว ม.3 สัมพันธ์ ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสระแคน ม. 11 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระจันทร์ ตำบลในเขตเทศบาลเมืองพล พล ขอนแก่น
วัดสระจันทร์ ม. 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสระชัย ม. 3 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระทรงศิลา ม. 5 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระทอง ม. 1 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระทอง ม. 2 ตำบลโนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดสระทอง ม. 3 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระทอง ม. 3 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระทอง ม. 4 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสระทอง ม. 5 ตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระทอง ม.11 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น
วัดสระโนน ม. 1 ขามป้อม ตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
วัดสระบัว ม. 2 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสระบัว ม. 6 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระบัว ม. 8 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระบัวแก้ว ม. 4 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระบัวทอง ม. 6 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระบัวรอง ม. 6 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสระพัง ม. 5 บัวสิมมา ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสระโพนทอง ม. 5 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระมงคล ม. 3 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น
วัดสระยาง ม. 1 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระโอภาวาส ม. 6 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสวรรค์ ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสวรรค์คงคา ม. 6 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสวรรคคงคา(สวรรคงคา) ม.1-2 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสวรรคงคา ม. 3 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสวรรค์นาตาด ม. 5 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
วัดสวัสดี ม. 1 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดสวัสดี ม. 8 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่าง ม. 2 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่าง ม. 3 ห้วยโจด ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดสว่าง ม. 5 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่าง ม. 6 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างกลางฮุง ม. 16 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างจันทร์ ม. 9 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดสว่างจูมทอง ม. 6 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างชัยศรี ม. 1 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างชัยศรี ม. 2 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างชัยศรี ม. 4 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างเชิงเขา ม. 8 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างดงเค็ง ม. 4 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่างดอนยาง ม. 11 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างดารา ม. 3 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่างแดนดิน ม. 3 โคกกลาง ตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
วัดสว่างทุ่งน้อย ม. 4 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดสว่างทุ่งมน ม. 8 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างธรรม ม. 2 หัวฝาย ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น
วัดสว่างธรรมวราราม(ปัจจิม) ม. 3 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสว่างน้ำใส ม.5 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนคูณ ม. 8 หนองไผ่เหนือ ตำบลวังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนงาม ม. 6 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนงาม ม. 7 โนนสะอาดห้วยบั้งทิง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนงาม ม.12 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
วัดสว่างโนนชัย ม. 6 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนดู่ ม. 5 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนเพียง ม. 1 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนรัง ม. 4 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างโนนรัง ม. 4 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างพิทยา ม.4-7 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างโพธิ์ชัย ม. 12 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโพธิ์ศรี ม. 10 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างโพนงาม ม. 3 ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างมนาวาส ม. 7 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างมโน ม. 5 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างมรรค ม. 8 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างยางคำ ม. 9 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดสว่างเลิงแสง ม. 9 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างวงษ์ ม. 1 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดสว่างวนาราม ม. 3 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
วัดสว่างวนาวาส ม. 3 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างวังบง ม. 6 ห้วยบง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างวังหิน ม. 2 โสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดสว่างเวหา ม. 11 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างแวงฮี ม. 1 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น
วัดสว่างศรีชมภู ม. 3 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดสว่างศรีบุญเรือง ม.3 หนองบัว ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างศรีวิชัย ม. 5 โนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างศรีวิลัย ม. 6 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างศิริเย็น ม. 2 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างสามสวน ม. 3 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดสว่างสำราญ ม. 1 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างสุทธาราม ม. 2 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างแสงจันทร์ ม. 13 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างแสงอรุณ ม. 14 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสว่างหนองกุง ม. 1 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างหนองบัว ม. 5 หนองบัว ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างหนองสังข์ ม.5 หนองสังข์ ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างหนองไฮ ม. 2 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดสว่างหนองไฮ ม. 8 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างอรุณ ม. 1 โนน ตำบลบ้านโนน กระนวน ขอนแก่น
วัดสว่างอรุณ ม. 5 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างอรุณ ม.3 ห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 10 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 16 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมย์ ม. 7 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดสว่างอินทร์แปลง (บ้านหนองใส) ม. 1 ในเขตเทศบาล ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างอิสาณ ม. 14 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสวาท ม. 5 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสองคอน ม. 6 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสะเคียนทอง ม. 4 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดสะอาด ม. 1 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด ม. 2 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น
วัดสะอาด ม. 5 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด ม. 5 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด ม. 6 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด ม. 9 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาดชมภู ม. 3 ตำบลซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาดชัยศรี ม. 10 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสะอาดชัยศรี ม. 10 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสะอาดโนนคูณ ม. 6 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสะอาดโนนงาม ม.7 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสะอาดบุญญาราม ม. 5 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสักหลวง ม. 10 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
วัดสังข์ทอง ม. 6 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสังเวชธรรมาราม ม. 4 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสันติวนาราม ม. 7 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดสัมพันธวาราม ม. 7 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดสาทรอักขราราม ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสามสวน ม. 5 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสามัคคยาราม ม. 5 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
วัดสามัคคี ม. 1 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสามัคคี ม. 1 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
วัดสามัคคี ม. 2 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสามัคคี ม. 4 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดสามัคคี ม. 4 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
วัดสามัคคีชัย ม.1 หนองเสาเล้า ตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม ม. 2 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม ม. 2 ป่าติ้ว ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม ม. 3 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม ม. 6 ตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม ม. 6 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดสามัคคีประชาวาส ม.2 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสามัคคีวิทยาราม ม. 2 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสามัคคีวุฒิธรรม ม. 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสายทอง ม. 2 ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดสายทอง ม. 7 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
วัดสายราษฎร์บำรุง ม. 2 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
วัดสารเขต ม. 3 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
วัดสาลวัน ม. 7 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสาลวัน ม. 7 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดสาลีวนาราม ม. 4 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสำราญ ม. 1 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสำราญ ม. 5 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสำราญ ม. 8 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดสำราญ ม. 9 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดสำราญจิต ม. 4 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสำราญนาศรี ม. 10 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสำราญราษฎร์ ม. 3 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสิงขรณ์ ม. 5 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง ม. 1 โนนทอง ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง ม. 11 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง ม. 4 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง ม.2 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง(บ้านหัวฝาย) ม. 3 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดสิทธิการาม ม. 2 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสิมมาราม ม. 6 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสิลาอาสน์ ม. 6 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสีตาราม ม. 5 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสีลาขันธุ์ ม. 4 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสีสะปาวัน ม. 6 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น
วัดสีหนาทาราม ม. 1 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสีหมงคล ม. 6 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น
วัดสุคนธาวาส ม. 8 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
วัดสุดาราษฏร์วราราม ม. 4 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุตาราม ม. 10 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธังคณาวาส ม. 1 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
วัดสุทธารมณ์(สุทธาราม) ม. 3 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธาราม ม. 6 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธาวาส ม. 1 ตำบลดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธาวาส ม. 4 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุทธาวาส ม. 8 ผักแว่น ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น
วัดสุทธาวาส ม.1 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสุทธิการาม ม. 6 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุทธิธรรมวนาราม ม. 2 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสุทธิมงคล ม. 4 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น
วัดสุทธิวาส ม. 7 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดสุทธิสังวรณ์ ม. 3 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดสุนทรสมุทร์ ม. 6 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดสุนทราวาส ม. 6 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดสุนทราวาส ม. 6 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสุนทโรวาส ม. 14 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดสุนันทาวาส ม. 8 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสุภนิมิตร ม. 5 ตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น
วัดสุมังคลาราม ม. 1 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุริยะสว่าง ม. 4 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสุวรรณบรรพต ม. 6 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
วัดสุวรรณรังษี ม. 3 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น
วัดสุวรรณาราม ม. 7 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดสุวรรณาราม ม. 9 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสุวรรณาวาส ม. 6 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดเสนชัยดาประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเสมอภาพ ม. 14 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น
วัดเสลบูรณ์ ม. 12 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์ ม. 3 ตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์ ม. 3 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์ ม. 4 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์ ม. 7 โสกอุดม ตำบลวังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดแสงธรรม ม. 5 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น
วัดแสงสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดแสงสุวรรณ ม. 3 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
วัดแสงอารมณ์ ม. 2 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์ ม. 6 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดแสบง ม. 11 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโสกสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
วัดโสภณวนาราม ม. 8 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น

"ห"

วัดหงษ์ทอง ม. 5 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดหนองกุง ม. 1 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหนองเขื่อนช้าง ม. 6 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดหนองโข่ย (โพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย) ม. 2 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น
วัดหนองดู่ ม. 12 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดหนองตูม ม.12 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดหนองนกเขียน ม. 8 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหนองโน ม. 1 ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
วัดหนองโน ม. 8 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดหนองแวง ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
วัดหนองแวงโอง ม. 2 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหรคุณ ม. 8 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหัตถวิชัย ม. 6 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
วัดหันสว่าง ม. 1 นาสีนวน ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดหันสว่าง ม. 4 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
วัดหัวบึง ม. 3 หัน ตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น
วัดหัวหิน ม. 1 ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
วัดหัวหิน ม. 6 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดหายโศก ม. 3 โสกขาแก้ว ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น
วัดหินกองน้อย ม. 5 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหินลาด ม. 7 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหิมาลัย ม. 3 ตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดเหนือสำโรง ม. 3 กุดโง้ง ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
วัดใหม่สามัคคี ม. 10 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดใหม่สามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น

"อ"

วัดอมรบูรญาราม ม. 2 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอมรินทราวาส ม. 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดอรัญญวาส ม. 10 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอรัญญวาส ม. 2 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส ม. 1 ตำบลภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส ม. 6 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส ม. 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส ม. 9 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น
วัดอรัญญาสุทธาวาส ม. 3 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดอรัญญิกาวาส ม. 4 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น
วัดอรัญญิกาวาส ม. 5 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดอรัญญี ม. 7 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอรุณเรืองวนาราม ม. 4 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอรุณวนาราม ม. 5 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดอรุณวราราม ม. 9 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น
วัดอโสการาม ม. 1 ตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น
วัดอัมพร ม. 2 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดอัมพรมะติตถาราม(อัมพติตถาราม) ม. 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
วัดอัมพวนาราม ม. 1 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดอัมพวนาราม ม.4 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 1 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 2 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 4 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 4 หนองแสง ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 7 หนองม่วง ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 7 หนองโอง ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอัมพาผล ม. 3 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอัมพาวาส ม. 7 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น
วัดอาคเนย์ ม. 4 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
วัดอาภาราม ม. 2 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
วัดอาภาวาส ม. 7 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
วัดอินทนิมิต ม. 2 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
วัดอินทประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดอินทร์แปลง ม. 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
วัดอิสาณ ม. 1 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอิสาณ ม. 2 หัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
วัดอิสาณ ม. 8 อาจสามารถ ตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอิสาน ม. 4 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดอิสาน(อิสานโพธิ์ทอง) ม. 3 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดอุดม (อุดมไก่นา) ม. 6 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
วัดอุดมคงคาคีรีเขต ม. 6 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ ม. 5 โนนชาติ ตำบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอุดมวิทยาราม ม.2 โนนหัน ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอุดร(อุดรมีชัย) ม. 4 ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
วัดอุตตมวารี ม. 6 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอุตสาหะ ม. 1 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
วัดอุทัย ม. 6 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอุทัยธรรม ม.8 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น
วัดอุทัยประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
วัดอุทุมพร ม. 7 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอุ่มลอง ม. 7 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเอี่ยมไพบูลย์ ม.5 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "ขอนแก่น"

คริสตจักรบ้านไผ่เมโทดิสท์ หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
คริสตจักรบ้านไผ่ ถ.เอี่ยมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
คริสตจักรนครอิสาน ถ.อำมาตย์ อ.เมือง ขอนแก่น
คริสตจักรชุมแพ ม. 10 บ้านใหม่สามมัคคี ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
คริสตจักรจีนขอนแก่น ถ. กลางเมือง อ.เมือง ขอนแก่น
คริสตจักรศิลา หมู่ 9 บ้านป่าส่วน ต.พระยืน อ.พระยืน ขอนแก่น
คริสตจักรสัมพันธ์ขอนแก่น ซ. นิมิต ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน อ.เมือง ขอนแก่น
คริสตจักรประทีปขอนแก่น ซ.เรือนจำ ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง ขอนแก่น
คริสตจักรขอนแก่น ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น
คริสตจักรนำพระพรบ้านหนองแวงไร่ ม. 8 บ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039