Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "นครราชสีมา" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นครราชสีมา" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกรรณิการาม ม.6 ตำบลห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดกระดาน ม.6กระดานตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกระโดน ม.8กระโดนตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดกระโตน ม.3ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดกระถิน ม.5กระถินตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดกระทอน ม.8ตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดกระทุ่มโพรง ม.9ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกระทุ่มราย ม.9ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดกระเบื้องน้อย ม.2ตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกระเบื้องใหญ่ ม.4ตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกระเพรา ม.10กระเพราตำบลเมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดกระเสียว ม.2กระเสียวตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกฤษณา ม.1ตำบลวังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดกลางดง ม.7ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดกลางปักธงชัย ม.1ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดกลางวังน้ำเขียว ม.8พุทธชาติตำบลไทยสามัคคี กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดกลางอุ่มจาน ม.4ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดกลึง ม.5กลึงตำบลขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดกอก ม.6เมืองทีตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดกองพระทราย ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดกะชอน(ราษฎร์สโมสร) ม.4ตำบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดกะพี้ ม.6กระพี้ตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดกำปัง ม.8กำปังตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดขมิ้น ม.3ตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดคล้า ม.5กุดคล้าตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดกุดจอกน้อย ม.6ตำบลละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดกุดจอกใหญ่ ม.7ตำบลละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดกุดจิก ม.1ตำบลกุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดจิก ม.6กุดจิกหนองแห้วตำบลสายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดชนวน ม.4ตำบลมิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดกุดตาดำ ม.2กุดตาดำตำบลทัพรั้ง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดน้อย ม.1ตำบลกุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดกุดนางทอหูก ม.5ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดน้ำใส ม.3ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดโบสถ์ ม.1ตำบลกุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดกุดปลาเข็ง ม.1ตำบลโนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดปลาฉลาด ม.6กุดปลาฉลาดตำบลบึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดกุดพิมาน ม.7ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดม่วง ม.7ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดเวียน ม.6ตำบลบุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดสระแก้ว ม.3ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดสวาย ม.12กุดสวายตำบลพลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดกุดหัวช้าง ม.4ตำบลโนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดหิน ม.8ตำบลโคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุ่มพะยา ม.3ตำบลบึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดกุสุมภ์สัทธาราม ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดกู่ศิลาขันธิ์ ม.4ตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดเกรียม ม.6เกรียมตำบลขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดเก่าตาดำ ม.5ตำบลสาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเก่าประตูชัย ม.1ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดเก่าประสุข ม.1ตำบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเก่าสะแกราช ม.7ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเก่าหนองบัววง ม.1ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเกาะ ม.2ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเกาะแก้วคงคาราม ม.1ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเกาะท่าลาด ม.1ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเกาะอุทการาม ม.17ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเกิดแก้วนิมิต ม.7ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดแก่งกลางดง ม.3ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดแก้งสนามนาง ม.4แก้งสนามนางตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดแก่นท้าว ม.2ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโกรกช้างน้อย ม.9โกรกช้างน้อยตำบลพังเทียม โนนไทย นครราชสีมา
วัดโกรกเดือนห้า ม.7 โกรกเดือนห้าตำบลสุรนารี เมือง นครราชสีมา
วัดโกรกลึก ม.2ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโกรกสำโรง ม.11โกรกสำโรงตำบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดโกรกสำโรง ม.4ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดโกรกหิน ม.8ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดโกศลสิตาราม ม.4ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา

"ข"
วัดขนงพระกลาง ม.5ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระใต้ ม.2ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระเหนือ ม.1ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนายดี ม.10ขนายดีตำบลบิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดขาม ม.1ตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดขามขุนร่ม ม.6ตำบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดขามชั่งโค ม.2ขามชั่งโคตำบลบิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดขามเฒ่า ม.3ขามเฒ่าตำบลขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดขามเตี้ย ม.4ตำบลห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดขามใต้ ม.6ตำบลดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดขามทะเลสอ ม.1ตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดขามน้อย ม.10ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดขามป้อม ม.3ตำบลบัวลาย บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดขามเวียน ม.3ตำบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก ม.3ตำบลทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก ม.5ดอนรีตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดขุนละคร ม.2ตำบลสำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเขว้า ม.3ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดเขากระโดนวนาราม ม.1ตำบลหนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเขากะจะ ม.10ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาแก้วจุฬามณี(เขาจุฬามณี) ม.6ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาจันทร์หอม ม.9ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาซาด ม.9ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเขาตะกุดรัง ม.4เขาตะกุดรังตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดเขาไทรสายัณห์ ม.3ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาน้อยคงคาราม ม.4ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาน้อยมูลบน ม.11ตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดเขาพญาปราบ ม.15ตำบลตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเขาภูหลวง ม.5คลองอีแผ่วตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดเขายายเที่ยงใต้ ม.10ตำบลคลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเขาวงเจริญธรรม(เขาเจริญธรรม) ม.5ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวงน้อย(หนองบอน) ม.3ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวันชัยนวรัตน์ ม.11ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

"ค"
วัดคงคาวนาราม ม.7ฤทธิรักษาตำบลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดคนชุม ม.1ตำบลปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา
วัดครบุรี ม.6ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดครึมม่วง ม.5ตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดคลองแคใต้ ม.3ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคลองแคเหนือ ม.4ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคลองดินดำ ม.8ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองตะคร้อ ม.15ดอนจันตำบลตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคลองตะแบก ม.5ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดคลองตาลอง ม.1ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองเตย ม.5ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคลองทุเรียน ม.9คลองทุเรียนตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองไทรสิทธาราม ม.6ตำบลหนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดคลองบง ม.9คลองบงตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคลองพลู ม.15ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองม่วง ม.4ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองยาง ม.3ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองลึก ม.6ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองส่งน้ำ ม.14ตำบลปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา
วัดคลองเสือ ม.9ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองหินปูน ม.1ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองหินลาด ม.4ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคล้า ม.6คล้าตำบลเมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอนน้อย ม.9คอนน้อยตำบลด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอนเมือง ม.2คอนเมืองตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดคอหงษ์ ม.3คอหงษ์ตำบลลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอหนองบัว ม.12คอหนองบัวตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดค้างพลูใต้ ม.3ค้างพลูใต้ตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดค้างพลูเหนือ ม.1ค้างพลูเหนือตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดค่ายทะยิง ม.6ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคำช้อย ม.1ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดคีรีวันต์ ม.2ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีศรีรัตนาราม ม.4ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคี ม.1ตำบลตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคีธรรม ม.7ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคึมมะอุ ม.3ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดคึมมะอุ ม.3ตำบลหนองหว้า บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดคึมหญ้านาง ม.3ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดคุ้มครอง ม.13ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดคูขาด ม.8ตำบลหนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดคูเมือง ม.3คูเมืองตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคก ม.4โคกสวายตำบลสายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกกรวด ม.8ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกกระชาย ม.1โคกกระชายตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกกระเบื้อง ม.1ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดโคกกลาง ม.1ตำบลโคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกกลาง ม.9ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกกะพี้ ม.5ตำบลโนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกเกษม ม.6ตำบลโคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกขาม ม.12ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดโคกแขวน ม.5ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกแขวน(บ้านโคกแขวน) ม.2ตำบลพันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม ม.7โคกตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดโคกคูขาด ม.6ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโคกดู่ ม.23ตำบลสีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโคกตลาด ม.1ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา
วัดโคกตะพาบ ม.3โคกตะพาบตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดโคกเตาเหล็ก ม.4ตำบลกุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโคกน้อย ม.4ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกน้อย ม.7โคกน้อยตำบลสายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกใบบัว ม.7ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดโคกประดู่ ม.13ตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดโคกปะกั๊ก ม.2ตำบลโนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกเปราะหอม ม.3โคกเปราะหอมตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดโคกแปะ(ชัยมงคลธรรม) ม.3โคกแปะตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดโคกแฝก ม.5ตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโคกพรม นาหลุมตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดโคกพรม ม.5โคกพรมตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกพระ ม.2ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกพระ ม.9ตำบลหนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด ม.6ตำบลหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกโภคา ม.1ตำบลทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดโคกมะกอก ม.10ตำบลบุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกรักษ์ ม.4ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกล่าม ม.5โคกล่ามตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโคกล่าม ม.7ตำบลทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกศรีสะเกษ ม.3ตำบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกศิลา ม.1โคกศิลาตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกสง่า ม.2โคกสง่าตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโคกสว่าง ม.3ตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกสว่าง ม.9ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกสะอาด ม.6ตำบลหินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดโคกสันติสุข ม.9ตำบลวังหมี กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดโคกสามัคคีเก่า ม.1ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกสี ม.2ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกสุภาราม ม.8ตำบลสีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดโคกสูง ม.11ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโคกสูง ม.14ตำบลพระพุทธ จักราช นครราชสีมา
วัดโคกสูง ม.1ตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดโคกสูง ม.3ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกสูง ม.3ตำบลสระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโคกเสี่ยว ม.9โคกเสี่ยวตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดโคกหนองไผ่ ม.2โคกหนองไผ่ตำบลสายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกหินช้าง ม.4ตำบลสาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโค้งกระชาย ม.4โค้งกระชายตำบลจันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโค้งกระโดน ม.6ตำบลทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดโค้งตะคร้อ ม.6ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโค้งยาง ม.3ตำบลโค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา

"ง"
วัดงิ้ว ม.1ตำบลบุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา

"จ"

วัดจงกอ ม.14ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจระเข้หิน ม.1จระเข้หินตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดจอมศรี ม.4ตำบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดจะบู(บ้านจะบู) ม.9ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจังหรีด ม.3ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดจันดุม ม.6จันดุมตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดจันทนไชยศรี ม.3ตำบลบ้านยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดจันทนาราม ม.1ตำบลช่องแมว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดจันทร์ ม.4ตำบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์ ม.1ตำบลเสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดจันทราราม ม.1ตำบลบ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดจันทึก ม.1ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดจันอัด ม.2จันอัดตำบลจันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดจารย์ตำรา ม.10ตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดจิตตสามัคคี ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดจินดาราม ม.6ตำบลละหานปลาค้าว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดจิราธิวัฒน์ ม.5โป่งแมลงวันตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดเจตุพน(ลาดบัวขาว) ม.2ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเจริญพรต ม.4เจริญผลตำบลสระพระ โนนไทย นครราชสีมา
วัดเจริญราษาฎร์บำรุง ม.6ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเจริญศรี ม.5เก่าค้อตำบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดเจริญสุข ม.15ตำบลพระพุทธ จักราช นครราชสีมา
วัดเจริญสุคันธาราม ม.13ตำบลพระพุทธ จักราช นครราชสีมา
วัดแจ้งนอก ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดแจ้งใน ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดแจ้งบ้านหัน ม.7ตำบลตะคู ปักธงชัย นครราชสีมา

"ฉ"

วัดฉิมพลีโนนงิ้ว ม.5ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดแฉ่ง ม.3แฉ่งตำบลถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา

"ช"

วัดช่องโค ม.2ตำบลศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดช่องแมวหนองยาง ม.2ตำบลดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดช่องอู่ ม.5ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดช่อระกาวราราม ม.1ช่อระกาตำบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดชัยพฤกษ์ประชาราม ม.2ตำบลตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
วัดชัยมงคล ม.14ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดชัยมงคล ม.3ตำบลห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์ ม.2ตำบลตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดชัยศรีคณาราม ม.2ตำบลหนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดชัยสวรรค์ ม.17ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดช้างทอง ม.8กรูดตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดชายพะเนา ม.3ชายพะเนาตำบลพังเทียม โนนไทย นครราชสีมา
วัดชีวาน ม.1ตำบลชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดชีวึก ม.1ตำบลชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม ม.3ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเชตุดรวนาราม ม.2ตำบลเมืองพะไล บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโชติการาม ม.8ตำบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดไชยมานัส ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา

"ซ"
วัดซับก้านเหลือง ม.13ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดซับเจริญ ม.10ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดซับตะคร้อ ม.6บ้านซับตะคร้อตำบลไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดซับใต้ ม.6ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับใต้คุณาราม ม.7ตำบลกฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดซับน้อย ม.7ซับน้อยตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดซับน้ำเย็น ม.14ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับพลู ม.5ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับพลูใหญ่(ซับพลู) ม.6ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดซับระวิง ม.2ตำบลลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดซับเศรษฐี ม.1ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับสวอง ม.6ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับหวาย ม.14ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดซับหวาย ม.5ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซาด ม.11ซาดตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดซ่าเลือด ม.3ซ่าเลือดตำบลกงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา

"ญ"
วัดญานโสถิตวนาราม ม.10ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

"ฐ"
วัดฐานราษฎร์ดำรง ม.5ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา

"ฑ"
วัดฑันนิคมพัฒนาราม ม.3ตำบลหนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา

"ด"
วัดดงเค็ง ม.13ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดดงน้อย ม.2ตำบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดดงพลอง ม.12ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดดงพลอง ม.7ดงพลองตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดดงหนองไผ่ ม.14ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดดงใหญ่ ม.5ตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนกลอย ม.6ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนกลาง ม.3ดอนกลางตำบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดดอนกอก ม.2ตำบลหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนเกตุ ม.7ตำบลทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดดอนขวาง ม.2ดอนขวางตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดดอนเขว้า ม.13ตำบลชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนคนฑา ม.3ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนชมพู ม.1ดอนชมพูตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนแซะ ม.9ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนตะแบง ม.6ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนตะหนิน ม.3ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดดอนตัดเรือ ม.6ตำบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดดอนตำแย ม.1ดอนตำแยตำบลบ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนแต้ว ม.7ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนทอง ม.3ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดดอนทะแยง ม.3ดอนทะแยงตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดดอนท้าว ม.9ดอนท้าวตำบลเมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนป่าโอป(ป่าโอป) ม.6ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนเปล้า ม.6ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดดอนผวา ม.5ดอนผวาตำบลลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนไผ่ ม.5ดอนไผ่ตำบลสีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดดอนพราหมณ์ ม.11ตำบลท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
วัดดอนพะงาด ม.5ตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดดอนไพล ม.7ตำบลท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดดอนม่วง ม.5ดอนม่วงตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนมะเกลือ ม.6ดอนมะเกลือตำบลบึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดดอนมะเหลื่อม ม.13ดอนมะเหลื่อมตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนมุกมัน ม.4ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนยาว ม.4ตำบลเมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนยาวน้อย ม.6ตำบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดดอนยาวใหญ่ ม.3ตำบลดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
วัดดอนแร้ง ม.9ตำบลกุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนวัว ม.10ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดดอนวัว ม.3ตำบลเมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนสระจันทร์ ม.6ดอนสระจันทร์ตำบลถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนหวาย ม.15ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนหวาย ม.1ดอนหวายตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนหัน ม.8ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่) ม.1ดอนใหญ่ตำบลดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดดอนอีลุ่ม ม.5ตำบลตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดด่านกรงกราง ม.6ด่านกรงกรางตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดด่านกะตา ม.9ตำบลหนองยาง จักราช นครราชสีมา
วัดด่านเกวียน ม.3ด่านเกวียนตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านเกวียน ม.9ตำบลด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
วัดด่านคนคบ ม.1ด่านคนคบตำบลด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านจาก ม.3ด่านจากตำบลด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดด่านช้าง ม.1ตำบลห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดด่านติง ม.5ด่านติงตำบลจันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านทองหลาง ม.2ด่านทองหลางตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านนอก ม.4ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดด่านใน ม.4ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดด่านอุดม ม.5ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดดำเนินสถิต ม.9ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเดิ่นเห็ดหิน ม.12เดิ่นเห็ดหินตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดเดิม ม.2ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา

"ต"
วัดต้นทองน้ำเมา ม.6ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดตลาดแค ม.2ตลาดแคตำบลธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดตลาดชุมพวง ม.1ตำบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดตลาดไทรเก่า ม.6ตำบลตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดตลาดประดู่ ม.3ตำบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดตลิ่งชัน ม.10ตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดตะกุด ม.12ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะกุด ม.2ตำบลงิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะกุดเครือปลอก ม.3ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดตะแกรง ม.2ตำบลหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดตะโก ม.3ตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดตะโกโคก ม.4ตะโกโคกตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตะขบ ม.1ตำบลตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ ม.5ตะครัอตำบลด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ ม.7ตะคร้อตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา
วัดตะคร้อ ม.8ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ(บ้านตะคร้อ) ม.4ตะคร้อตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดตะคลองแล้ง ม.1ตำบลโค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดตะคลองหลง ม.3ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดตะคองเก่า ม.6ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดตะเคียน ม.1ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดตะเคียนทอง ม.10ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดตะบอง ม.1ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะปัน ม.5ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะเภาหนุน ม.2ตำบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดตะลุกแจง ม.3ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดตะหลุกพลวง ม.5ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดตะหลุกม่วง(ตลุกม่วง) ม.11ตลุกม่วงตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดตากิ่ม ม.2ตากิ่มตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดต่างตา ม.1ตำบลหนองจะบก เมือง นครราชสีมา
วัดตาเงิน ม.1ตำบลศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดตาจั่น ม.12ตาจั่นตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตาชู ม.8ตาชูตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตาลโหรน ม.2ตาลโหรนตำบลปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา
วัดตำแย ม.3ตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดตำแย ม.3ตำบลหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดเตยกระโตน ม.1ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดเตาเหล็ก ม.5ตำบลกุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโต่งโต้น ม.11วังโต่งโต้นตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโตนด ม.11ตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดโตนด ม.3ตำบลพันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโตนด ม.6โตนดตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดไตรรัตน์ ม.4ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา

"ถ"
วัดถนนคต ม.11ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดถนนโค้ง ม.8ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถนนถั่ว ม.10ถนนถั่วตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดถนนนางคลาน ม.10ถนนนางคลานตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดถนนนาดี ม.9ตำบลกุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์ ม.5ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์ ม.5ถนนโพธิ์ตำบลถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดถนนวารี ม.5หนองน้ำใสตำบลบ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดถนนหัก ม.9ตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดถนนหักน้อย ม.6ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดถนนหักใหญ่ ม.1ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดถั่วแปบ ม.6ถั่วแปบตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดถ้ำไก่แก้ว ม.6ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเขาวง ม.7ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำซับมืด ม.4ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเทพนิมิต ม.5ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำปิ่นแก้ว ม.2ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์ ม.4ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพระธาตุ ม.11ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเพชรพิมาน ม.6ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำศิลาทอง ม.10ตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา

"ท"
วัดทรงธรรม ม.8ตำบลสำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ ม.17ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ ม.2ตำบลลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดทรัพย์เจริญ ม.9ตำบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดทรัพย์อุดมธรรม ม.11ซับตะคร้อตำบลหนองบุญนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดทรายทอง ม.1ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทองธรรมาราม ม.11ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดทองพนมวัน ม.2ตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดทองสุวรรณ ม.3ตำบลเมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดทองหลาง ม.3ทองหลางตำบลโนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดทองหลาง ม.4บ้านทองหลางตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดทองหลาง ม.6ทองหลางตำบลพังเทียม โนนไทย นครราชสีมา
วัดทองหลางใหญ่ ม.2ตำบลโนนประดู่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดทองอ่อนสามัคคี ม.9ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทะเล ม.4ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดทับควาย ม.10ตำบลชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดทับช้าง ม.6ตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดทับมะขาม ม.5ทับมะขามตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดทับรักษ์ ม.5ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดทัพรั้ง ม.3ทัพรั้งตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดท่ากระทุ่ม ม.9ท่ากระทุ่มตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดท่ากระสัง ม.3วังม่วงตำบลธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดท่าขี้เหล็ก ม.2ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดท่างอย ม.13ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่าช้าง ม.12ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่าแดง ม.10ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดท่าโป่ง ม.5ตำบลโคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดท่ามะนาว ม.10ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่ามะปรางค์ ม.3ท่ามะปรางค์ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่ามะยม ม.1ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม ม.10ตำบลกระเบื้องนอก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดท่าเยี่ยม ม.1ตำบลท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดท่าลาดขาว ม.1ตำบลท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดท่าลี่ ม.4ตำบลเมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดท่าวังไทร ม.2ท่าวังไทรตำบลวังหมี กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดท่าศิลาอาสน์ ม.2ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดท่าหลวง ม.2ท่าหลวงตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดท่าอ่าง ม.4ตำบลท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
วัดทำนบพัฒนา ม.3ทำนบพัฒนาตำบลหนองหอย กิ่งอ.พระทองคำ นครราชสีมา
วัดทุ่งกระโดน ม.9ตำบลพลกรัง เมือง นครราชสีมา
วัดทุ่งข้าวฟาง ม.1ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทุ่งจาน ม.7ตำบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดทุ่งตะเคียน ม.10ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดทุ่งมน ม.2ตำบลหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดทุ่งรวงทอง ม.13ทุ่งรวงทองตำบลสารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดทุ่งรี ม.7ตำบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง ม.7ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดทุ่งสะแบง ม.4ตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเทพคงคา(หนองแวง) ม.2หนองแวงตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดเทพนิมิตรวิทยาราม ม.10ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ม.7ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทพมงคล ม.5หนองตะแบกตำบลสำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเทพสถิต ม.2ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทวรูปทรงธรรม ม.2ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไทยเดิมผดุงธรรม ม.4ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไทรงามศิริมงคล ม.2ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดไทรทอง ม.9ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดไทรโยง ม.5ไทรโยงตำบลดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดไทรโยง ม.8ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา

"ธ"

วัดธรรมจักรเสมาราม ม.3ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดธรรมวงศาวาส ม.1ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดธรรมาภิรตาราม ม.21ตำบลพระพุทธ จักราช นครราชสีมา
วัดธารน้ำตก(หลังเหว) ม.10ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดธารอุทุมพร ม.6ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดธำรงวนาราม ม.2ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดธีรพงษาวาส ม.8ตำบลพระพุทธ จักราช นครราชสีมา

"น"
วัดนกออก ม.6ตำบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนอก ม.4ตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดน้อยกุดคล้า ม.7ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดน้อยสุขัง ม.11ตำบลตะคู ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนันทวัน ม.3ตำบลหินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดนากลาง ม.5ตำบลนากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดนาแค ม.4ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนาแค(ทุ่งสว่างนาแค) ม.7นาแคตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดนางรำ ม.1นางรำตำบลนางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดนางเหริญ ม.6ตำบลเกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนางออ ม.5ตำบลเมืองยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดนางิ้ว ม.9ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดนามาบ ม.5นามาบตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดนารากอรพิมพ์ ม.3ตำบลอรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
วัดนารายณ์ ม.1ตำบลสำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดนาใหญ่ ม.2ตำบลนากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดน้ำฉ่า ม.3ตำบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดน้ำพุ ม.1ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิคมคณาราม ม.4ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดนิคมผัง16 ม.13หนองไม้เหลืองตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิคมวุฒิศาสน์ ม.1ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดนิเทศธรรม(นิเทศธรรมรสาราม) ม.4ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิมิตรประชาราม ม.5ตำบลบึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโนน(บ้านโนนวัด) ม.6โนนวัดตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนกระโดน ม.4ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง ม.4ตำบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง ม.7ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระพี้ ม.9ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนกุ่ม ม.2ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดโนนกุ่ม ม.2ตำบลมิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนเกษตร ม.8โนนเกษตรตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนขี้ตุ่น ม.9ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนขี้เหล็ก ม.2ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนขุนชัย ม.3ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนค่า ม.3ตำบลโนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโนนค่าง ม.7โนนค่างตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดโนนเจริญ ม.7หนองตาลตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนโชงโลง ม.2ตำบลดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนซาด ม.6ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนดู่ ม.2ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนดู่ ม.3ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนแดง ม.1ตำบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดโนนตาเถร ม.1ตำบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดโนนตาพรม ม.15ตำบลศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดโนนตาล ม.2ตำบลบึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโนนตาล ม.4ตำบลโคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโนนตาล(บ้านโนนตาล) ม.4โนนตาลตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนตูม ม.3ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง ม.2ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง ม.5ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง ม.6ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนแต้ ม.7ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนแต้ว โนนแต้วตำบลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนทอง ม.5ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนทอง ม.8ตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนทอง ม.9ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนทองหลาง ม.4ตำบลวังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดโนนไทย ม.1สันเทียะตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนนาการุณย์ ม.8ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนโบสถ์ ม.1ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดโนนประดู่ ม.3ตำบลโนนประดู่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนปอแดง ม.9โนนตำบลทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดโนนแปะ ม.1ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนผักชี ม.4โนนผักชีตำบลชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนพะไล ม.6ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดโนนพิมาน ม.9โนนพิมานตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนพุทรา ม.6ตำบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนพุทรา ม.6โนนพุทราตำบลด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนเพชร ม.6โนนเพชรตำบลท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดโนนม่วง ม.16ตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนม่วง ม.4โนนม่วงตำบลด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
วัดโนนมะกอก ม.4โนนมะกอกตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนมะเกลือ ม.12โนนมะเกลือตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนเมือง ม.1ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนเมือง ม.1โนนเมืองตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง ม.5ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง ม.7ตำบลศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดโนนระเวียง ม.8ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนรัง ม.2ตำบลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโนนรัง ม.7ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนรังน้อย ม.1ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนรังปอแดง ม.10ตำบลช่องแมว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนลอย ม.4ตำบลกระเบื้องนอก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโนนลาว ม.6โนนลาวตำบลลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนสง่า ม.6ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนสมบูรณ์ ม.1ตำบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดโนนสะอาด ม.5น้อยตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนสาวเอ้ ม.6ตำบลวังหมี กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดโนนสำราญ ม.1โนนสำราญตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโนนสูง ม.1ตำบลนางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนสูง(โนนเมือง) ม.3ตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนเสมา ม.6ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดโนนเสลา ม.6ตำบลกุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดโนนเสว ม.11ตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนเสี้ยว ม.1ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนหญ้าคา ม.13ตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนหญ้านาง ม.4ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนหนองกก ม.4ตำบลตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนหมัน โนนหมันตำบลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนหมัน ม.3ตำบลชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนหมัน ม.9ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดโนนหวาย ม.4โนนหวายตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนแหน ม.3ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา

"บ"
วัดบรมคงคา ม.4ตำบลละหานปลาค้าว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบรมถาวร ม.7ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบันไดม้า ม.4ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบัว บัวตำบลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้าน(บ้านวัด) ม.9บ้านวัดตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดบ้านกรูด ม.11ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย ม.2ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย ม.6ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย ม.7บ้านกล้วยตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านกลาง ม.4ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านกลาง ม.6ตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านกอก ม.6ตำบลพลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านเก่า ม.1ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านเกาะ ม.1ตำบลบ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านแก ม.3ตำบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านโกรก ม.6ตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านขาม ม.1ขามตำบลขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านขี้ตุ่น ม.1ตำบลท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านขี้เหล็ก(มหาศรีสวัสดิ์ยาราม) ม.8ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านขุย ม.6ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบ้านเขื่อน ม.5ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านคลองทราย ม.8คลองทรายตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบ้านคล้า ม.8ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านคู ม.1ตำบลสำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านคู ม.9คูตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านคูเมือง ม.2ตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านโคกสะอาด(ศรีสง่าโคกสะอาด) ม.12ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดบ้านโคกหนองแวง ม.2โคกหนองแวงตำบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว ม.10งิ้วตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว ม.3ตำบลงิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว ม.4ตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว(งิ้วใหม่) ม.1ตำบลกุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านจอก ม.3จอกตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านจาน ม.4จานตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านจาบ ม.9ตำบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านโจด ม.4โจดตำบลขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านโจด ม.4โจดตำบลท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านซาด ม.1ซาดตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านซาด ม.6ตำบลชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านซิน ม.2ซินตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านซึม ม.5ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านดอน ม.10ตำบลบุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบ้านดอน ม.2ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านดอน(ดอนใหญ่โพธิ์งาม) ม.3ตำบลกระโทก โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านดอนใหญ่ ม.4ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านเดื่อชุมพร ม.8ตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านตาล ม.6ตำบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบ้านตาลพัฒนา ม.9ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านตูม ม.11ตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดบ้านเตย ม.1ตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านโต้น ม.3ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านน้อย ม.7บ้านน้อยตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านน้อย ม.8ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านน้อยพัฒนา ม.5ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านนา ม.3ตำบลวังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านนา ม.4นาตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบ้านนา ม.7นาตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านนางแก้ว(โนนนางแก้ว) ม.8ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดบ้านนาสุทธาวาส ม.12ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านโนน ม.2ตำบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดบ้านโนนกอก ม.5ตำบลสามเมือง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านโนนระเวียง(ศรีวิไลวนาราม) ม.2โนนระเวียงตำบลบึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดบ้านโนนสายทอง(บ้านดงโนนสายทอง) ม.7ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านบัลลังก์ ม.11บัลลังก์ตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านประคำ(ประคำอารามศรี) ม.2ประคำตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านปรางค์(ปรางค์สง่าวราราม) ม.1ปรางค์ตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านแปรง ม.11ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง ม.6ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง ม.6ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบ้านฝาง ม.2ตำบลสำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดบ้านฝ้าย ม.2ตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านแฝก ม.3ตำบลสามเมือง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านพระ ม.10ตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านพระ ม.3ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านพระ ม.3ตำบลสารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดบ้านพร้าว ม.4ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านเพชร ม.12ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านเพชร ม.1เพชรตำบลบิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบ้านไพล ม.12ตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านไพล ม.12ไพลตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านไพล ม.8ไพลตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดบ้านม่วง ม.2ตำบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านยาง ม.11ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ม.6ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ม.6ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านลุงตามัน ม.2ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านวังยายทอง(วังยายทอง) ม.4ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านวังหมี ม.1วังหมีตำบลวังหมี กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบ้านส่อง ม.6ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านสามเมือง ม.1ตำบลสามเมือง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านเสมา(เสมาน้อย) ม.10ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านเสว ม.6ตำบลโนนประดู่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านหนองกระทุ่ม ม.9หนองกระทุ่มตำบลหนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดบ้านหนองขอน ม.11หนองขอนตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดบ้านหนองต้อ ม.5ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดบ้านหนองบัว(หนองบัวละคร) ม.2ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหนุก ม.17ตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านหมัน(ชัยมงคล) ม.1หมันตำบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดบ้านหลุง ม.1ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านห้วย ม.9ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านหาญ ม.1ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหิงห้อย ม.2หิงห้อยตำบลหนองแวง กิ่งอ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดบ้านหินลาด(โจดหินลาด) ม.6หินลาดตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดบ้านเหนือ ม.1ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านเหล่า ม.13เหล่าตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านเหลื่อม ม.1ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดบ้านใหญ่ ม.11ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่ ม.12ใหม่ตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่(บ้านใหญ่) ม.3ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ม.1ตำบลไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดบ้านอ้อ ม.6อ้อตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบำรุงธรรม ม.5ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา
วัดบำรุงวรรณาราม ม.5หนองเขวาตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดบิง ม.5บิงตำบลบิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบิง ม.8ตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดบึงกระโตน ม.8ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดบึงตะโก ม.7ตำบลพลกรัง เมือง นครราชสีมา
วัดบึงทับช้าง ม.7บึงทับช้างตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดบึงทับปรางค์ ม.9ตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึงไทย ม.8ตำบลท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึงบริบูรณ์ ม.6หนองพรานปานตำบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดบึงปรือ ม.1ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบึงพระ ม.5ตำบลท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดบึงสง่า ม.3วังตำบลบ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบึงสาร ม.5ตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดบึงแสนสุข ม.7 บึงแสนสุขตำบลโพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา
วัดบึงอ้อ ม.1ตำบลบึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดบุ ม.8ตำบลหนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดบุเขว้า ม.6บุเขว้าตำบลหนองหอย กิ่งอ.พระทองคำ นครราชสีมา
วัดบุ่ง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดบุ่งตะแบก ม.2บุตำบลบ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบุ่งเตย ม.1ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบุ่งลำใย ม.13ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดบุญฤทธิ์ ม.3ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบุญส่งอนุสรณ์ ม.4ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดบุญสถิตย์ ม.3บ่อปลาตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบุตานนท์ ม.9เขว้าตำบลพระพุทธ จักราช นครราชสีมา
วัดบุปผาราม ม.4ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดบุไผ่ ม.11ตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดบุยายแลบ ม.4ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดบุละกอ ม.10บุละกอตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบุหว้า ม.8ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดบุหัวช้าง ม.9ตำบลตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบุใหญ่ ม.7ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบูรพ์ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดบูรพาพิมล ม.2ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดโบสถ์ ม.3ตำบลโคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโบสถ์คงคาล้อม ม.9ตำบลกระโทก โชคชัย นครราชสีมา

"ป"
วัดปทุมคงคาราม ม.7ตำบลโพนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดปทุมทอง ม.4โจดตำบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดปทุมทองวนาราม ม.1ตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดปทุมวนาราม ม.1ตำบลบัวลาย บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดปทุมวัน ม.4ตำบลหินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดประชาคมาราม ม.4ตำบลทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดประชาชุมพร ม.3ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดประชาวาส ม.7ตำบลพลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดประชาสามัคคี ม.6ประดู่งามตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดประชุมเทวาวาส ม.1ตำบลหนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดประดู่งาม ม.6ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดประโดก ม.1บ้านประโคกตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดประทาย ม.2ตำบลตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดประมวลราษฏร์ ม.6ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดประสงค์พัฒนา ม.12ประสงค์พัฒนาตำบลสารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดปรางค์ ม.2ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดปรางค์(ปรางค์น้อย) ม.9ตำบลพลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดปรางค์พะโค ม.5ตำบลกระโทก โชคชัย นครราชสีมา
วัดปรางค์เมืองเก่า ม.1ตำบลโคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดปราสาท ม.4ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดปราสาท ม.6ปราสาทตำบลเมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดปราสาท ม.7ประสาทใต้ตำบลธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดปริยัติไพศาล ม.2โคกพะงาดตำบลขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดปลักแรต ม.3ตำบลดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดปลายดาบ ม.2ตำบลสุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปอแดง ม.4ตำบลภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปอบิด(บ้านปอบิด) ม.1ปอบิดตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดปอพราน ม.1ตำบลทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดปะคำ ม.1ปะคำตำบลสระพระ โนนไทย นครราชสีมา
วัดป่าเขาคงคา ม.3ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดป่าเขาใหญ่ ม.3คลองเพลตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าคิรีวัลย์ ม.11ตำบลท่าช้าง จักราช นครราชสีมา
วัดป่าโคกสระน้อย ม.4ตำบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปางแก ม.3ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางแจ้ง ม.5ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางอโศก ม.1ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าจักราช ม.4ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดป่าฉัตรมงคล ม.1โคกศิลาตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าช้าโนนกุ่ม ม.2ตำบลมิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดป่าแดนสงฆ์ ม.14ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าตอง ม.12ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าธรรมิการาม ม.6ตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดป่าประชาชื่น ม.6ดอนมันตำบลโคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดป่าปรางค์ทอง ม.13ปรางค์ทองตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดป่าปัญญาคุณ ม.13บุสนวนนอกตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดป่าไผ่แดง ม.1ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าพันชนะ ม.5ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าพิทักษ์ธรรม ม.2ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดป่ารัง ม.3มะค่าตำบลลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
วัดป่าเวฬุวัน ม.7หนองไผ่ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าศรัทธาราม ม.2ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดป่าสถานีใหม่จันทึก ม.3ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าสันติ ม.1ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดป่าสาละวัน ม.11ตำบลปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา
วัดป่าหนองปลิง ม.4ตำบลไชยมงคล เมือง นครราชสีมา
วัดป่าหวาย ม.4ตำบลบัวลาย บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าหินลาด ม.8หินลาดตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าหิมพานต์ ม.8ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดป่าอภัยวัน ม.12ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดป่าอำนวยผล ม.4ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าอิสสริการาม ม.7บ้านหนองขุ่นตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโป่งตาลอง ม.1ตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโป่งบูรพาราม ม.7ตำบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดโป่งวัวแดง ม.6ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโปร่งสนวน ม.7ตำบลลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา

"ผ"
วัดผ่านศึกอนุกูล ม.3ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไผ่นกเขา ม.3ตำบลหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดไผ่สีสุก ม.6ตำบลตะคู ปักธงชัย นครราชสีมา

"ฝ"
วัดฝาผนัง ม.1ตำบลเมืองพะไล บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดฝายโบสถ์ ม.2ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา

"พ"
วัดพงษ์ศรีพรหม ม.4ซัมหวายตำบลหนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดพนมวันทน์ ม.6ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา
วัดพรแก้ว ม.6ตำบลบ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดพรหมปกาศิต ม.8ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพรหมราช ม.8ตำบลตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพรหมวิหาร ม.6โกรกตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดพระนารายณ์ ม.10ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดพระนารายณ์มหาราช ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดพระบึง ม.5ตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพระปรางค์สีดา ม.1สีดาตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดพระเพลิง ม.2ตำบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพระวังหาร ม.4ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดพฤกษาศิลาอาสน์ ม.9ตำบลโพนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดพลกรัง ม.1ตำบลพลกรัง เมือง นครราชสีมา
วัดพลจลก ม.7พลจลกตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดพลสงคราม ม.2สระเพลงตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดพลับ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดพลับทอง ม.1ตำบลเมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดพลับพลา ม.1ตำบลพลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
วัดพะไล ม.6ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดพังเทียม ม.1พังเทียมตำบลพังเทียม โนนไทย นครราชสีมา
วัดพัฒนาราม ม.10ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดพัดทะเล ม.2ตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพันชนะ ม.1ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดพันดุง ม.1ตำบลพันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดพันธ์สงวน ม.3พันธ์สงวนตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพายัพ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดพิกุลทอง ม.5ตำบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดพิมพาราม ม.2ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพิศาลคนาราม ม.5ตำบลคลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดพิสิฐบูรพาราม ม.1ตำบลคลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดพุดซา ม.3ตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดพุทธนิคม ม.11ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพุทรา ม.1ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดพุทราพัฒนาราม ม.9ตำบลกระเบื้องนอก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดพุปลาไหล ม.4ตำบลสุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย ม.3ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย ม.6ตำบลเมืองพะไล บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดเพิก ม.12เพิกตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดเพียไซย์ดอนกระชาย(บ้านเพียไซย์) ม.5ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโพธาราม ม.4เพรามตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดโพธิ์งาม ม.12ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์งามหนองกุง ม.1ตำบลหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ตาสี ม.10โพธิ์ตาสีตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เตี้ย ม.3วังตำบลบ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง ม.5ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง ม.5ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง ม.9ตะโกทุ่งตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทองเจริญ ม.5ตำบลท่าช้าง จักราช นครราชสีมา
วัดโพธิ์ไทรงาม ม.1ตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโพธิ์นิมิตร ม.9ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ปรือแวง ม.3ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองปัก ม.1ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี ม.12ตำบลตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เย็น ม.5ตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรี ม.6ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรีบรรจง ม.5ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรีวนาราม ม.10ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโพนทราย ม.1ตำบลสำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพนทอง ม.9ตำบลโพนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโพนไพล ม.2โพนไพลตำบลพังเทียม โนนไทย นครราชสีมา
วัดไพ ม.2ไพตำบลขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดไพล ม.4ตำบลไพล ชุมพวง นครราชสีมา

"ฟ"
วัดไฟไหม้ ม.1โนนเจดีย์ตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา

"ภ"
วัดภูเขาลาด ม.5ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา
วัดภูหลวงพรหมวาส ม.9โนนแดงตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา

"ม"

วัดมงคลราษฎร์บำรุง ม.5ตำบลหนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดมงคลวารี ม.10ตำบลสำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดมงคลสามัคคี ม.7ไทรทองตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดมงคลหัตถีสันติวาส ม.7ตำบลเสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดมนต์มาวาส ม.5ตำบลเกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดม่วง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดม่วง ม.5ตำบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมหาชัยวนาราม ม.2ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมอจะบก ม.6มอจะบกตำบลมิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดมอตะเคียน ม.8ตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมะกอก ม.5ตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดมะเกลือ ม.2มะเกลือตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะเกลือ ม.3มะเกลือตำบลมะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดมะเกลือเก่า ม.1ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะเกลือใหม่ ม.1ตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะขามเฒ่า ม.4ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา
วัดมะขามน้อย ม.5มะขามน้อยตำบลด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะค่า ม.1มะค่าตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะค่า ม.4ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดมะค่า ม.4ตำบลสำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมะค่าดอนทะยิง ม.5มะค่าตำบลมะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดมะค่าโพรง ม.3ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมะค่าระเว ม.12ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดมะระ ม.3มะระตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะรุม ม.4ตำบลโค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะรุม ม.7มะรุมตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะเริง ม.2ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะเริงน้อย ม.1ตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดมะเริงใหญ่ ม.7ตำบลมะเริง เมือง นครราชสีมา
วัดมาบกราด ม.4ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมาบกราด ม.5ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดมาบตะโกเอน ม.2ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดมาบมะค่า ม.7ตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดมิตรภาพวนาราม ม.7ตำบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมุ่งวทาราม ม.4ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเมตตาราษฎร์ ม.3ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดเมืองเก่า ม.8ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดเมืองคง ม.2เมืองคงตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดเมืองดู่ ม.6ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดเมืองโดน ม.1ตำบลเมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดเมืองที ม.1เมืองทีตำบลเมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดเมืองนาท ม.2ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดเมืองยาง ม.10ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเมืองสูง ม.8ตำบลหนองตาดใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดไม้เสี่ยว ม.9ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา

"ย"
วัดยองแยง ม.1ตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดยางกระทุง ม.2ยางกระทุงตำบลตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดยางใหญ่ ม.3ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา
วัดเย้ยตะแบง ม.2ตำบลทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา

"ร"
วัดรวง ม.3ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดระเริง ม.1ตำบลระเริง กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดรังกาใหญ่ ม.8ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดราชดำเนิน ม.1ตำบลหนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดราชสีมา ราชสีมาตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดราษฎร์เจริญธรรม ม.4ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม.2ตำบลด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดราษฏร์บำรุง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดราษฏร์ประดิษฐ์ ม.3ตำบลเสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดไร่แหลมทอง ม.5ไร่แหลมทองตำบลลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดไร่อ้อย ม.2ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา

"ล"
วัดลองตอง ม.3ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา
วัดละกอ ม.4ตำบลศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
วัดละลม ม.9ตำบลละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดละลมโพธิ์ ม.8ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดละลมหม้อ ม.4ตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดละเลิงพิมาน ม.1ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดละโว้ ม.3ตำบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดลำเชิงไกร ม.9ตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดลำตะพานหิน ม.6ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดลำทองหลาง ม.7ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดลำประโคน ม.1ตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดลำโพง ม.13ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า ม.2ตำบลเมืองยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า ม.9ตำบลดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดลุงเขว้า ม.6ตำบลสารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดเลิศนิมิตร ม.15ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเลิศสวัสดิ์ ม.12เลิศสวัสดิ์ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดเลียบ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดเลือดไทย ม.1ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา

"ว"
วัดวชิราลงกรณวราราม ม.3ตำบลหนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว ม.6ตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว ม.6วะภูแก้วตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังกรวด ม.2ตำบลกุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดวังกะทะ ม.4วังกะทะตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังกะโล่ ม.9ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังคล้า ม.5ตำบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดวังตะแบก ม.4ตำบลทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดวังน้ำเขียว ม.9ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดวังน้ำโตน(น้ำโทน) ม.9ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวังโป่ง ม.6ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวังพิกุลทอง ม.9ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังโพธิ์ ม.2ตำบลวังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดวังโพน ม.2ตำบลบัวลาย บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดวังม่วง ม.1ตำบลทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดวังม่วง ม.9ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดวังมะนาว ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังรางน้อย ม.9ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังรางใหญ่ ม.6ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังเรือ ม.10ตำบลบ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดวังวารี ม.5ตำบลสีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดวังวารีวน ม.4ตำบลตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดวังสีสด ม.3ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังหิน ม.8ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดวารีสุทธาราม ม.2ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวิเวกวนาราม ม.4บ้านใหม่ตำบลบ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดวิเวกวาโย ม.8ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดวิเวการาม ม.3ตำบลหนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา
วัดเวฬุวนาราม ม.14ตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดเวฬุวนาราม ม.1ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดเวฬุวัน ม.1ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเวฬุวัน ม.7ตำบลเมืองยาง ชุมพวง นครราชสีมา

"
ศ"
วัดศรัทธาสามัคคี ม.7สุชัยพัฒนาตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม ม.4ตำบลดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีชมภู ม.8ตำบลหนองหว้า บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีชลสินธ์ ม.5หนองแวงตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดศรีบุญญาราม ม.7ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง ม.1ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง ม.4ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีปทุมาราม ม.10ตำบลบ้านยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศรีพุทธาราม ม.1ตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดศรีไพโรจน์ ม.1ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดศรีมงคล ม.2ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง ม.8ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีลำพอง ม.1หนองบัวตำบลบึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดศรีวนาราม ม.1ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ ม.2ตำบลโคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ ม.3ตำบลบ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดศรีษะละเลิง ม.10ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา
วัดศรีษะสิบ ม.12ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา
วัดศรีสำราญ ม.9ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีสุข ม.6ตำบลสีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดศรีสุภณ ม.1ตำบลดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีอัมพร ม.9ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดศาลา ม.3ตำบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดศาลาดิน ม.7ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศาลาทอง ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดศาลาลอย ม.2ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศาลาหนองขอน ม.5ศาลาหนองขอนตำบลบึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดศิมาลัยทรงธรรม ม.7ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศิริจุมาภิรมย์ ม.1ตำบลบ้านยาง กิ่งอ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
วัดศิริเฉลียง ม.1ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดศิริชัย ม.1ตำบลไพล ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศิริบ้านไร่ ม.7ไร่ตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดศิริโพธิ์ทอง ม.2ตำบลไพล ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศิริโภคาภิรมย์ ม.3ตำบลช่องแมว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศิริมงคล ม.5ตำบลเมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดศิริมงคล ม.9ตำบลดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศิริมงคลชัย(โคกสะอาด) ม.11ตำบลดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศิริมังคลาราม ม.2ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดศิริมังคลาราม ม.8ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศิริวิชัยวิทยาราม ม.6ตำบลบ้านยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดศิลาร่วมสามัคคี ม.4ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศิลาราษฎร์บำรุง ม.5ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดศีรษะช้าง ม.2ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดศูนย์กลาง ม.1ศูนย์กลางตำบลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโศกน้อย ม.5ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโศกรวก ม.7ตำบลหนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

"ส"

วัดสง่าท่าเรือ ม.2ตำบลกระเบื้องนอก ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสง่าโนนหาด ม.6ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสง่าวนาราม ม.8ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสนวน ม.10ตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดส้ม ม.2ตำบลท่าช้าง จักราช นครราชสีมา
วัดส้มกบงาม ม.9ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสมอราย ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสมานมิตร ม.11ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดสมุทรการ ม.4ตำบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดสระเกษ ม.5ตำบลหินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสระแก้ว ม.2ตำบลเมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดสระขี้ตุ่น ม.6ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระจรเข้ ม.2สระจรเข้ตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระจรเข้ ม.4ตำบลสระจระเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระแจง ม.6สระแจงตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดสระซาง ม.9ตำบลไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสระตะเคียน ม.1ตำบลสระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสระตะเฆ่ ม.8สระาตะเฆ่ตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระนันทวัน ม.18ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดสระน้ำเที่ยง ม.12ตำบลหนองหว้า บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสระน้ำใส ม.7สระน้ำใสตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสระบัว ม.5ตำบลโนนอุดม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสระบัวเกลื่อน ม.2ตำบลบ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา
วัดสระปทุม ม.1ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดสระปทุมวนาราม ม.5ตำบลสำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดสระประดู่ ม.10ตำบลดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดสระประดู่ ม.7ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสระประทีป ม.2ตำบลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสระประทุม ม.4ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสระไผ่ ม.4โคกสะอาดตำบลด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสระพรวน ม.4สระพรวนตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดสระพระ ม.3สระพระตำบลสระพระ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระพัง ม.3ตำบลสำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระพัง ม.5ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระเพลง ม.2ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสระเพลง ม.3ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดสระมะค่า ม.2สระมะค่าตำบลหนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสระว่านพระยา ม.3ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดสระสี่เหลี่ยม ม.4ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดสลักใด ม.5ตำบลกุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสวนป่าพุทธธรรม ม.3โนนสมบูรณ์ตำบลหนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสวนพริกไทย ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสว่างชุมพวง ม.9ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างนางโท ม.8ตำบลเมืองยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างบูรพาราม ม.2ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสว่างมหาโพธิ์ ม.3ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสว่างวนาราม ม.8บ้านรุ่งเรืองพัฒนาตำบลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสว่างศรีโพธยาราม ม.6ตำบลโคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดสว่างศรีสุขาราม ม.3ตำบลเมืองยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างสามัคคี ม.1ตำบลเมืองยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างสำโรง ม.1ตำบลหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดสว่างหนองแวง ม.6ตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
วัดสว่างอากาศ ม.2ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ ม.13ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ ม.1ตำบลละหานปลาค้าว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ ม.3ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ ม.3ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ ม.4ตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ ม.8ตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดสหมิตรวนาราม ม.8กุดรังตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา
วัดสองคร ม.4ตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสองพี่น้อง ม.8ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสองห้อง ม.9ตำบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสอยดาว ม.5ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสะแก ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสะแกงาม ม.10ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดสะแกแสง ม.2ตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดสะพาน ม.2สะพานตำบลลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดสะพานหิน ม.8ตำบลหนองแวง กิ่งอ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดสังฆชินาราม ม.14ตำบลโพนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสันติกาวาส(หัวตะพาน) ม.2ตำบลบุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสันติสีลาราม ม.4ตำบลกุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก ม.2สัมฤทธิ์ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ม.1ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดสามัคคี ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม ม.2ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม ม.4ตำบลหนองยาง จักราช นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม ม.9กอกตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรมาราม ม.9ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสามัคคีมาบกราด ม.6มาบกราดตำบลสระพระ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสามัคคีวราราม ม.5ตำบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดสามัคคีสโมสร ม.1ตำบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดสายชนวน ม.7ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสายออ ม.1สายออตำบลสายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสารธรรมมาราม ม.19ตำบลท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วัดสารภี ม.1ตำบลสารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดสาหร่าย ม.1ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดสำนักตะคร้อ ม.1ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสำนักพิมาน ม.12ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสำพะเนียง ม.3ตำบลสำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
วัดสำโรง ม.1สำโรงตำบลจันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดสำโรง ม.2ตำบลสำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดสำโรง ม.3สำโรงกระจายตำบลบิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดสำโรง ม.5ตำบลท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดสำโรงเหนือ ม.11ตำบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดสิทธาราม ม.7ตะโกตำบลบ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดสิริธรรมคุณ ม.3ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสีคิ้วคณาราม ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดสีจาน ม.3ตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดสีมุมใต้ ม.2สีมุมตำบลพลกรัง เมือง นครราชสีมา
วัดสีมุมบูรพาราม ม.3ตำบลพลกรัง เมือง นครราชสีมา
วัดสีมุมเหนือ ม.2ตำบลพลกรัง เมือง นครราชสีมา
วัดสีสุก ม.1สีสุกตำบลสีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสีสุก ม.8สีสุกตำบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม ม.1ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม ม.6สี่เหลี่ยมตำบลดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดสุกศรีงาม ม.13ตำบลตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดสุขไพบูลย์ ม.1สุขไพบูลย์ตำบลสุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดสุขวัฒนาราม ม.2ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดสุขาพิริวนาราม ม.17ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดสุขาวดี ม.8ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสุชัยคณาราม ม.7สีคิ้วตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสุทธิการาม ม.6ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดสุนทราวาสวนาราม ม.8ตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดสุริยาเย็น ม.1ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดสุวรรณาราม ม.1ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสุสาน ม.2ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดสูงจอหอ ม.4ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดเสลา ม.4เสลาตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดเสิงสาง ม.4ตำบลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
วัดแสงสว่างวนาราม ม.10ตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดแสนสุข ม.3ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดโสกงูเหลือม ม.4ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโสกน้ำขุ่น ม.8โสกน้ำขุ่นตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดโสงหนองบวั ม.6ตำบลหนองยาง จักราช นครราชสีมา
วัดโสนันทาราม ม.1ตำบลโนนอุดม ชุมพวง นครราชสีมา

"ห"

วัดหงษ์ ม.8ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา
วัดหงษ์สระวนาราม ม.2โนนรังตำบลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหงษาราม ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดหญ้าคา ม.3ตำบลนางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดหญ้าคา ม.5ตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหญ้าคา ม.5หญ้าคาตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคา ม.6ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหญ้าคาใต้ ม.6หญ้าคาใต้ตำบลธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคาเหนือ ม.9หญ้าคาเหนือตำบลธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองกก ม.2ตำบลหนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองกก ม.4ตำบลหนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองกก ม.7หนองกกตำบลภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองกก ม.9หัวดอนตำบลท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองกก(บ้านหนองกก) ม.2หนองกกตำบลโนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองกรวด ม.2ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม ม.10ตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม ม.2ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม ม.2ตำบลหนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม ม.3หนองกระทุ่มตำบลภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่มเตียน ม.6หนองกระทุ่มเตียนตำบลโนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมใต้ ม.5ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมเหนือ ม.3ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกระสัง ม.1หนองกระสังตำบลด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองกราด ม.1ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกลางดอน ม.4หนองกลางดอนตำบลบ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองกะจะ ม.10ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกะโตวา ม.5ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองแก ม.6ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองขวาง ม.5ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองขาม ม.10ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองขาม ม.10ตำบลหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม ม.12ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองขาม ม.14ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม ม.15ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองขาม ม.8หนองขามตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองขามน้อย ม.11หนองขามน้อยตำบลบึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองขามนาดี ม.5หนองขามนาดีตำบลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองขุ่น ม.4ตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองขุยคูเมือง ม.7ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองเข้ ม.6ตำบลสุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองแขม ม.4หนองแขมตำบลดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดหนองไข่น้ำ ม.18หนองไข่น้ำตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองไข่ผำ ม.11ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองคล้า ม.1ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองคอกควาย ม.4ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองค่าย ม.10ตำบลหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคึม ม.8ตำบลหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคุ้ม ม.2ตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองคู ม.2ตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองคู ม.5ตำบลเมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองเครือชุด ม.7หนองเครือชุดตำบลลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองแคทราย ม.3ตำบลลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองจรเข้หิน ม.9ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองจอก ม.2ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา
วัดหนองจอก ม.8ตำบลหนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองจอก(ชัยมงคล) ม.6ตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองจะบก ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองจะบก ม.12ตำบลหนองตาดใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองจันสอน ม.7ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองจาน ม.11ตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองจาน ม.4ตำบลหนองหว้า บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองจาน ม.5หนองจานตำบลโนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองจาน ม.9ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองจิก ม.9ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองเจ้าเรือน ม.2ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองแจง ม.9หนองแจงตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองโจด ม.5หนองโจดตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองโจด ม.7ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองช้างตาย ม.2ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองชุมแสง ม.3หนองชุมแสงตำบลสุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองซ่อม ม.5ตำบลโป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองด่านช้าง ม.6ตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองดุม ม.7หนองดุมตำบลมะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองเดิ่น ม.12ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแดง ม.15ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองแดง ม.1ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองโดน ม.7ตำบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองตอ ม.5ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตอ(ซับหินแก้ว) ม.8ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตะกู ม.8ตำบลขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตะไก้ ม.2ตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองตะไก้ ม.3หนองตะไก้ตำบลหนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองตะครอง ม.13ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองตะครอง ม.3ตำบลหนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองตะคลอง ม.10ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองตะลุมปุ๊ก ม.2ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดหนองตาแก้ว ม.8ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตาคง ม.8ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดหนองตาดใหญ่ ม.10ตำบลหนองตาดใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองตาโยย ม.6ตำบลหนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองเต็ง ม.15ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองเต็ง ม.8ตำบลหนองตาดใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองเต่า ม.8หนองเต่าตำบลบึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองทุ่ม ม.7ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองไทร ม.2หนองไทรตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองไทร ม.4ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองไทร ม.4ตำบลลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองไทร ม.4ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองนกกวัก ม.6ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองนกคุ่ม ม.7ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองนกคู่ ม.3ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองนมนาง ม.8ตำบลตะคู ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองนา ม.8ตำบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองนา ม.9หนองนาตำบลพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองนาดี ม.10 ตำบลดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองนาดี ม.6ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองบง ม.12หนองบงตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา
วัดหนองบง ม.1ตำบลด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบง ม.4หนองบงตำบลแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองบง ม.5หนองบงตำบลสุรนารี เมือง นครราชสีมา
วัดหนองบง ม.8ตำบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองบอน ม.4บ้านหนองบอนตำบลนากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองบัว ม.7หนองบัวตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองบัว ม.8ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา
วัดหนองบัว(ปทุมอรัญญคีรี) ม.1ตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองบัวกระจาย ม.4หนองบัวกระจายตำบลโนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวกลาง ม.14ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก ม.1ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบัวตะเกียด ม.1ตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบัวตะแบง ม.10ตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองบัวทอง(ปทุมวารี) ม.3หนองบัวกองตำบลบึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดหนองบัวทุ่ง ม.5หนองบัวทุ่งตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวน้อย ม.5ตำบลหนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองบัวยอดแก้ว ม.8ตำบลคลองเมือง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองบัวรอง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองบัวลอย ม.10ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองบัวลาย ม.1ตำบลบัวลาย บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองบัวศาลา ม.4ตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา
วัดหนองบึง ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองบุญนาค ม.1บ้านหนองบุญนากตำบลหนองบุญนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองบุไทย ม.5ตำบลทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองโบสถ์ ม.8ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองปรึก ม.3ตำบลทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองปรือ ม.4ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองปรือ ม.5ตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองปรือ ม.9ตำบลงิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองปรือแก้ว ม.8ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองปรือโป่ง ม.7ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดหนองปรือสมอ ม.10ตำบลสาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองปรู ม.11ตำบลหนองจะบก เมือง นครราชสีมา
วัดหนองปล้อง ม.11ตำบลตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองเป็ดน้ำ ม.9ตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดหนองเป็น ม.8ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองแปลน ม.11หนองแปลนตำบลท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
วัดหนองโป่ง ม.3ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองผักไร ม.10ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองผือ ม.2ตำบลหนองหว้า บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ ม.1ตำบลหนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ ม.5 ตำบลโพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ ม.7ตำบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ ม.8ตำบลงิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ ม.9ตำบลสีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดหนองไผ่(บ้านหนองไผ่) ม.9ตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ล้อม ม.12ตำบลสำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองพลวง ม.12หนองพลวงตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองพลวง ม.2ตำบลหนองพลวง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองพลวง ม.3ตำบลพันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองพลวง ม.5ตำบลหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองพลวง ม.8ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย ม.3ตำบลโพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย ม.9ตำบลวังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองพลวงใหญ่ ม.3หนองพลวงใหญ่ตำบลไชยมงคล เมือง นครราชสีมา
วัดหนองพลอง ม.4หนองพลองตำบลขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองพะยอม ม.6ตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองพะลาน ม.15หนองสมอตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองพังโพด ม.6บ้านหนองพังโพดตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์ ม.2ตำบลสำนักตะคร้อ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์ ม.6ตำบลชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์นามาบ ม.8ตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองมโนรมย์ ม.7ตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองม่วง ม.5ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองม่วง ม.5ตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองม่วง ม.5ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองม่วง ม.6บ้านหนองม่วงตำบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
วัดหนองม่วงช่างพิมพ์ ม.8ตำบลโคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
วัดหนองม่วงตาฮิง ม.7ตำบลห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองม่วงบูรพาราม ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองม่วงหวาน ม.2ตำบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองมะเขือ ม.4ตำบลช่องแมว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองมะค่า ม.5ตำบลปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองมะค่า ม.9ตำบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองม้า ม.4หนองม้าตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองเมา ม.1ตำบลมาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองแมว ม.19ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองไม้ตาย ม.4ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองยาง ม.2ตำบลหนองยาง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองยาง ม.3ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองยายเทียม ม.7หนองยายเทียมตำบลหนองบุญนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองยารักษ์ ม.12หนองยารักษ์ตำบลพุดซา เมือง นครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า ม.11ตำบลด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า ม.9ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองระเวียง ม.12ตำบลหนองระเวียง เมือง นครราชสีมา
วัดหนองระเวียง ม.7ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองรัง ม.2ตำบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองรังกา ม.12หนองรังกาตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดหนองราง ม.4หนองรางตำบลค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองรี ม.3ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองเรือ(วิศิษฎ์ธรรมาราม) ม.7หนองเรือตำบลเมืองพะไล บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองไร่ ม.4ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองละมั่ง ม.5ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองล้างช้าง ม.7ตำบลโคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.12ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.1ตำบลหนองหว้า บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.5ตำบลไพล ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.5ตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.6หนองแวงตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.7ตำบลกระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.7ตำบลด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวง ม.7ตำบลโนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวงน้อย(หนองแวง) ม.1หนองแวงตำบลหนองแวง กิ่งอ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดหนองศาลา ม.1ตำบลเกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองสรวง ม.1ตำบลหนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองสลักได ม.4ตำบลกุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองสองห้อง ม.13ตำบลวังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองสะแก ม.4ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองสะแก ม.4หนองสะแกตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองสะแก ม.5ตำบลพันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
วัดหนองสะแก ม.5ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองสะแก ม.6หนองสะแกตำบลแหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองสะแก ม.8ตำบลบ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองสะแบง ม.7ตำบลนางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองสาย ม.6ตำบลหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองสาระเสร็จ ม.9ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองสาหร่าย ม.1ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองเสือบอง ม.4ตำบลอรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองแสง ม.3ตำบลโคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแสง ม.5ตำบลบัวลาย บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแสง ม.7ตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหนองโสน ม.11ตำบลหนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองโสน ม.1ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองโสน ม.5ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองโสมง ม.6ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว ม.2ตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว ม.3ตำบลหนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดหนองหญ้างาม ม.11ตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง ม.14ตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง ม.9ตำบลห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองหมาก ม.2ตำบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า ม.12หนองหว้าตำบลคูขาด คง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า ม.1ตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า ม.2ตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า ม.2ตำบลสาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า ม.6หนองหว้าตำบลด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองหอย ม.1หนองหอยตำบลหนองหอย โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองหอย ม.3ตำบลท่าช้าง จักราช นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง ม.8ตำบลนิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองหัวฟาน ม.5หนองหัวฟานตำบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองหัวแรต ม.8ตำบลแหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหนองห่าง ม.9ตำบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองหิน ม.2ตำบลสระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
วัดหนองหิน ม.7ตำบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองแหน(หนองแสน) ม.1ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่ ม.10ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่ ม.7ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่ ม.8ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองอ้อ ม.3หนองอ้อตำบลเมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองอ้อ ม.8ตำบลบ้านยาง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดหนองออก ม.10ตำบลจอหอ เมือง นครราชสีมา
วัดหนองอ้ายอู๊ก ม.8ตำบลโนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหน้าพระธาตุ ม.1ตำบลตะคู ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหมื่นไวย ม.2ตำบลหมื่นไวย เมือง นครราชสีมา
วัดหมูสี ม.4ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหลวงราชบำรุง ม.10ตำบลวังน้ำเขียว กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดหลักร้อย ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดหลักร้อย ม.9หลักร้อยตำบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดหลังเขา ม.8ตำบลจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหลุ่งจาน ม.7ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหลุ่งตะเคียน ม.1ตำบลหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหลุ่งประดู่ ม.1บ้านหลุ่งประดู่ตำบลหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหลุมข้าว ม.1หลุมข้าวตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดหลุมข้าว ม.4ตำบลเกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหลุมเงิน ม.5หลุมเงินตำบลภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหลุมปูนปัญญาวาส ม.10ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยแก้วสันติธรรม ม.1ลำนางแก้วตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดห้วยคร้อ ม.5ตำบลห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยจรเข้ ม.3ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยเจริญ ม.11ตำบลสระพระ โนนไทย นครราชสีมา
วัดห้วยโจด ม.6ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยดินดำ ม.5ตำบลหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยตะคร้อ ม.3ห้วยตะคร้อตำบลนากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยตะแคงเหนือ ม.7ห้วยตะแคงเหนือตำบลหนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดห้วยแถลง ม.6หนองจิกตำบลห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดห้วยทราย ม.4ตำบลหนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดห้วยทราย ม.6ห้วยทรายตำบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดห้วยน้อย ม.5ห้วยน้อยตำบลหลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดห้วยน้ำเค็ม ม.8ตำบลบึงปรือ กิ่งอ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
วัดห้วยบง ม.1ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยไผ่ ม.10ตำบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยพรหม ม.8ตำบลอุดมทรัพย์ กิ่งอ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
วัดห้วยม่วง ม.6ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยยาง ม.3ตำบลห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยสะแกราช ม.1ตำบลสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดห้วยสามขา ม.11ห้วยสามขาตำบลทัพรั้ง โนนไทย นครราชสีมา
วัดห้วยหุงเกลือ ม.10ห้วยหุงเกลือตำบลทัพรัง กิ่งอ.พระทองคำ นครราชสีมา
วัดห้วยไห ม.3ห้วยไหตำบลหนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหอกลอง ม.7หอกลองตำบลด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดหันเตย ม.10ตำบลประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดหันห้วยทราย ม.1ตำบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหัวโกรก ม.7ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ ม.15ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ ม.2ตำบลกงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่ ม.9หัวทำนบ-ยุบใหญ่ตำบลหนองบุญนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดหัวนา ม.8ตำบลหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหัวนา ม.9ตำบลโคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหัวนาคำ ตำบลหนองตาดใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหัวป้าง ม.2ตำบลพญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหัวละเลิง ม.10ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหัวสะพาน ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหัวอ้อ ม.3ตำบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดหิงห้อย ม.2ตำบลหนองแวง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินโคน ม.5ตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา
วัดหินดาด ม.1ตำบลหินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินดาด ม.5ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหินตั้ง ม.5ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหินตั้ง ม.9ตำบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา
วัดหินเพิง ม.1ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหินเพิงใต้ ม.9ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินเพิงเหนือ ม.9ตำบลห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินมงคล ม.3ตำบลสีสุก จักราช นครราชสีมา
วัดหินหล่อง ม.3ตำบลตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินแห่ ม.15ตำบลสีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดเหมต่ำ ม.3ตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดเหมสูง ม.1ตำบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา
วัดเหมืองตะโก ม.6ตำบลครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
วัดเหมืองลี่ ม.7ตำบลโค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเหมือดแอ่ ม.1ตำบลเสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเหล่า ม.3เหล่าตำบลจันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดเหวปลากั้ง ม.10ตำบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดแหลมทอง ม.11แหลมทองตำบลไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร ม.5ตำบลธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหญ่สีคิ้ว(ใหญ่) ม.4ตำบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดใหญ่สุขัง ม.9ตำบลตะคู ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหญ่สูงเนิน ม.1ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่กลอ ม.12ใหม่ตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่เกษม ม.5ใหม่เกษมตำบลธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่คลองยาง ม.3ตำบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดใหม่จำปา ม.1ตำบลหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่เจริญสุข ม.5ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่ชัยพฤกษ์ ม.8ตำบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่ด่านขุนทด ม.12ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่นารี ม.9ใหม่นารีตำบลกำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดใหม่บ้านดอน ม.10ตำบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา
วัดใหม่ประชาราม ม.6ตำบลโบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่ประตูชัย ม.2ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่พนมไพร ม.2ตำบลหินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดใหม่พัฒนา ม.7บ้านท่ามะเขือตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่พุทไธจารย์ ม.5ตำบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดใหม่โพธิ์งาม ม.2ตำบลดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่โพธิสัตว์ ม.13ตำบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่รวมจิต ม.8ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่รุ่งอรุณ ม.13ดอนมันตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่ศรีสุข ม.6หนองตะไก้ตำบลหนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสีมา
วัดใหม่สมบูรณ์ ม.7ตำบลท่าช้าง จักราช นครราชสีมา
วัดใหม่สมบูรณ์จริง ม.7ตำบลบ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดใหม่สระประทุม ม.2ตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
วัดใหม่สันติ ม.5ตำบลมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี ม.3ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี ม.7ตำบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคีธรรม ม.9หนองแจงตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่สำโรง ม.6ตำบลสำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่สุขาราม ม.5ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดใหม่สุนทร ตลาดใหม่ตำบลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่สุนทริการาม ม.5ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่แสนสุข(บ้านใหม่แสนสุข) ม.8ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่หนองกก ม.8ตำบลท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
วัดใหม่หนองดุม ม.5บ้านหนองโสนตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่หนองบอน ม.5ตำบลด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
วัดใหม่หนองบัวรี ม.2ตำบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วัดใหม่หนองม้า ม.4หนองม้าตำบลมะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร ม.1ตำบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร ม.3ตำบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน ม.12ตำบลท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
วัดใหม่อ่างห้วยยาง ม.2บุตาลตำบลไชยมงคล เมือง นครราชสีมา
วัดใหม่อินทราราม ม.1ตำบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา

"อ"

วัดอรัญญาวาส ม.2ตำบลช่องแมว ชุมพวง นครราชสีมา
วัดอโสการาม ม.10ตำบลขุย ชุมพวง นครราชสีมา
วัดอัมพวัน ม.2ตำบลเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดอัมพวัน ม.8โนนสูงตำบลสีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
วัดอัมพวันไชยมาตร ม.11ตำบลโนนจาน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอัมพวันถาวร ม.2หนองม่วงตำบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดอัมพวันศรีสง่า ม.5ตำบลบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอ่างซับประดู่ ม.6ตำบลมิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
วัดอาสนาราม ม.11ตำบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
วัดอำนวยศิลป์สารกิจ ม.7ตำบลหนองงูเหลือม จักราช นครราชสีมา
วัดอำภาผล ตำบลบ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
วัดอินแปลงแสงสว่าง ม.5ตำบลเสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอิสาน ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
วัดอุดมทุ่งสว่าง ตำบลโคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
วัดอุทัยมัคคาราม ม.1ตำบลหินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
วัดอุภัยภาคิกาวาส ม.7ตำบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นครราชสีมา"

บ้านเลี้ยงเด็กเลิศสวัสดิ์ หมู่ 12 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา
คริตสจักรน้ำพระทัยสีคิ้ว อ. สีคิ้ว นครราชสีมา
คริสตจักรพระกิตติคุณอุดมธรรมบัวใหญ่ ม. 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
คริสตจักรนิมิตใหม่โคราช ถ. อุดมเดช ซ. 6 ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา
คริสตจักรโคราช ถ.30กันยา (ข้างสนามกีฬา) อ.เมือง นครราชสีมา
คริสตจักรเมืองไทยโคราช ถ.มิตรภาพ อ.เมือง นครราชสีมา
คริสตจักรธารพระพร ซอย 24 ถ.สืบศิริ อ.เมือง นครราชสีมา
คริสตจักรสืบศิริ ถ.สืบสิริ ซ. 2 ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา
สถานประกาศพระพรนครราชสีมา ถ. มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา
ศูนย์คริสเตียนพิมาย หมู่ 1 ถ.วนปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย นครรราชสีมา
คริสตจักรร่มเย็นนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ห้องประกาศหนองบุญมาก ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์บัวใหญ่ ถ.เทศบาล 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039