Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "อุบลราชธานี" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด"อุบลราชธานี" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกระบูน บ้านกระบูน ม. 3 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดกระโสบ บ้านกระโสบ ม. 4 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดกรุงเจริญ บ้านกรุงเจริญ ม. 14 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดกลาง ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกลาง ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดกลางน้อย บ้านกลางใหญ่ ม. 3 ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกวางคำ บ้านโนนธาตุกวางคำ ม. 6 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกวางดีด บ้านกวางดีด ม. 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดก่อน้อย บ้านก่อน้อย ม. 6 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดก้านเหลือง บ้านก้านเหลือง ม. 3 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดการัญญาวาส(การุณญาวาส) บ้านกาจับ ม. 3 ตำบลกุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกิตติราชเจริญศรี บ้านนาแก ม. 1 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกึ่งพุทธกาล บ้านกึ่งพุทธกาล ม. 15 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกุญชรดิตถาราม บ้านท่าช้าง ม. 2 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดกุญชราราม บ้านดอนทับช้าง ม. 6 ตำบลขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดกุดกะเสียน บ้านกุดกะเสียน ม. 11 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดกั่ว บ้านกุดกั่ว ม. 3 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดกุดคูณ ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดกุดชมภู บ้านกุดชมภู ม. 1 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกุดชุม บ้านกุดชุม ม. 1 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดตากล้า บ้านกุดตากล้า ม. 4 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดน้ำเที่ยง บ้านคอนสาย ม. 6 ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดกุดประทาย บ้านกุดประทาย ม. 5 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดปลาขาว บ้านกุดปลาขาว ม. 9 ตำบลบุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง ม. 4 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดกุดระงุม บ้านกุดระงุม ม. 3 ตำบลบุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดกุดเรือ บ้านกุดเรือ ม. 1 ตำบลกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ม. 9 ตำบลหนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดกุดลาด บ้านกุดลาด ม. 2 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดกุดวารี บ้านกุดก่วย ม. 7 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดกุดหวาย บ้านกุดหวาย ม. 9 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดกุดอุดมสมบูรณ์ บ้านน้ำเกลี้ยง ม. 15 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดเกษตรพัฒนา บ้านเกษตรพัฒนา ม. 10 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเกษตรสมบูรณ์ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม. 7 ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดเกษมสำราญ บ้านเกษม ม. 9 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเก่าขาม บ้านเก่าขาม ม. 1 ตำบลเก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดเก่าน้อย บ้านเก่าน้อย ม. 3 ตำบลธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเกาะแก้วคูณดี ม. 7 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดแก้งกกก่อ บ้านแก้งกกก่อ ม. 6 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดแก้งกกไฮ บ้านแก้งกกไฮ ม. 6 ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก่งกบ บ้านแก่งกบ ม. 9 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดแก้งขอ บ้านแก้งขอ ม. 6 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก้งขี้เหล็ก บ้านแก้งขี้เหล็ก ม. 9 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก่งจุการ บ้านจุการ ม. 4 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแก่งเจริญทัศน์ บ้านแก่งเจริญ ม. 5 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งเจริญสุข บ้านแก่งเจริญสุข ม. 22 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งดูกใส บ้านแก่งดูกใส ม. 2 ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งโดม บ้านแก่งโดม ม. 6 ตำบลแก่งโดม กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดแก่งตอย บ้านแก่งตอย ม. 3 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดแก้งโตน บ้านแก่งโตน ม. 3 ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดแก้งโพธิ์ บ้านแก้งโพธิ์ ม. 7 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแก้งเรือง บ้านแก้งเรือง ม. 3 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแก่งศรีโคตร บ้านแก่งศรีโคตร ม. 3 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดแก่งศิลา บ้านหินลาด ม. 6 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก้งสมบูรณ์ บ้านแก้งสมบูรณ์ ม. 9 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดแก่งสว่าง บ้านโนนค้อ ม. 7 ตำบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแก่งอำนวย บ้านแก่งกอก ม. 10 ตำบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแกนาคำ บ้านแกนาดำ ม. 2 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดแก้วมงคล บ้านกุดสมบูรณ์ ม. 7 ตำบลดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดแก้วรังษี บ้านดอนใหญ่เหนือ ม. 1 ตำบลดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโกศรีวนาราม บ้านโคกก่อง ม. 7 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโกศลนิวาส บ้านป่าสน ม. 5 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี

"ข"
วัดขนวน บ้านขนวน ม. 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดขมิ้น บ้านขมิ้น ม. 7 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดขวัญมงคล บ้านจันทัย ม. 7 ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดขัวไม้แก่น บ้านขัวไม้แก่น ม. 2 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดข่าโคม บ้านข่าโคม ม. 9 ตำบลปะอาว เมือง อุบลราชธานี
วัดขามเทิง บ้านขามใหญ่ ม. 1 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดขามน้อย บ้านขามน้อย ม. 8 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดขามป้อม บ้านขามป้อม ม. 5 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดขามป้อม บ้านขามป้อม ม. 1 ตำบลขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี
วัดขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ ม. 1 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ม. 2 ตำบลขี้เหล็ก กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดขี้เหล็กนอก บ้านขี้เหล็ก ม. 8 ตำบลขี้เหล็ก กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดขี้เหล็กใน บ้านขี้เหล็ก ม. 8 ตำบลขี้เหล็ก กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดขุมคำ บ้านขุมคำ ม. 9 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดเขมาราม บ้านนาแคน ม. 3 ตำบลบ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดเขื่องกลาง บ้านเขื่องกลาง ม. 3 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเขื่องใน บ้านเขื่องใน ม. 1 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแข้ด่อน บ้านแข้ด่อน ม. 1 ตำบลโคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดแขมเจริญ บ้านแขมเจริญ ม. 16 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแขมใต้(บ้านแขมใต้) บ้านแขมใต้ ม. 6 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแขมเหนือ บ้านแขมเหนือ ม. 7 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโขงเจียม บ้านด่านเก่า ม. 1 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดโขงเจียมปุราณวาส บ้านนาแวง ม. 2 ตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี

"ค"
วัดคลองสำราญ บ้านหนองเชือก ม. 10 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดค้อ บ้านค้อ ม. 7 ตำบลโคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดค้อโคน บ้านค้อโดน ม. 7 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดค้อใต้ บ้านค้อใต้ ม. 10 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคอนสาย บ้านคอนสาย ม. 3 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดค้อน้อย บ้านค้อน้อย ม. 6 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดค้อน้อย บ้านค้อน้อย ม. 9 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดคันธวารี บ้านตาดแต้ ม. 6 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดคันเปือย บ้านคันเปือย ม. 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคัมภีราวาส บ้านนาพิน ม. 1 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำกลาง บ้านคำกลาง ม. 3 ตำบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดคำกลาง บ้านคำกลาง ม. 4 ตำบลเก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดคำกลาง บ้านคำกลาง ม. 10 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำเกิ่ง บ้านคำเกิ่ง ม. 9 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดคำขวาง บ้านคำขวาง ม. 5 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคำข่า บ้านคำข่า ม. 1 ตำบลสว่าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดคำเขื่อนแก้ว บ้านคำเขื่อนแก้ว ม. 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำครั่ง บ้านคำครั่ง ม. 1 ตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำแคน บ้านคำแคน ม. 3 ตำบลหนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดคำเจริญสุข ม. 13 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำโทน บ้านคำโทน ม. 4 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำนางรวย บ้านคำนางรวย ม. 3 ตำบลคำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคำนาแซง บ้านคำนาแซง ม. 9 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำบอน บ้านคำบอน ม. 3 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำปะโอ บ้านคำปะโอ ม. 2 ตำบลตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำผักแว่น บ้านคำผักแว่น ม. 3 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดคำโพธิ์ บ้านคำโพธิ์ ม. 8 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดคำม่วง บ้านคำม่วง ม. 3 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำม่วง บ้านคำม่วง ม. 4 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำเม็ก บ้านคำเม็ก ม. 2 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคำยาง บ้านคำยาง ม. 14 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดคำวังยาง บ้านคำวังยาง ม. 8 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดคำสมอ บ้านคำสมอ ม. 7 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำสมิง บ้านคำสมิง ม. 3 ตำบลสว่าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดคำสว่าง บ้านคำสว่าง ม. 8 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดคำสะอาด บ้านคำสะอาด ม. 5 ตำบลยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดคำสำราญ บ้านหนองยาว ม. 1 ตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำสำราญ บ้านคำสำราญ ม. 8 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดคำหนามแท่ง บ้านคำหนามแท่ง ม. 8 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดคำหมี บ้านคำหมี ม. 8 ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำหว้า บ้านคำหว้า ม. 2 ตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดคำไหล บ้านคำไหล ม. 3 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดคำอ้อ บ้านคำอ้อ ม. 2 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดคำอุดม บ้านคำอุดม ม. 3 ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดคำไฮ บ้านคำไฮ ม. 4 ตำบลธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคำไฮใหญ่ บ้านคำไฮใหญ่ ม. 1 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดคีรีบรรพต บ้านนายูง ม. 3 ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดคูขาด บ้านคูขาด ม. 2 ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดคูเดื่อ บ้านคูเดื่อ ม. 6 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดคูสว่าง บ้านคูสว่าง ม. 7 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดคูหาสวรรค์ บ้านหาดทรายคูณ ม. 1 ตำบลบ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโคกกลาง บ้านโคกกลาง ม. 12 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโคกก่อง บ้านโคกก่อง ม. 1 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกชำแระ บ้านโคกชำแระ ม. 3 ตำบลโคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดโคกเซบูรณ์สามัคคี บ้านโคกเซบูรณ์ ม. 11 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโคกเที่ยง บ้านโคกเที่ยง ม. 2 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโคกเทียม(บ้านโคกเทียม) บ้านโคกเทียม ม. 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกน้อย บ้านโคกน้อย ม. 9 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกน้อย บ้านโคกน้อย ม. 4 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง บ้านอีเติ่ง ม. 7 ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง ม. 3 ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง บ้านโคกใหม่วัฒนา ม. 7 ตำบลโนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโคกสว่าง บ้านหนองห้าง ม. 10 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโคกสว่างวนาราม บ้านโคกสว่าง ม. 11 ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม. 1 ตำบลโคกสะอาด กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ ม. 14 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี

"จ"

วัดจงเจริญ บ้านจงเจริญ ม. 11 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดจอมศรี บ้านโคกจาน ม. 1 ตำบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจอมศรี บ้านนาแค ม. 6 ตำบลแก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดจอมศรีมณีวรรณ บ้านตระการ ม. 6 ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจังกาจิตต์ บ้านเดิ่น ม. 6 ตำบลธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดจันทนที บ้านกุดยาลวน ม. 1 ตำบลกุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจันทร์ทุมมาวาส บ้านบัวงาม ม. 1 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดจันทร์หอม บ้านแก้งใต้ ม. 4 ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดจานเขื่อง บ้านจานเขื่อง ม. 8 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดจานตะโนน บ้านจานตะโนน ม. 10 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดจิกลุ่ม บ้านจิกลุ่ม ม. 2 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดจิกสูง บ้านจิกสูง ม. 10 ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดจุฑามณี บ้านไหล่ทุ่ง ม. 1 ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเจริญทัศน์ บ้านคำก้อม ม. 1 ตำบลฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดเจริญศรีสุข บ้านโนนสุข ม. 8 ตำบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแจ้ง ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดแจ้งสว่าง บ้านแจ้งสว่าง ม. 15 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแจ้งสว่าง บ้านคำเตย ม. 5 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

"ฉ"
วัดฉันทาราม บ้านโนนสังข์ ม. 3 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี บ้านเป้า ม. 6 ตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี บ้านนางิ้ว ม. 2 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดฉิมพลี บ้านงิ้ว ม. 6 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

"ช"

วัดชมภูรัตนาราม บ้านผักหย่า ม. 3 ตำบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดชลธาร บ้านท่าเมือง ม. 1 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดชักแล่น บ้านชักแล่น ม. 3 ตำบลโพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดชัยภูมิการาม ม. 7 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดชัยมงคล บ้านนาตาล ม. 1 ตำบลนาตาล กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดชัยมงคล ม. 18 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดชัยวนาราม บ้านอารีย์พัฒนา ม. 6 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดชัยอุดม บ้านชัยอุดม ม. 19 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดช่างหม้อ บ้านช่างหม้อ ม. 5 ตำบลคำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดชุมพลรัตนาวัน บ้านเลิงบาก ม. 3 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดชุมแสง บ้านแพง ม. 8 ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเชียงแก้ว บ้านเชียงแก้ว ม. 4 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดโชครังสรรค์ บ้านโชครังสรรค์ ม. 13 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโชคอำนวย บ้านโชคอำนวย ม. 3 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโชติการาม บ้านชาด ม. 3 ตำบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดไชยชนะ บ้านไชยชนะ ม. 9 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดไชยธราวาส บ้านตุใหญ่ ม. 9 ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล บ้านผักหย่า ม. 5 ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล บ้านกุศกร ม. 1 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล บ้านป่ากุงใหญ่ ม. 4 ตำบลลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล บ้านแก้งกอก ม. 1 ตำบลแก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดไชยรักษ์ บ้านกุง ม. 5 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี

"ซ"
วัดซำงู บ้านซำงู ม. 5 ตำบลกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดซำสะกวยน้อย บ้านซำสะกวยน้อย ม. 8 ตำบลตาเกา กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดซำหวาย บ้านซำหวาย ม. 3 ตำบลสีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโซง บ้านโซง ม. 1 ตำบลโซง น้ำยืน อุบลราชธานี

"ฐ"
วัดฐิตาราม บ้านโนนหินแร่ ม. 4 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี

"ด"
วัดดงกระชู บ้านดงกระชู ม. 3 ตำบลยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดดงขวาง บ้านดงขวาง ม. 6 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดดงเจริญ บ้านดงเจริญ ม. 16 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดงแถบ บ้านดงแถบ ม. 6 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดดงบัง บ้านดงบัง ม. 8 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดดงบังใต้ บ้านดงบังใต้ ม. 2 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดดงบังเหนือ บ้านดงบัง ม. 5 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดดงเมย บ้านดงเมย ม. 3 ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดดงไม้งาม บ้านดงไม้งาม ม. 6 ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดดงยาง บ้านดงยาง ม. 1 ตำบลดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดงยาง บ้านดงยาง ม. 9 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดอกคำใต้ บ้านแก่งศรีโครต ม. 3 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดดอนกลาง บ้านดอนกลาง ม. 4 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดดอนก่อ บ้านดอนก่อ ม. 1 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนก่อ บ้านดอนก่อ ม. 3 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง ม. 5 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนงิ้ว บ้านดอนงิ้ว ม. 9 ตำบลนาตาล กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดดอนงิ้ว บ้านดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนชาติ บ้านดอนชาด ม. 3 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนชี บ้านดอนชี ม. 10 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดดอนชี บ้านดอนชี ม. 5 ตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนชี บ้านดอรชี ม. 7 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนชี บ้านยอดดอนชี ม. 1 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนชี บ้านดอนชี ม. 8 ตำบลปะอาว เมือง อุบลราชธานี
วัดดอนเชียงโท บ้านดอนเชียงโท ม. 7 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดอนดู่ ม. 3 ตำบลบุ่งมะแลง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดดอนแดง บ้านดอนแดง ม. 2 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนตะโน บ้านดอนตะโน ม. 4 ตำบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดดอนตะลี บ้านดอนตะลี ม. 6 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนนาเยีย บ้านดอนนาเยีย ม. 8 ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอนบาก บ้านบาก ม. 6 ตำบลไร่น้อย เขต 1 เมือง อุบลราชธานี
วัดดอนประทาย บ้านดอนประทาย ม. 2 ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนโปง บ้านดอนโปง ม. 3 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอนพอก บ้านดอนพอก ม. 9 ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดดอนพันชาด บ้านดอนพันชาด ม. 4 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนมณี บ้านดงมะไฟ ม. 6 ตำบลหนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดดอนม่วย บ้านดอนม่วย ม. 2 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนโมกข์ บ้านดอนโมกข์ ม. 7 ตำบลไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดดอนยาว บ้านดอนยาว ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดดอนยาว บ้านดอนยาว ม. 6 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดดอนยูง ม. 6 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนรังกา บ้านดอนรังกา ม. 2 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนส้มป่อย บ้านดอนส้มป่อย ม. 1 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนสว่าง บ้านดอนสว่าง ม. 7 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดอนสว่าง บ้านฟ้าห่วน ม. 11 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอนสุวรรณ์ บ้านดอนน้ำคำ ม. 5 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดดอนเสาโฮง บ้านดอนเสาโฮง ม. 10 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดดอนหวาย บ้านดอนหวาย ม. 6 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดดอนใหญ่ บ้านดอนใหญ่ ม. 2 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดดอยมณี บ้านนาหว้าใต้ ม. 3 ตำบลสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดดอยมณี บ้านภูหล่น ม. 9 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดด่านหม่วน บ้านด่านหม่วน ม. 9 ตำบลพังเคน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดด้ามพร้า บ้านด้ามพร้า ม. 4 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดดินดำ บ้านดินดำ ม. 3 ตำบลธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดุมใหญ่ บ้านดุมใหญ่ ม. 5 ตำบลดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดดุสิตาราม บ้านดอนเย็นใต้ ม. 3 ตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดดู่น้อย บ้านดู่น้อย ม. 3 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดดูาน บ้านนาดูน ม. 7 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเดื่อโดม บ้านเดื่อโดม ม. 5 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแดงหม้อ บ้านแดงหม้อ ม. 1 ตำบลแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี

"ต"
วัดตาเกา บ้านตาเกา ม. 1 ตำบลตาเกา กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดตาโท บ้านตาโท ม. 7 ตำบลนาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดตาโม บ้านตาโม ม. 4 ตำบลโซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดตาโอง บ้านตาโอง ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดตำแย บ้านตำแย ม. 6 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดตำแย บ้านตำแย ม. 1 ตำบลไร่น้อย เขต 2 เมือง อุบลราชธานี
วัดแต้เก่า บ้านแต้เก่า ม. 7 ตำบลหนองบก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดแต้ใหม่ บ้านแต้ใหม่ ม. 2 ตำบลหนองบก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดใต้ ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดใต้ยางขี้นก บ้านยางขี้นก ม. 2 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดไตรมิตรสงเคราะห์ บ้านค้อ ม. 4 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี

"ถ"
วัดถ้ำค้อธรรมาราม บ้านถ้ำป่อง ม. 8 ตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ บ้านด่านใหม่ ม. 2 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถ้ำเต่า บ้านถ้ำเต่า ม. 2 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดถ้ำป่อง บ้านถ้ำป่อง ม. 8 ตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย ม. 2 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดถิ่นสำราญ บ้านถิ่นสำราญ ม. 13 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

"ท"
วัดทรายโหง่น บ้านทรายโหง่น ม. 2 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดทองนพคุณ ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดทองสวัสดิ์ บ้านทองสวัสดิ์ ม. 9 ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดทับไฮ(บ้านทับไฮ) บ้านทับไฮ ม. 4 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดท่ากกแห่ บ้านท่ากกแห่ ม. 8 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดท่าก่อ บ้านท่าก่อ ม. 2 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดท่าค้อ บ้านท่าค้อ ม. 5 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดท่าค้อ บ้านท่าค้อ ม. 5 ตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทางสาย บ้านทางสาย ม. 5 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่างอย บ้านท่างอย ม. 6 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าช้าง บ้านท่าช้าง ม. 3 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดท่าช้างน้อย บ้านท่าช้างน้อย ม. 10 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดท่าช้างใหญ่ บ้านท่าช้างใหญ่ ม. 6 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดท่าบ่อแบง บ้านท่าบ่อแบง ม. 3 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดท่าโพธิ์ศรี บ้านท่าโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดท่าเมือง บ้านท่าเมือง ม. 9 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดท่าลาด บ้านเหล่าแดง ม. 6 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดท่าลาด บ้านท่าลาด ม. 7 ตำบลดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดท่าลาด บ้านท่าลาด ม. 1 ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าวังหิน บ้านท่าวังหิน ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดท่าวารี บ้านนาทม ม. 4 ตำบลสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดท่าวารี บ้านท่าวารี ม. 4 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดท่าศิลา บ้านท่าศิลา ม. 4 ตำบลเหล่าแดง เมือง อุบลราชธานี
วัดท่าสนามชัย บ้านท่าสนามชัย ม. 13 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง บ้านท่าหลวง ม. 2 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง บ้านท่าหลวง ม. 6 ตำบลคูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดท่าไห บ้านท่าไห ม. 1 ตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งกว้าง บ้านหนองกวาง ม. 8 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกลี้ยง บ้านทุ่งเกลี้ยง ม. 6 ตำบลพะลาน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกษม บ้านทุ่งเกษม ม. 5 ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเกษม บ้านดอนชี ม. 10 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดทุ่งขุนใหญ่ บ้านทุ่งขุนใหญ่ ม. 3 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดทุ่งคำไผ่ บ้านทุ่งคำไผ่ ม. 6 ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดทุ่งใต้ บ้านทุ่งใต้ ม. 4 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเทิง บ้านทุ่งเทิง ม. 1 ตำบลทุ่งเทิง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดทุ่งนาเมือง บ้านทุ่งนาเมือง ม. 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดทุ่งบอน บ้านทุ่งบอน ม. 16 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเพียง บ้านทุ่งเพียง ม. 6 ตำบลสว่าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดทุ่งเพียง บ้านทุ่งเพียง ม. 5 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดทุ่งมณี บ้านทุ่งมณี ม. 8 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรี บ้านสะพือ ม. 7 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเจริญ บ้านคำหมากอ่อน ม. 5 ตำบลแก่งโดม กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน ม. 1 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ม. 3 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งสว่าง ม. 14 ตำบลไร่น้อย เขต 2 เมือง อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง บ้านบ่าฮี ม. 11 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง บ้านไร่เหนือ ม. 6 ตำบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง บ้านสัน ม. 5 ตำบลแก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง บ้านตะบ่าย ม. 1 ตำบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ บ้านนาชุม ม. 13 ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดทุ่งหนองบัว บ้านทุ่งหนองบัว ม. 4 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดทุ่งหนองพอก บ้านหัวเรือ ม. 1 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ม. 8 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเทพเกษม บ้านแขมใข ม. 3 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเทพนิมิต บ้านภูมะหรี่ ม. 2 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเทพา บ้านเทพา ม. 8 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเที่ยงประดิษฐ์ บ้านลาดควาย ม. 1 ตำบลลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดไทยพัฒนา บ้านไทยพัฒนา ม. 3 ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดไทรงาม บ้านไทรงาม ม. 8 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี

"ธ"

วัดธชาวาส บ้านเสาธงน้อย ม. 5 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดธรรมรังษี บ้านห้วยหมากใหญ่ ม. 8 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดธรรมละ บ้านธรรมละ ม. 2 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดธรรมิกาวาส บ้านห้วยข่า ม. 1 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดธัญญุตตมาราม บ้านข้าวปุ้น ม. 1 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดธัมมปติฏฐาราม บ้านหนองเต่า ม. 2 ตำบลหนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดธาตุกลาง บ้านธาตุกลาง ม. 3 ตำบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุเทิง บ้านธาตุเทิง ม. 1 ตำบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย ม. 1 ตำบลธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุรังษี บ้านคำไหล ม. 1 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดธาตุลุ่ม(เจริญชัย) บ้านธาตุลุ่ม ม. 4 ตำบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดธาตุสวนตาล บ้านชีทวน ม. 3 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี

"น"
วัดนทีศรัทธาวาส บ้านแก่งเค็ง ม. 1 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดนรากุมภกาวาส บ้านเสาธงใหญ่ ม. 6 ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนอก บ้านนาคำน้อย ม. 10 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดนากระแซง บ้านนากระแซง ม. 1 ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาแก บ้านนาแก ม. 2 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาแก บ้านนาแก ม. 6 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาแก้ว บ้านนาแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาขมิ้น บ้านนาขมิ้น ม. 6 ตำบลหนองบก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดนาขาม บ้านนาขาม ม. 5 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาควาย ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดนาคำ บ้านนาคำ ม. 6 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดนาคำ บ้านนาคำ ม. 3 ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาคำ บ้านนาคำ ม. 5 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาคำใหญ่ บ้านนาคำใหญ่ ม. 2 ตำบลนาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนางิ้ว บ้านนางิ้ว ม. 2 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดนาจะหลวย(เทพศรีวิไล) บ้านนาจะหลวย ม. 1 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดนาจาน บ้านนาจาน ม. 5 ตำบลนาเยีย กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาจาน(ศรีคูณเมือง) บ้านนาจาน ม. 5 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ บ้านนาหว้า ม. 4 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ บ้านนาเจริญ ม. 1 ตำบลนาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) บ้านนาเจริญ ม. 5 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาเจริญนอก บ้านนาเจริญนอก ม. 16 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาเจริญใน บ้านนาเจริญ ม. 5 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดนาชุม บ้านนาชุม ม. 5 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาชุม บ้านนาชุม ม. 5 ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดนาซาว บ้านนาซาว ม. 2 ตำบลโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาดอกไม้ บ้านนาดอกไม้ ม. 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาดี บ้านนาดี ม. 3 ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาดี บ้านนาดี ม. 8 ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาดี บ้านนาดี ม. 4 ตำบลนาดี กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาดี บ้านนาดี ม. 4 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาดีนาฮ่อม บ้านนาดี ม. 3 ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาดู่ บ้านนาดู่ ม. 6 ตำบลนาดี กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาตาล บ้านนาตาล ม. 6 ตำบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาตาหมุด บ้านนาตาหมุด ม. 6 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาใต้ บ้านนาใต้ ม. 9 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดนาทมใต้ บ้านนาทมใต้ ม. 6 ตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดนาทอย บ้านนาทอย ม. 7 ตำบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดนานวล บ้านหนองสิม ม. 9 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาประชุม บ้านนาประชุม ม. 7 ตำบลนาเยีย กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาประดู่ บ้านนาประดู่ ม. 6 ตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาไผ่ บ้านนาไผ่ ม. 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดนาพิมาน บ้านนาพิมาน ม. 3 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ ม. 8 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาโพธิ์น้อย บ้านนาโพธิ์ ม. 7 ตำบลแก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดนามน บ้านนามน ม. 11 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนามน บ้านนามน ม. 5 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดนามึน บ้านนามึน ม. 10 ตำบลไร่น้อย เขต 1 เมือง อุบลราชธานี
วัดนาแมด บ้านนาแมด ม. 5 ตำบลแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนายูง บ้านนายูง ม. 11 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาเยีย บ้านนาเยีย ม. 2 ตำบลนาเยีย กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาเรือง บ้านนาเรือง ม. 1 ตำบลนาเรือง กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดนาเรือง บ้านนาเรือง ม. 14 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดนาเลิง บ้านนาเลิง ม. 6 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาเลิง บ้านนาเลิง ม. 7 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาเวียง บ้านนาเวียง ม. 10 ตำบลพังเคน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดนาเวียง บ้านนาเวียง ม. 7 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดนาศรีนวล บ้านอีต้อม ม. 6 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดนาสนาม ม. 3 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาส่วงใต้ บ้านนาส่วง ม. 2 ตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาส่วงเหนือ บ้านนาส่วง ม. 1 ตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาสะตัง บ้านนาสะตัง ม. 7 ตำบลนาตาล กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดนาสะอาด บ้านนาสะอาด ม. 7 ตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาสามัคคี บ้านนาสามัคคี ม. 5 ตำบลสีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดนาหนองทุ่ง บ้านนาหนองทุ่ง ม. 8 ตำบลแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาหนองล้ำ บ้านนาหนองล้ำ ม. 10 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนาห้วยแคน บ้านห้วยนาแคน ม. 3 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดนาหว้า บ้านนาหว้า ม. 2 ตำบลหนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาหว้า(ภาราวาส) บ้านนาหว้า ม. 3 ตำบลกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนาโหนนน้อย บ้านนาโหนนน้อย ม. 1 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดนาไหทอง บ้านนาไหทอง ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก เมือง อุบลราชธานี
วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง ม. 5 ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดนาอุดม บ้านนาอุดม ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดนาอุดม บ้านนาทม ม. 6 ตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดน้ำเกลี้ยง บ้านน้ำเกลี้ยง ม. 2 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดน้ำขุ่น บ้านน้ำขุ่น ม. 3 ตำบลตาเกา กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดน้ำคำ บ้านน้ำคำ ม. 4 ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดน้ำคำแดงใต้ บ้านน้ำคำแดง ม. 5 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำแดงเหนือ(พระสังกัจจายณ์) บ้านน้ำคำแดง ม. 5 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำคำน้อย บ้านน้ำคำน้อย ม. 2 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดน้ำเที่ยง บ้านหนองผือ ม. 11 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดน้ำเที่ยง บ้านน้ำเที่ยง ม. 4 ตำบลห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดน้ำยืน บ้านน้ำยืน ม. 6 ตำบลโซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดน้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม ม. 1 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดนิคมกิตติยาราม บ้านปากน้ำ ม. 10 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดนิคมเกษม บ้านนิคม ม. 2 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดนิคมสังฆสามัคคี บ้านแหลสวรรค์ ม. 1 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนกระโจม บ้านโนนกระโจม ม. 8 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนก่อ บ้านโนนก่อ ม. 4 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนกอก บ้านโนนกอก ม. 6 ตำบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนกอย บ้านโนนกอย ม. 4 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนกาเล็น บ้านโนนกาเล็น ม. 1 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนกุง บ้านโนนกุง ม. 6 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโนนเกษม บ้านโนนเกษม ม. 4 ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนเกษม บ้านโนนเขื่อง ม. 3 ตำบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนแก้ง บ้านโนนแก้ง ม. 4 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนขวาว บ้านโนนขวาว ม. 4 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนขาม บ้านโนนขาม ม. 1 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนค้อ บ้านโนนค้อ ม. 3 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนคำกลาง บ้านโนนคำกลาง ม. 12 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง ม. 7 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง ม. 4 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนแคน บ้านโนนแคน ม. 9 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนแคน บ้านโนนแคน ม. 2 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแคน บ้านโนนแคน ม. 14 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดโนนงาม บ้านปากห้วย ม. 7 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดโนนจันทร์ บ้านโนนจันทร์ ม. 8 ตำบลทุ่งเทิง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนจาน บ้านโนนจาน ม. 2 ตำบลนาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนจาน บ้านโนนจาน ม. 7 ตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนจิก บ้านโนนจิก ม. 2 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดโนนจิก บ้านโนนจิก ม. 14 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนจิก บ้านโนนจิก ม. 8 ตำบลคูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนจิกน้อย ม. 3 ตำบลฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ ม. 8 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ ม. 7 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนเจริญ บ้านโนนข่า ม. 2 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนชาติ บ้านโนนชาติ ม. 5 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนดู่ บ้านโนนดู่ ม. 10 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนแดง บ้านโนนแดง ม. 2 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนตูม บ้านโนนตูม ม. 6 ตำบลพังเคน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนทรัพย์ บ้านโนนทรัพย์ ม. 25 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนทราย บ้านโนนทราย ม. 5 ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนทอง ม. 9 ตำบลสีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนธรรม บ้านโนนเลียง ม. 4 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนน้อย บ้านโนนน้อย ม. 2 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนน้อย บ้านโนนน้อย ม. 1 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนนิวาส บ้านโนนค้อ ม. 1 ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนบอน บ้านโนนบอน ม. 10 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนป่ารง บ้านโนนป่ารัง ม. 7 ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนป่าเลา บ้านโนนป่าเลา ม. 6 ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนเปือย บ้านสมสะอาด ม. 27 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนแฝกใหญ่ บ้านโนนแฝกใหญ่ ม. 5 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ ม. 20 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ ม. 8 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนม่วง บ้านม่วงคำ ม. 2 ตำบลนาเรือง กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดโนนยาง บ้านโนนยาง ม. 6 ตำบลโคกสะอาด กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโนนยาง บ้านโนนยาง ม. 4 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดโนนยาง บ้านโนนยาง ม. 1 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนยาง บ้านแคน ม. 8 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนยานาง บ้านโนนยานาง ม. 11 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนรัง บ้านโนนรัง ม. 1 ตำบลโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนรังน้อย บ้านโนนรังน้อย ม. 3 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนรังใหญ่ บ้านโนนรังใหญ่ ม. 11 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนศรีวิไล บ้านป่าก่อ ม. 6 ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโนนศิลาราม บ้านโนนหุ่ง ม. 4 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสนาม บ้านโนนสนาม ม. 6 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ ม. 3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนสวน บ้านโนนสวน ม. 3 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์ บ้านขอนแป้น ม. 9 ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ม. 2 ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ม. 5 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง บ้านโนนสวาง ม. 5 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง บ้านโนนสวาง ม. 4 ตำบลนาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสวาง บ้านโนนสวาง ม. 4 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ม. 3 ตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ม. 10 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ม. 3 ตำบลไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านโนนขุนคำ ม. 7 ตำบลพังเคน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง ม. 3 ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ม. 7 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ม. 11 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโนนสว่าง บ้านดอนกระทอด ม. 5 ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโนนสวาสดิ์ บ้านสองคอน ม. 1 ตำบลสองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโนนสะอาด บ้านดอนชาด ม. 2 ตำบลสองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดโนนสัง บ้านโนนกลาง ม. 6 ตำบลโนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ม. 10 ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ม. 3 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ม. 6 ตำบลถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโนนสีมา บ้านโนนสีมา ม. 9 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโนนสุขสันติ์ บ้านโนนสุขสันติ์ ม. 8 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนสูง บ้านนาคอม ม. 6 ตำบลนาตาล เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโนนสูง บ้านโนนสูง ม. 8 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนสูง บ้านโนนสูง ม. 3 ตำบลโคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโนนสูง บ้านโนนสูง ม. 12 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนสูงสุทธาวาส บ้านโนนสูง ม. 5 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนแสนสุข บ้านโนนแสนสุข ม. 12 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนหงษ์ทอง บ้านโนนหงษ์ทอง ม. 12 ตำบลไร่น้อย เขต 2 เมือง อุบลราชธานี
วัดโนนหมากเดือย บ้านโนนหมากเดือย ม. 2 ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโนนหล่อง บ้านโนนหล่อง ม. 11 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดโนนหลี่ บ้านโนนหลี่ ม. 4 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนหินกอง บ้านโนนหินกอง ม. 11 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนหินสูง บ้านโนนหินสูง ม. 12 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโนนใหญ่ บ้านโนนใหญ่ ม. 12 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโนนใหญ่ บ้านโนนใหญ่ ม. 11 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโนนฮาง บ้านโนนฮาง ม. 9 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี

"บ"
วัดบกมันแกว บ้านบก ม. 8 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบ้งมั่ง บ้านบ้งมั่ง ม. 7 ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบรมคงคา บ้านห้วยยาง ม. 1 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดบ่อหวาย บ้านบ่อหวาย ม. 7 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดบัวขาว บ้านดูกอึ่ง ม. 6 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวงาม บ้านบัวงาม ม. 2 ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบัวเจริญ บ้านบัวเจริญ ม. 9 ตำบลทุ่งเทิง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวแดง บ้านบัวแดง ม. 5 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวทอง บ้านบัวทอง ม. 9 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบัวทอง บ้านบัวทอง ม. 9 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวเทิง บ้านบัวเทิง ม. 4 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบัวเทียม บ้านบัวเทียม ม. 9 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบัวยาง บ้านบัวยาง ม. 8 ตำบลดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบากชุม บ้านบากชุม ม. 1 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดบ้านกลาง บ้านกลาง ม. 1 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านกลาง(กลางน้อย) บ้านกลางน้อย ม. 6 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ บ้านก่อ ม. 5 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ บ้านก่อ ม. 6 ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อ บ้านก่อ ม. 2 ตำบลหนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านกอก บ้านกอก ม. 4 ตำบลบ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านกองโพน(สว่างอารมณ์) บ้านกองโพน ม. 1 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดบ้านก่อนอก บ้านก่อนอก ม. 8 ตำบลแสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านกะแอก บ้านกะแอก ม. 5 ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านแก้ง บ้านแก้ง ม. 1 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านขวาว บ้านขวาว ม. 4 ตำบลโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแขม บ้านแขม ม. 5 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแขม บ้านแขม ม. 2 ตำบลเมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อ บ้านค้อ ม. 9 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อ บ้านค้อ ม. 1 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อบอน บ้านค้อบอน ม. 7 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านคำแม่มุ่ย บ้านคำแม่มุ่ย ม. 6 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านคีห์ บ้านคีห์ ม. 3 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านคุ้ม บ้านคุ้ม ม. 4 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านคุ้ม บ้านคุ้ม ม. 4 ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง ม. 5 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง ม. 4 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแค บ้านแค ม. 2 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านแคน บ้านแคน ม. 1 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านแคน บ้านแคน ม. 4 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านโคก บ้านโคก ม. 6 ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านจิก บ้านจิก ม. 6 ตำบลแพงใหญ่ กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านชาด บ้านชาด ม. 1 ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบ้านชาติ บ้านชาติ ม. 3 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านชาติ บ้านชาติ ม. 5 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเชือก บ้านเชือก ม. 5 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านดอน บ้านดอน ม. 2 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนกลาง บ้านดอนกลาง ม. 8 ตำบลธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนแดงใหญ่ บ้านดอนแดงใหญ่ ม. 2 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนโด่(ดอนโด่) บ้านดอนโด่ ม. 5 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนนกชุม บ้านทุ่งแสนสุข ม. 11 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนผึ้ง(ดอนผึ้ง) บ้านดอนผึ้ง ม. 5 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านดูน บ้านดูน ม. 4 ตำบลหนองบก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านแดง บ้านแดง ม. 3 ตำบลแพงใหญ่ กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านแดง บ้านแดง ม. 2 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) บ้านตาแหลว ม. 5 ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านตูม บ้านตูม ม. 1 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านเตย บ้านเตย ม. 1 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านเตย บ้านเตย ม. 8 ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านแต้ บ้านแต้ ม. 6 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านถ่อน บ้านถ่อน ม. 2 ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านทัน บ้านทัน ม. 5 ตำบลธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าบ่อ บ้านท่าบ่อ ม. 1 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าลาด บ้านท่าลาด ม. 10 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าศาลา(อัมพวันนาราม) บ้านท่าศาลา ม. 4 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง ม. 5 ตำบลแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านไทย บ้านไทย ม. 1 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านธาตุ บ้านธาตุ ม. 5 ตำบลแสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) บ้านนาขัน ม. 5 ตำบลแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาคำ บ้านนาคำ ม. 15 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี บ้านนาดี ม. 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี บ้านนาดี ม. 5 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านนาดี บ้านนาดี ม. 4 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านนาผาย(นาผาย) บ้านนาผาย ม. 5 ตำบลโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านนาห่อม บ้านนาห่อม ม. 10 ตำบลนาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านโนน บ้านโนน ม. 2 ตำบลทุ่งเทิง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านโนนจิก บ้านโนนจิก ม. 5 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบ้านโนนมะเขือ บ้านโนนมะเขือ ม. 5 ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง ม. 4 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดบ้านบก บ้านบก ม. 3 ตำบลหนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบก บ้านบก ม. 2 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านบก บ้านบก ม. 3 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบ้านบอน บ้านบอน ม. 6 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านบะไห บ้านบะไห ม. 7 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบัว บ้านบัว ม. 4 ตำบลธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่ง บ้านบุ่ง ม. 4 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่งคำ บ้านบุ่งคำ ม. 3 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านบุ่งซวย บ้านบุ่งซวย ม. 2 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบ้านบุตร บ้านบุตร ม. 3 ตำบลแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านเบญจ บ้านเบญจ์ ม. 4 ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านเป้า บ้านเป้า ม. 8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านเปือย(ป่าศรีนวล) บ้านเปือย ม. 3 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านผำ บ้านผำ ม. 4 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านไผ่ บ้านไผ่ ม. 7 ตำบลกุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบ้านพลาน(ศรีโพธิ์ไทร) บ้านพะลาน ม. 1 ตำบลพะลาน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดบ้านพับ บ้านพับ ม. 7 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแพง บ้านแพง ม. 4 ตำบลสว่าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบ้านแพง บ้านแพง ม. 7 ตำบลแพงใหญ่ กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านโพธิ์มูล บ้านโพธิ์มูล ม. 2 ตำบลคำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านม่วง บ้านม่วง ม. 3 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านม่วง บ้านม่วง ม. 2 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดบ้านแมด บ้านแมด ม. 5 ตำบลเมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านไม้ค้าง บ้านไม้ค้าง ม. 4 ตำบลแสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านยาง บ้านยาง ม. 2 ตำบลบุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านยาง บ้านยาง ม. 4 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง ม. 8 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบ้านวังถ้ำ บ้านวังถ้ำ ม. 8 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านวังยาง บ้านโนนสว่าง ม. 14 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ้านสมบูรณ์ บ้านสมบูรณ์ ม. 8 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบ้านสวน บ้านสวน ม. 5 ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านสว่าง บ้านสว่างศรีสมบัติ ม. 2 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านสำโรง (ประสิทธิยาราม) บ้านสำโรง ม. 1 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านสิม บ้านสิม ม. 4 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบ้านเสียม บ้านเสียม ม. 6 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านแสง บ้านแสง ม. 1 ตำบลแพงใหญ่ กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า ม. 9 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดบ้านหนองหอย บ้านหนองหอย ม. 6 ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบ้านหวาง บ้านหวาง ม. 6 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านหว้าน บ้านหว้าน ม. 2 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านห่องยูง บ้านห่องยูง ม. 4 ตำบลบอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดบ้านหาด บ้านหาด ม. 6 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดบ้านเอ้ บ้านเอ้ ม. 6 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบ้านโอด บ้านโอด ม. 3 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบ้านแฮ บ้านแฮ ม. 1 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบ๋าพอก บ้านบ๋าพอก ม. 2 ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบึงเขาหลวง บ้านกลางใหญ่ ม. 1 ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์ บ้านปากบุ่ง ม. 4 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดบุ่งขี้เหล็ก บ้านบุ่งขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบุ่งคล้า บ้านบุ่งคล้า ม. 5 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดบุ่งมะแลง บ้านบุ่งมะแลง ม. 1 ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบุ่งมะแลงน้อย บ้านบุ่งมะแลงน้อย ม. 12 ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดบุ่งหวาย บ้านบุ่งหวาย ม. 18 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดบุญจิราธร บ้านสมบูรณ์ ม. 1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบุญธิศาราม บ้านนาโพธิ์ใต้ ม. 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดบุณฑริการาม ม. 2 ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบุบผาราม บ้านบก ม. 2 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบุปผาราม ม. 1 ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบุปผาวัน ม. 2 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดบุเปือย ม. 4 ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดบุรีรมย์ ม. 3 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดบุรีรัฐ ม. 6 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 7 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 1 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 1 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 8 ตำบลนาตาล เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 11 ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 1 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 6 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 3 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบูรพา บ้านโนนเมืองบูรณ์ ม. 6 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดบูรพา ม. 6 ตำบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย ม. 13 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย ม. 1 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม ม. 6 ตำบลปทุม เมือง อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม ม. 1 ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม ม. 8 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม ม. 1 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี

"ป"
วัดป่งคอมสามัคคี บ้านป่งคอม ม. 8 ตำบลหนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดปฐมวัน ม. 1 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดปติฏฐาราม ม. 7 ตำบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดประชาเกษม ม. 8 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดประชาพิทักษ์ บ้านกุดเป่ง ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดประชาสามัคคี บ้านค้อน้อย ม. 6 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดประหูต ม. 3 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดปลาขาว ม. 3 ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดปลาดุก ม. 8 ตำบลไร่น้อย เขต 2 เมือง อุบลราชธานี
วัดปลาฝา บ้านปลาฝา ม. 6 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดปะอาวเหนือ ม. 13 ตำบลปะอาว เมือง อุบลราชธานี
วัดปัจฉิม ม. 1 ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดปัจฉิมมณีวัน ม. 2 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดปัจฉิมวาส ม. 1 ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดป่า บ้านโพนทราย ม. 4 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดปากกุดหวาย ม. 6 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดปากโดม บ้านปากโดม ม. 1 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดปากน้ำ ม. 3 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดป่าก่อ บ้านป่าก่อ ม. 6 ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าก้าว ม. 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดป่าก้าว บ้านป่าก้าว ม. 7 ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าเกษตร บ้านเกษตรพัฒนา ม. 7 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าแก้วบัวสาย ม. 1 ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดป่าข่า บ้านป่าข่า ม. 4 ตำบลนาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าเขืองน้อย บ้านเขืองน้อย ม. 4 ตำบลหนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าค้อเจริญธรรม บ้านพืชอุดม ม. 6 ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าคำนาแซง บ้านคำนาแซง ม. 9 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าจันทรังษี ม. 2 ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าจันทราวาส บ้านเอ้ ม. 6 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงปอ บ้านทุ่งหว้า ม. 9 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดป่าดงเมย บ้านดงเมย ม. 3 ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดป่าดงเย็น ม. 9 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดป่าดงเสาธง บ้านท่าไห ม. 4 ตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ม. 2 ตำบลแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าดอนบาก บ้านบ่อดูน ม. 7 ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าดอนบาก บ้านเป้า ม. 9 ตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าดอนยู ม. 1 ตำบลนาดี กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดป่าตาโม บ้านตาโม ม. 4 ตำบลโซง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าเตี้ย บ้านป่าเตี้ย ม. 3 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดป่าถ้ำค้อ บ้านอ่างประดู่ ม. 6 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าทุ่งบุญ ม. 9 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดป่าเทพบูรมย์ ม. 10 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าไทรงาม บ้านศรีอุดม ม. 23 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่านาแก บ้านนาแก ม. 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่านานาชาติ บ้านบุ่งหวาย ม. 7 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่านาเยีย ม. 4 ตำบลนาเยีย กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดป่านาเลิง บ้านนาเลิง ม. 3 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าน้ำคำ บ้านน้ำคำ ม. 8 ตำบลห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าน้ำคำเกิ่ง ม. 9 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าโนนก่อ บ้านโนนก่อ ม. 4 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าโนนสูงสุปัฎนาราม บ้านหัวทุ่ง ม. 2 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านดง ม. 3 ตำบลโพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านโนนเก่า บ้านโนนใหญ่ ม. 3 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านผือ บ้านผือ ม. 2 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าประชาศรัทธาธรรม บ้านสว่าง ม. 3 ตำบลขี้เหล็ก เมือง อุบลราชธานี
วัดป่าพระเจ้าใหญ่ธาตุลุ่ม บ้านธาตุลุ่ม ม. 4 ตำบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าพุทธญาณ บ้านคำครั่ง ม. 7 ตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าพูนสิน บ้านปลากุดหวาย ม. 6 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิญาณ บ้านอ่างประดู่ ม. 6 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิศรี ม. 8 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าโพธิ์สุวรรณ บ้านนาโพธิ์น้อย ม. 3 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าโพนพระ บ้านหนองไหล ม. 12 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดป่าภาวนาสามัคคี บ้านทุ่งนาแพง ม. 12 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าภูกระต่าย บ้านคำผ่าน ม. 7 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่ามงคล บ้านท่างอย ม. 15 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าโมงใหญ่ ม. 1 ตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่ายางกลาง บ้านยางกลาง ม. 1 ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าเรไรรัตนาราม บ้านนาแก้ว ม. 1 ตำบลบ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าไร่ บ้านป่าไร่ ม. 8 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดป่าเลา บ้านป่าเลา ม. 6 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าวังคก บ้านวังคก ม. 1 ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าวิเวก ม. 1 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ บ้านศรีเมืองใหม่ ม. 2 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดป่าศรีทองวนาราม บ้านสมสะอาด ม. 4 ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าศรีมงคล บ้านเปือย ม. 3 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าศรีสุข บ้านศรีสุข ม. 1 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศรีสุข บ้านศรีสุข ม. 2 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ม. 5 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดป่าศิลาราม บ้านข้าวปุ้น ม. 14 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดป่าศิลาเลข บ้านหนองใส ม. 4 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าสนามชัย ม. 9 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดป่าสุธรรมรังษี บ้านนานวล ม. 8 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าสุภัททเจดีย์ บ้านตลาด ม. 11 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดป่าแสงธรรม ม. 7 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดป่าแสนสำราญ บ้านดอนเย็น ม. 4 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดป่าแสนอุดม ม. 1 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่ บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ม. 11 ตำบลทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าหนองไข่นก บ้านหนองไข่นก ม. 1 ตำบลหนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองคู บ้านหนองคูเหนือ ม. 4 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองจิก บ้านหนองจิก ม. 10 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองบัว บ้านคอนสาย ม. 5 ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดป่าหนองบัวพัฒนา บ้านหนองบัวพัฒนา ม. 4 ตำบลโคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดป่าหนองเม็ก บ้านห้วยขะยุงใต้ ม. 1 ตำบลห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดป่าหนองยาว ม. 2 ตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดป่าหนองสองพี่น้อง บ้านยางขี้นก ม. 1 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดป่าเหล่าคำ บ้านเหล่าคำ ม. 5 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดป่าเหล่าสูง บ้านเหล่าสูง ม. 7 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดป่าอ่างศิลา บ้านอ่างศิลารักษ์ ม. 9 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดปุญญานิวาส ม. 1 ตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเป้าหัวทุ่ง บ้านหัวทุ่ง ม. 2 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเปือย ม. 8 ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดโป่งเป้า บ้านโป่ง ม. 12 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโปร่งเจริญ บ้านโปร่งเจริญ ม. 3 ตำบลสองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

"ผ"
วัดผักกะย่า ม. 2 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดผักแว่น บ้านผักแว่น ม. 4 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดผับแล้ง ม. 6 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดผาแก้วน้อย ม. 7 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดผาแก้วใหญ่ ม. 5 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดผาสุก ม. 7 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดผาสุการาม ม. 1 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดผาสุการาม ม. 22 ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดผาสุขนาราม ม. 1 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดผึ้งโดม ม. 4 ตำบลแก่งโดม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดไผ่ล้อม ม. 8 ตำบลตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี

"ฝ"
วัดฝั่งเพ(บ้านโนนสวาง) ม. 8 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดฝั่งเพใน ม. 1 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี

"พ"
วัดพนานิวาส ม. 13 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพรสวรรค์ บ้านพรสวรรค์ ม. 2 ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดพระโต ม. 3 ตำบลพะลาน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดพระบรมธาตุ บ้านคำนามูล ม. 8 ตำบลขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพระโรจน์ ม. 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดพลแพน ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดพลาญชัย บ้านพลาญชัย ม. 10 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดพาราณสี ม. 2 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดพิชโสภาราม ม. 2 ตำบลแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดพุทธรักษา บ้านหินสูง ม. 4 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธาราม ม. 3 ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธาราม ม. 1 ตำบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดโพธาราม ม. 6 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพธาราม ม. 1 ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดโพธาราม ม. 1 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ ม. 1 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ ม. 7 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิญาณวนาราม บ้านขี้เหล็ก ม. 7 ตำบลนาดี กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ตาก ม. 5 ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ตาก ม. 1 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ไทร ม. 2 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ไทร ม. 1 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพธิ์พฤกษาราม ม. 1 ตำบลเจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์เมืองวนาราม บ้านโพธิ์เมือง ม. 9 ตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรี ม. 3 ตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรี ม. 10 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีใต้ ม. 7 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีบ้านไผ่ บ้านไผ่ ม. 4 ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ศรีเหนือ ม. 9 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์สง่า ม. 3 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพธิ์สว่าง บ้านโป่งดินดำ ม. 2 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดโพธิ์ใหญ่ ม. 8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดโพนงาม บ้านโพนงาม ม. 4 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดโพนงาม ม. 7 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโพนงาม ม. 6 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดโพนดวน บ้านโพนดวน ม. 3 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดโพนทราย บ้านโพนทราย ม. 3 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนแพง ม. 8 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดโพนแพง ม. 1 ตำบลโพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดโพนไพร ม. 1 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพนไพศาล ม. 2 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง ม. 4 ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง ม. 1 ตำบลโพนเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดโพนเมือง ม. 8 ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
วัดโพนสิม บ้านโพนสิม ม. 5 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดโพนสูง ม. 2 ตำบลขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโพนแอวขัน บ้านโพนแอวขัน ม. 2 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดไพบูลย์ ม. 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

"ภ"
วัดภูกระแต บ้านโนนโพธิ์ ม. 20 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดภูเขาแก้ว ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดภูคำมณี บ้านคำมณี ม. 7 ตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดภูไทพัฒนา บ้านภูไทพัฒนา ม. 9 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดภูมิภาค ม. 10 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดภูลอมข้าว บ้านดอนบาก ม. 16 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดภูหล่น บ้านภูหล่น ม. 9 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดภูอานนท์ ม. 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดเภาชมภู บ้านเภาชมภู ม. 12 ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดโภคการาม ม. 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

"ม"

วัดมงคลโกวิทาราม ม. 1 ตำบลปทุม เมือง อุบลราชธานี
วัดมงคลไชยศรี ม. 6 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดมงคลนอก ม. 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เมือง อุบลราชธานี
วัดมงคลใน บ้านเหล่าเสือโก้ก ม. 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดมงคลสวรรค์ ม. 5 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดมณีจันทร์ ม. 4 ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดมดง่าม ม. 6 ตำบลเมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดม่วงโคน ม. 1 ตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดม่วงงาม บ้านม่วงงาม ม. 18 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดม่วงสามสิบ ม. 1 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดมะเขือ ม. 5 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดมะลิวัลย์ ม. 4 ตำบลบ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมัชฌิมาวาส ม. 8 ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดมิ่งมงคล ม. 7 ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดมุจจลินทาราม ม. 2 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดมุจลินทวราราม ม. 14 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดมูลผลาวาส ม. 7 ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเม็กน้อย ม. 7 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเมตตาราม ม. 4 ตำบลบ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดเมืองเดช ม. 17 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

"ย"
วัดยางกระเดา ม. 2 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดยางกลาง ม. 1 ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดยางเครือ ม. 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางเทิง ม. 5 ตำบลไร่น้อย เขต 1 เมือง อุบลราชธานี
วัดยางธาตุ ม. 5 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางน้อย ม. 8 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางน้อย บ้านยางน้อย ม. 1 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดยางโยภาพ ม. 4 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางลุ่ม ม. 4 ตำบลไร่น้อย เขต 1 เมือง อุบลราชธานี
วัดยางวังไฮ ม. 6 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดยางสักกระโพหลุ่ม ม. 1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดยางใหญ่ ม. 1 ตำบลยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดยุทธิการาม ม. 8 ตำบลพังเคน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดยูงน้อย ม. 6 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

"ร"
วัดรมณีย์กุฏาราม ม. 8 ตำบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดรวมไทย ม. 8 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดร่องข่า ม. 1 ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องสมบูรณ์ ม. 4 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดร่องหมู ม. 7 ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดระเว ม. 3 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดรังแร้ง บ้านรังแร้ง ม. 7 ตำบลโพนเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดรังแร้ง บ้านรังแร้ง ม. 8 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดรัตนสามัคคี ม. 4 ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดราชพฤกษ์ ม. 3 ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดราชวงศาราม ม. 1 ตำบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดราษฎร์บำรุง ม. 2 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์สมดี ม. 3 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 8 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดราษฎร์อำนวย ม. 7 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดราษฏร์เจริญ ม. 10 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดราษฏร์ศรัทธา ม. 9 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดราษฏร์สำราญ ม. 7 ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดรุกขาวาส บ้านกุดชุบภา ม. 3 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดรุ่งแสงจันทร์ บ้านรุ่งแสงจันทร์ ม. 6 ตำบลตาเกา กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี
วัดเรียบปะอาวใต้(ปะอาวใต้) ม. 11 ตำบลปะอาว เมือง อุบลราชธานี
วัดเรืองบุญ ม. 3 ตำบลหนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดไร่น้อย ม. 8 ตำบลไร่น้อย เขต 1 เมือง อุบลราชธานี

"ล"
วัดลัฏฐยาวาส ม. 2 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเลียบ ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดเลียบ ม. 14 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเลียบมงคล ม. 7 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเลียบวิสัย ม. 4 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

"ว"
วัดวนวาสี ม. 4 ตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดวรรณวารี บ้านหนองตาโผ่น ม. 1 ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวังกางฮุง ม. 1 ตำบลบุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวังแคน ม. 7 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวังนอง บ้านวังนอง ม. 10 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดวังนอง ม. 10 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดวังพระ บ้านวังพระ ม. 8 ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดวังมน ม. 12 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดวังอ้อ บ้านวังอ้อ ม. 9 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดวารินทราราม ม. 17 ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดวารีอุดม ม. 3 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวารีอุดม ม. 1 ตำบลสีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดวาลุการาม ม. 2 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดวุฒิวาส ม. 4 ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวตวันวิทยาราม ม. 8 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเวฬุวนาราม ม. 11 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน ม. 7 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน ม. 1 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน ม. 10 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดเวฬุวัน(สว่างเวฬุวัน) ม. 1 ตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดเวินไชย ม. 6 ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเวียงเกษม ม. 11 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

"
ศ"
วัดศนีมงคล ม. 5 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีคุณเมือง บ้านนาจาน ม. 9 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีไค ม. 4 ตำบลเมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีไคลมังคลาราม ม. 2 ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดศรีจันทร์ ม. 2 ตำบลพะลาน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส ม. 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีจันทราราม บ้านจั่น ม. 2 ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีจุมพลโนนใหญ่ บ้านโนนใหญ่ ม. 3 ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีเจริญ ม. 8 ตำบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีชมภู ม. 5 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีชมภู ม. 1 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดศรีเชียงใหม่ บ้านศรีเชียงใหม่ ม. 10 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีดาวเรือง ม. 6 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีตระการ บ้านขุหลุ ม. 5 ตำบลขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีตัสสาราม ม. 7 ตำบลตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีทาวนาราม ม. 7 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ ม. 5 ตำบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ บ้านกลางใหญ่ ม. 1 ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ ม. 3 ตำบลนาตาล เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีธาตุ บ้านชีทวน ม. 1 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีนวนลำดวน ม. 6 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีนวล ม. 3 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีนวล บ้านชีทวน ม. 2 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีบัว บ้านศรีบัว ม. 11 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีบัวไข ม. 3 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีบุญนาค ม. 3 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลกองโพน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 12 ตำบลพังเคน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 8 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลโพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 8 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีบุญเรือง ม. 8 ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีบูรพา ม. 1 ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่ ม. 5 ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่วนาราม บ้านบัว ม. 4 ตำบลธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีพรหม บ้านศรีพรหม ม. 10 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดศรีพลแพง ม. 3 ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีพิทยาคม ม. 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์ ม. 13 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีโพธิ์ไทร ม. 2 ตำบลนาตาล เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 4 ตำบลนาตาล เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 2 ตำบลกองโพน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 4 ตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 9 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 1 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 4 ตำบลบุ่งมะแลง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 4 ตำบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีมงคล ม. 8 ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีเมืองใหม่ ม. 2 ตำบลนาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดศรีรัตนะ ม. 3 ตำบลพังเคน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีลาลัย ม. 5 ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีลาวิลัย ม. 5 ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีลำดวน ม. 2 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีวิสุทธาราม บ้านอ่างหินเหนือ ม. 2 ตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีษะกระบือ ม. 10 ตำบลคูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีสง่าวนาราม บ้านห้วยไผ่ ม. 13 ตำบลแสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศรีสมบูรณ์วราราม บ้านโชคชัย ม. 13 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีสมบูรณ์แหลมทอง บ้านแหลมทอง ม. 9 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง ม. 1 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง บ้านสองห้อง ม. 7 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดศรีสว่าง ม. 4 ตำบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างวนาราม บ้านน้ำห่วน ม. 4 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างวนาราม ม. 3 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดศรีสาราม ม. 1 ตำบลถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสำราญ ม. 4 ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศรีสุการาม ม. 4 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุข บ้านศรีสุข ม. 2 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดศรีสุทธาวาส ม. 3 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีสุนทร ม. 4 ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดศรีสุพนอาราม บ้านหนองช้างน้อย ม. 1 ตำบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดศรีสุมังค์ ม. 3 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีสุมังคลาราม ม. 1 ตำบลกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีแสงทอง ม. 5 ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดศรีไสยาวาส ม. 5 ตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีอุดม บ้านโนนสำราญ ม. 3 ตำบลนิคมลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
วัดศรีอุดร ม. 5 ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดศิริธรรมวนาราม ม. 1 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดศิริมงคล ม. 1 ตำบลนาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศิริวรรณ ม. 5 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดศิริวัฒนาราม ม. 2 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดศิริสารคุณ ม. 2 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดศิลาไหล ม. 5 ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

"ส"

วัดสงยาง ม. 10 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสนามชัย ม. 9 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสนามชัย ม. 5 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสมบูรณาราม บ้านบกตก ม. 1 ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดส้มป่อย บ้านส้มป่อย ม. 5 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสมพรรัตนาราม ม. 10 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสมสนุก ม. 7 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสมสนุก ม. 1 ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด บ้านสมสะอาด ม. 6 ตำบลกองโพน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด ม. 4 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสมสะอาด ม. 1 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดส้มเสี้ยว บ้านส้มเสี้ยว ม. 7 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสระ ม. 1 ตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสระแก้ว ม. 3 ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสระแก้วรังษี ม. 13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสระดอกเกษ ม. 7 ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดสระบัว ม. 2 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดสระบัว ม. 7 ตำบลกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสระบัว ม. 1 ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสระปทุม ม. 4 ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสระปทุมมาลัย ม. 9 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสระประสานสุข ตำบลไร่น้อย เขต 2 เมือง อุบลราชธานี
วัดสระเมือง ม. 11 ตำบลพังเคน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสระสมิง ม. 12 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดสระสมิง ม. 8 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้ว บ้านสร้างแก้ว ม. 2 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้วใต้ ม. 8 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสร้างแก้วเหนือ ม. 6 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสร้างขุนศรี ม. 1 ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างถ่อ ม. 5 ตำบลโพนเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดสร้างถ่อ บ้านสร้างถ่อ ม. 1,2 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสร้างมิ่ง ม. 6 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสร้างเม็ก ม. 4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสร้างสะแบง บ้านสร้างสะแบง ม. 10 ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสร้างโหง่น ม. 5,7 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดสวนงัว ม. 2 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสวนตาล ม. 5 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสวนธรรม บ้านนาดง ม. 8 ตำบลพะลาน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดสวนฝ้าย ม. 7 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์ บ้านสวนสวรรค์ ม. 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์ ม. 4 ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสวนสวรรค์ ม. 7 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสวนหินผานางคอย บ้านดงนา ม. 5 ตำบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสว่าง ม. 8 ตำบลสว่าง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสว่าง ม. 5 ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดสว่าง ม. 5 ตำบลนาตาล เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสว่าง(รัตนาราม) ม. 2 ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างคงคา ม. 2 ตำบลหนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างดงเย็น ม. 5 ตำบลหนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างท่ากุ่ม ม. 6 ตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างพิมพ์ธรรม บ้านสว่าง ม. 2 ตำบลสว่าง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสว่างโพธิ์ศรี ม. 8 ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสว่างมงคล บ้านโนนสวาง ม. 4 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างวงค์ ม. 1 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างวงเจียม ม. 2 ตำบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสว่างวนาราม บ้านพะไล ม. 4 ตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสว่างวนาราม ม. 10 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสว่างวารี ม. 3 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างวินัย ม. 1 ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสว่างสมดี ม. 3 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างสายชล บ้านใหม่พัฒนา ม. 9 ตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสว่างหนองแสง ม. 1 ตำบลหนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดสว่างอัมพวัน ม. 2 ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอัมพา ม. 11 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนบาก ม. 5 ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ ม. 3 ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ บ้านสว่าง ม. 5 ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ บ้านลาดวารี ม. 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมย์ บ้านหนองเต่า ม. 4 ตำบลกุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสว่างอารุณ ม. 2 ตำบลเจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสวายน้อย บ้านสวายน้อย ม. 4 ตำบลยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดสองคอน ม. 5 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสะพานโดม ม. 12 ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพือใต้ ม. 6 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะพือเหนือ ม. 8 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสะอาด ม. 8 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสังขะเสนาราม ม. 6 ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสังฆนิวาส ม. 7 ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสังฆระเวกกุลสิงห์ ม. 3 ตำบลนาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสามัคคีชัย(ป่าสามัคคีชัย) ตำบลเหล่าเสือโก้ก เมือง อุบลราชธานี
วัดสามัคคีธรรม ม. 4 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสามัคคีสังฆาราม บ้านเหล่าอินแปลง ม. 3 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสายคำ บ้านสายคำ ม. 1 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสารพัดนึก ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดสารภี บ้านสารภี ม. 1 ตำบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสำราญ บ้านสำราญ ม. 7 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดสำโรง ม. 5 ตำบลสว่าง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสำโรงใต้ ม. 4 ตำบลสำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดสำโรงใหญ่ ม. 1 ตำบลสำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดสำลาก ม. 12 ตำบลหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทอง ม. 6 ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทอง ม. 8 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์ ม. 4 ตำบลพังเคน เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดสิงหาญ ม. 1 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิงหาญ ม. 4 ตำบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิงหาร ม. 2 ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดสิทธิทนนชัย ม. 7 ตำบลขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิทธิวราราม ม. 2 ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสิทธิอุดม ม. 2 ตำบลฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสิริจันโท บ้านหนองไหล ม. 1 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว บ้านเหล่าอินแปลง ม. 3 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสุขเกษม ม. 5 ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุขสมบูรณ์ บ้านสุขสมบูรณ์ ม. 8 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดสุขสมบูรณ์ บ้านสุขสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดสุขาวาส ม. 5 ตำบลกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุคันธาราม ม. 7 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสุ่งช้าง ม. 8 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดสุทัศน์ ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดสุนันทาวาส บ้านกอก ม. 5 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุเนตตาราม บ้านตาติด ม. 3 ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสุปัฏนาราม ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดสุภรัตนาราม บ้านหวาง ม. 2 ตำบลคูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดสุมังคลาราม ม. 3 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดสุมานาราม ม. 8 ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดสุวรรณวงศาราม ม. 2 ตำบลลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม บ้านน้ำคำ ม. 4 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม ม. 7 ตำบลระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดสุวรรณาวาส บ้านนาคำ ม. 10 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเสนาวงศ์ ม. 7 ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดเสนาสนาราม ม. 6 ตำบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดเสลาวาส ม. 5 ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดเสาเล้า ม. 9 ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดเสาเล้า ม. 2 ตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสงเกษม ม. 7 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสงเกษม ม. 5 ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดแสงน้อย บ้านแสงน้อย ม. 6 ตำบลนาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดแสงไผ่ บ้านแสงไผ่ ม. 3 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดแสงสว่าง ม. 7 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดแสงสว่าง (บ้านโนนแดง) ม. 5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสงอุทัย ม. 1 ตำบลบ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแสนชะนี ม. 5 ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแสนสนุก ม. 7 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดแสนสำราญ ม. 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดแสนสำราญ ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสนสุข ม. 12 ตำบลแสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดแสนสุข ม. 11 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดแสนสุข บ้านแสนสุข ม. 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดแสนอุดม ม. 6 ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดโสกแสง ม. 1 ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี

"ห"

วัดหนองกระบือ ม. 5 ตำบลนาเรียง กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดหนองกวาง บ้านหนองกวาง ม. 8 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองกอก บ้านหนองกอก ม. 10 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองกินปลา บ้านหนองกินปลา ม. 9 ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินเพล ม. 3 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกินเพลใต้ บ้านหนองกินเพลใต้ ม. 8 ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองกุงน้อย ม. 2 ตำบลหนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองกุงใหญ่(สระปทุมมาลัย) ม. 1 ตำบลหนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองแก ม. 3 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองแก บ้านหนองแก ม. 3 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองแกใหม่ บ้านหนองแกใหม่ ม. 13 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองขอน ม. 6 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองขอน ม. 4 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองขอน ม. 5 ตำบลโคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองขี้เห็น ม. 2 ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองขุ่น ม. 8 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองขุ่น บ้านหนองขุ่น ม. 1 ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองไข่นก ม. 1 ตำบลหนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองไข่นก ม. 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองควายน้อย ม. 11 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองคู ม. 8 ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองคู บ้านหนองคู ม. 8 ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองคู ม. 4 ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองคู ม. 6 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองคู ม. 7 ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองคูณ บ้านหนองคูณ ม. 4 ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ง บ้านหนองเค็ง ม. 2 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ม บ้านหนองเค็ม ม. 6 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแคนพัฒนา บ้านหนองแคนพัฒนา ม. 13 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดหนองเงินฮ้อย บ้านหนองเงินฮ้อย ม. 7 ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองจาน บ้านหนองจาน ม. 4 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองจำนัก บ้านหนองจำนัก ม. 6 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองจิก ม. 9 ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองช้าง ม. 7 ตำบลปะอาว เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองช้างทอง ม. 5 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองซองแมว ม. 3 ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเซือมใต้ บ้านหนองเซือมใต้ ม. 10 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองเซือมเหนือ บ้านหนองเซือมเทิง ม. 13 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองดินจี่ บ้านหนองดินจี่ ม. 5 ตำบลแพงใหญ่ กิ่งอ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
วัดหนองดุม ม. 4 ตำบลไพบูลย์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองดูน ม. 9 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองโดน บ้านหนองโดน ม. 12 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหนองตอแก้ว บ้านหนองตอแก้ว ม. 4 ตำบลขี้เหล็ก เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองตาปู่ บ้านหนองตาปู่ ม. 4 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองแต้ ม. 2 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองแต้ ม. 5 ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองทัพ บ้านหนองทัพ ม. 8 ตำบลเก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองเทา บ้านหนองเทา ม. 5 ตำบลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองโน บ้านหนองโน ม. 6 ตำบลสำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองโน บ้านหนองโน ม. 11 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองบก ม. 10 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองบัว ม. 1 ตำบลท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหนองบัว ม. 2 ตำบลแจระแม เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองบัว ม. 10 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัว ม. 4 ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัวแดง ม. 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองบัวหลวง บ้านหนองบัวหลวง ม. 8 ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองบัวอารีย์ ม. 6 ตำบลทุ่งเทิง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองบัวฮี ม. 4 ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดหนองปลาปาก ม. 4 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองป่าพง บ้านพงสว่าง ม. 10 ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด ม. 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด ม. 3 ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดหนองเป็ด(บ้านเป็ด) ม. 7 ตำบลโพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแปก บ้านหนองแปก ม. 2 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองผำ ม. 6 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองผือ ม. 2 ตำบลนาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแฝก ม. 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแฝก บ้านหนองแฝก ม. 2 ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหนองโพด ม. 4 ตำบลโคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหนองโพนเพ็ง บ้านหนองโพน ม. 6 ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหนองมง บ้านหนองมัง ม. 7 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองม่วง ม. 2 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองมะเกลือ บ้านหนองมะเกลือ ม. 6 ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองมะแซว ม. 4 ตำบลโพนเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองมะทอ ม. 5 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว ม. 9 ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว ม. 6 ตำบลกุดลาด เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองมุก ม. 12 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองเม็ก ม. 6 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก ม. 1 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหนองเมือง ม. 4 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองไม้ตาย ม. 8 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองยอ ม. 5 ตำบลหนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองยาง ม. 5 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองยาว ม. 3 ตำบลทุ่งเทิง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองยู บ้านหนองยู ม. 6 ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก ม. 5 ตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดหนองแล้ง บ้านหนองแล้ง ม. 6 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองแวง บ้านหนองแวง ม. 14 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองศิลา บ้านหนองศิลา ม. 4 ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองสนม ม. 8 ตำบลโคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสนม ม. 2 ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง ม. 5 ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง บ้านหนองสองห้อง ม. 12 ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองสองห้อง ม. 2 ตำบลธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองสะโน ม. 7 ตำบลท่าช้าง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดหนองสำราญ ม. 10 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองสำราญ บ้านหนองสำราญ ม. 3 ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองแสง ม. 12 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองแสง บ้านหนองแสง ม. 7 ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองแสง ม. 2 ตำบลดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองแสง บ้านหนองแสง ม. 6 ตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม บ้านหนองหล่ม ม. 9 ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม ม. 5 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองหล่ม ม. 3 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหลัก ม. 9 ตำบลเหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองหว้า บ้านหนองหว้า ม. 4 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดหนองหอย บ้านหนองหอย ม. 2 ตำบลพังเคน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดหนองหัวงัว บ้านหนองหัวงัว ม. 5 ตำบลบอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองหัวลิง ม. 2 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองห้าง บ้านหนองห้าง ม. 7 ตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองหิน ม. 5 ตำบลคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดหนองหิน ม. 5 ตำบลโนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
วัดหนองเหนี่ยว บ้านหนองเหนี่ยว ม. 10 ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดหนองเหล่า บ้านหนองเหล่า ม. 11 ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองเหล่า บ้านหนองเหล่า ม. 1 ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองไหล ม. 1 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองอ้ม ม. 1 ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดหนองอุดม ม. 1 ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหนองฮาง บ้านก่อฮาง ม. 1 ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดหนองฮี บ้านหนองฮี ม. 8 ตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ บ้านหนองไฮ ม. 15 ตำบลหนองขอน เมือง อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ ม. 1 ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
วัดหม้อทอง ม. 6 ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหมากมาย ม. 13 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหมากมี่ บ้านหมากมี่ ม. 1 ตำบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี
วัดหมากแหน่ง ม. 4 ตำบลตาเกา น้ำยืน อุบลราชธานี
วัดหลวง ม. 1 ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดหลวง ตำบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี
วัดหลวง ม. 1 ตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดหลุบเลา ม. 6 ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดห้วยกว้าง ม. 7 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดห้วยขะยุง ม. 2 ตำบลห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดห้วยชันเหนือ ม. 13 ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
วัดห้วยดู่ ม. 3 ตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
วัดห้วยทราย บ้านห้วยทราย ม. 4 ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดห้วยน้ำใส ม. 3 ตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดห้วยน้ำใส บ้านห้วยน้ำใส ม. 7 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดห้วยปอ ม. 7 ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดห้วยไผ่ บ้านห้วยไผ่ ม. 12 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดห้วยไผ่ ม. 2 ตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดห้วยยาง บ้านห้วยยาง ม. 10 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดห้วยสะคาม บ้านห้วยสะคาม ม. 3 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดห้วยหมากน้อย บ้านห้วยหมากน้อย ม. 7 ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดห้วยไฮ ม. 6 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหวายยาว บ้านหวายยาว ม. 10 ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
วัดห่องขอน บ้านห่องขอน ม. 6 ตำบลบอน สำโรง อุบลราชธานี
วัดห่องชัน บ้านห่องชัน ม. 9 ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดห่องไผ่ ม. 8 ตำบลแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดหอไตร บ้านโพนทอง ม. 7 ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวขัว ม. 1 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เมือง อุบลราชธานี
วัดหัวคำ ม. 8 ตำบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
วัดหัวดอน บ้านหัวดอน ม. 1 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวดูน บ้านหัวดูน ม. 3 ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดหัวเรือ ม. 1 ตำบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วัดหัวสะพาน ม. 8 ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหัวสะพาน บ้านหัวสะพาน ม. 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดหัวเห่ว ม. 4 ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดหาดสวนสุข ม. 10 ตำบลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหินลาด ม. 3 ตำบลนาเรียง กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดหินสูง บ้านหินสูง ม. 5 ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
วัดเหนือ ม. 1 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเหนือยางขี้นก บ้านยางขี้นก ม. 1 ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
วัดเหมือดแอ่ บ้านเหมือดแอ่ ม. 7 ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดเหล่าข้าว ม. 7 ตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าค้อ ม. 9 ตำบลไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดเหล่าคำ บ้านเหล่าคำ ม. 5 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดเหล่าคำ ม. 8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เมือง อุบลราชธานี
วัดเหล่าแค ม. 9 ตำบลเหล่าเสือโก้ก เมือง อุบลราชธานี
วัดเหล่าเจริญ บ้านเหล่าเจริญ ม. 8 ตำบลห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
วัดเหล่าแดง ม. 8 ตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
วัดเหล่าบาก ม. 8 ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดแหลมทอง บ้านแหลมทอง ม. 2 ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
วัดใหม่ทองเจริญ ม. 1 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดใหม่ทองสว่าง ม. 7 ตำบลแสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดใหม่ศรีทอง บ้านใหม่ศรีทอง ม. 8 ตำบลหนองงูเห่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดใหม่สำราญรมย์ ตำบลพะลาน กิ่งอ.นาตาล อุบลราชธานี
วัดใหม่หนองเมือง ม. 8 ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

"อ"

วัดอฏวีวนาราม ม. 6 ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
วัดอโนดาษ ม. 6 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอภัยคีรี ม. 4 ตำบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอมรินทราราม บ้านบัวงาม ม. 1 ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอรัญญวาสี ม. 9 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอรุณธราราม ม. 9 ตำบลเจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณวดี ม. 2 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอรุณวนาราม บ้านลาดหญ้าคา ม. 5 ตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอรุณวนาราม ม. 3 ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดอรุณสวัสดิ์ ม. 6 ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอวดคงคา ม. 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
วัดอโศการาม ม. 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอันตรมัคคาราม ม. 2 ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน ม. 2 ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน ม. 8 ตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน บ้านหนองม่วง ม. 2 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน ม. 7 ตำบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดอัมพวัน บ้านดอนต้าย ม. 4 ตำบลแก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
วัดอัมพามงคล ม. 8 ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอัมพามงคล ม. 1 ตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอ่างหินน้อย บ้านอ่างหินน้อย ม. 1 ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วัดอาทิตย์อุทัย บ้านหินโงม ม. 5 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอาภาราม (บ้านโคกเลาะ) ม. 4 ตำบลข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอารีย์ประชาสรรค์ ม. 1 ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
วัดอาเลา ม. 1 ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
วัดอาศรมสันติวัน บ้านแค ม. 2 ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดอำพาพล ม. 2 ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอินทาราม บ้านกาบิน ม. 1 ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอีสาณสามัคคี ม. 6 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดมชาติ ม. 9 ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
วัดอุดมชาติ ม. 8 ตำบลเมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดอุดมธัญญาวาส ม. 5 ตำบลบ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุดมธัญญาหาร ม. 10 ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุดมพัฒนา บ้านอุดมพัฒนา ม. 22 ตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดมวนาสันติ์ บ้านนาเยีย ม. 2 ตำบลนาเยีย กิ่งอ.นาเยีย อุบลราชธานี
วัดอุดมสุข บ้านอุดมสุข ม. 12 ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
วัดอุดรภาราม ม. 5 ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
วัดอุตตมผลาราม ม. 1 ตำบลขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอุทกวารี ม. 10 ตำบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดอูบมุง ม. 5 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
วัดอูบมุง บ้านอูบมุง ม. 2 ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
วัดเอี่ยมวนาราม ม. 1 ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดโอภาสธรรมธาราม ม. 5 ตำบลพะลาน เขมราฐ อุบลราชธานี

"ฮ"
วัดฮ่องไผ่ ม. 3 ตำบลดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
วัดไฮตาก ม. 7 ตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "อุบลราชธานี"

คริสตจักรอุบลราชธานี ซ.ชยางกูร 12 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง เมือง อุบลราชธานี
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อุบลราชธานี ถ.อุปลิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี
คริสตจักรทุ่งพระพรโคกน้อย ม. 8 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039