Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "เชียงใหม่" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "เชียงใหม่" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกฤษณา ม. 1 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดกลางทุ่ง ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกลางทุ่ง ม. 9 บ้านสันป่าไหน่ ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดกลางเวียง ม. 2 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดก่อเก๊า ม. 4 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกองกาน ม. 7 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกองขากน้อย ม. 8 บ้านกองขากน้อย ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดกองขากหลวง ม. 7 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดกองแขก ม. 7 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกองทราย ม. 6 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดกองลม ม. 2 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดกอโชค ม. 3 บ้านต้นตัน ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกอม่วง ม. 11 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกอสะเลียม ม. 8 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดกัญจน์นิธยาราม ม. 2 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดก๋ายน้อย ม. 1 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดกำแพงงาม ม. 3 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่
วัดกำแพงใหม่ ม. 3 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดกิ่วจำปี ม. 11 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดกิ่วแลน้อย ม. 10 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกิ่วแลหลวง ม. 4 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกุมภประดิษฐ ม. 6 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดกู่ ม. 3 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดกู่คำ ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดกู่คำ ม. 1 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกู่แดง ม. 6 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดกู่พฤกษาราม ม. 2 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดกู่เสือ ม. 1 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดเกตการาม(เกตุการาม) ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดเกาะกลาง ม. 8 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่

"ข"
วัดข่วงเปา ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดข่วงเปาใต้ ม. 6 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดข่วงสิงห์ ม. 3 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วัดขะจาว ม. 2 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่
วัดขะแมด ม. 2 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดขันแก้ว ม. 2 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดขันติวนาราม ม. 3 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดขัวมุง ม. 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดขัวมุง ม. 5 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดขัวสูง ม. 1 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดขามสุ่ม ม. 6 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดขามสุ่มเวียง ม. 2 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดข้าวแท่นน้อย ม.3 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดข้าวแท่นหลวง ม. 3 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดขุนคง ม. 5 บ้านขุนคง ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดขุนเส ม. 8 บ้านขุนเส ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดโขงขาว ม. 2 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดโขงขาว ม.8 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่

"ค"
วัดคงคานิมิตร ม. 2 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดคงคาราม ม. 6 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดคยานุสิทธิ์ ม. 8 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดคลองศิลา ม. 6 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดควรนิมิตร ม. 1 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดคอกหมูป่า ม. 7 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดคันธรส ม. 1 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดคันธาพฤกษา ม. 3 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
วัดคันธาราม ม. 1 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดคันธาวาส ม. 15 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดคัมภีราราม ม. 1 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดคำซาว ม.4 คำซาว ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดคีรีเขต ม. 4 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดคีรีบรรพต ม. 3 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดคุณานุสรณ์ ม. 2 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดคูหาวารีเกษม ม. 9 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดโค้งงาม ม.7 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่

"ง"
วัดงาแมง ม. 3 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดงิ้วเฒ่า ม. 8 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่

"จ"

วัดจองแป้น ม. 3 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดจอมคีรี ม. 3 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง ม. 1 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง ม. 3 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง ม. 9 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดจอมทอง ม. 10 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดจอมธรรม ม. 1 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดจอมหมอก ม. 6 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดจันทร์เกษม ม. 10 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดจันทราวาส ม. 5 ตำบลสบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดจำลอง ม. 5 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดจิตตาราม ม.1 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด ม. 2 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วัดเจดีย์งาม ม.4 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเจดีย์แม่ครัว ม. 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดเจดีย์สถาน ม. 1 ตำบลริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดเจดีย์เหลี่ยม ม. 1 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดเจติยบรรพต ม. 1 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดเจติยานุสรณ์ ม. 11 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเจริญราษฎร์ ม. 10 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเจริญราษฎร์ ม. 5 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดใจ ม. 6 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

"ฉ"

วัดฉิมพลีวัน ม. 2 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดฉิมพลีวัน ม. 3 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดฉิมพลีวุฒาราม ม. 3 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่

"ช"

วัดชมพู ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดชมพูนุท ม. 6 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดชยาราม ม. 8 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดชยาลังการ์ ม. 4 ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชลประทาน ม. 5 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดช่อแลพระงาม ม. 1 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดชัยเกษม ม. 6 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) ม. 3 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดชัยชนาราม ม. 2 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่
วัดชัยมงคล ม. 3 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยมงคล ม. 5 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดชัยวุฒิ ม. 1 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดชัยศรีภูมิ ม. 1 ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดชัยสถาน ม. 12 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดชัยสถาน ม. 6 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดชัยสถิต ม. 1 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดชัยสถิตย์ ม. 8 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดช่างกระดาษ ม. 1 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดช้างค้ำ ม. 11 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดช่างคำ ม. 5 บ้านช่างคำ ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง ม. 4 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดช่างเคิ่ง ม. 4 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่
วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วัดช้างฆ้อง ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่
วัดช่างแต้ม ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดช่างเพี้ยน ม. 10 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดเชฏฐาวรคุปต์ ม. 3 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดเชตุพน ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดเชิงดอย ม. 11 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดเชียงขาง ม. 7 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น ม. 2 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเชียงยืน เชียงยืน ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดเชียงยืน ม. 1 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเชียงยืน ม. 5 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดเชียงแสน ม. 2 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดเชียงหมั้น ม. 15 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดแช่ช้าง ม. 7 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดไชยพฤกษาวาส ม. 3 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดไชยสถาน ม. 1 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดไชยสถาน ม. 3 ตำบลสบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่

"ด"
วัดดงขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดงมะไฟ ม. 4 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดดงเย็น ม.11 ดงเย็น ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดดวงดี ม. 2 ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดดวงดี ม. 6 ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดดอกแดง ม. 1 ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอกเอื้อง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว ม. 4 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว ม. 5 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดดอนจั่น ม. 3 ตำบลท่าศาลา เมือง เชียงใหม่
วัดดอนจืน ม. 3 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดดอนเจียง ม. 8 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 1 ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 10 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 2 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 4 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 5 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 6 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนชัย ม. 7 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอนชื่น ม. 2 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอนตัน ม. 4 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดดอนทราย ม. 15 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนบิน(ดอนปิน) ม. 6 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนปืน ม. 5 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนเปา ม.4 ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดดอนมูล ม. 1 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนศรีสะอาด ม. 2 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดดอย ม. 3 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่) ม. 1 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยแก้ว ม. 1 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดดอยแก้ว ม. 2 ตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ม. 1 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด
วัดดอยชัยมงคล ม. 2 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดดอยซิว ม. 6 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอยตะแคง ม. 4 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดดอยเต่า ม. 3 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดดอยแท่นพระผาหลวง ม.6 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดดอยน้อย ม. 5 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดดอยปล่อยนก ม. 4 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยเปา ม. 5 บ้านหนองควาย ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ ม. 9 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดดอยแม่ปั๋ง ม. 5 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดดอยสะเก็ด ม. 3 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดดอยหล่อ ม. 4 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดดอยหล่อ ม. 6 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดดับภัย ม. 1 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดดับภัย ม. 1 ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดดาวดึงส์ ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดเดชดำรงค์ ม. 6 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดเด่นคา ม. 1 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดเด่นสารภี ม.6 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่

"ต"
วัดต้นกอก ม. 4 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นกอก ม. 4 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว ม. 6 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นงิ้ว ม. 4 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นจันทน์ ม. 1 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดต้นโชค ม. 5 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดต้นโชค ม. 8 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นโชคหลวง ม. 1 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดต้นปิน ม. 5 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
วัดต้นเปา ม. 1 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง ม. 19 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง ม. 4 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง ม. 4 บ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง ม. 9 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นยางหลวง ม. 4 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดต้นรุง ม. 3 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดต้นรุง ม. 3 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดต้นลาน ม. 4 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดต้นส้านสามัคคี ม.6 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดต้นสาร ม. 1 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดต้นเหียว ม. 6 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดต้นแหนหลวง ม. 1 ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดตลาดแก้ว ม. 6 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดตองกาย ม. 1 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดต่อเรือ ม. 2 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดตาดเหมย ม. 9 ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดตำหนัก ม. 1 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
วัดตำหนัก ม. 2 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดตำหนักธรรมนิมิตร ม. 1 ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดติยะสถาน ม. 2 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่

"ถ"
วัดถวาย ม. 2 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดถาวรธรรม ม. 5 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดถ้ำเชียงดาว ม. 5 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดถ้ำดอยโตน ม.5 แม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดถ้ำตับเตา ม. 10 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดถ้ำปากเปียง ม.5 ถ้ำ ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดถ้ำผาผึ้ง ม. 11 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดถ้ำเมืองออน ม. 2 สหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ สันกำแพง เชียงใหม่

"ท"
วัดทรายขาว ม. 16 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดทรายแดง ม. 3 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดทรายมูล ม. 4 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่
วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดทรายมูล ม. 7 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดทรายมูล ม.6 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดท้องฝาย ม. 11 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทองศิริ ม. 6 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดท่ากระดาษ ม. 1 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่
วัดท่ากาน ม. 5 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าเกวียน ม. 4 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดท่าข้าม ม. 2 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดท่าข้าม ม. 4 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม ม. 6 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดท่าข้าม ม. 7 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดท่าครั่ง ม. 5 ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดท่าใคร้ ม. 2 ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดท่าจำปี ม. 8 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าช้าง ม. 5 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ ม. 12 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ ม. 4 ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ ม. 6 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่
วัดท่าต้นกวาว ม. 4 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดท่าต้นแหน ม. 6 ตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
วัดท่าตอน ม. 3 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดท่าทุ่ม ม. 4 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดท่าโป่ง ม. 3 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าผา ม. 11 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดท่ามะเกี๋ยง ม. 4 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดท่ามะแกง ม. 7 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดท้าวคำวัง ม. 1 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่
วัดท้าวบุญเรือง ม. 3 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดท่าวังพร้าว ม. 5 ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าศาลา ม. 4 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดท่าสะแล ม. 11 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดท่าสา ม. 10 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าหลุก ม. 7 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิ ม. 5 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่
วัดทิพวนาราม ม. 7 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งกู่ ม. 2 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งเกี้ยง ม. 12 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งข้าวตอก ม. 4 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งจำลอง ม. 7 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดทุ่งแดง ม. 1 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งต้อม ม.5 หม้อ ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดทุ่งตูม ม. 13 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งท้อ ม.2 ทุ่งท้อ ตำบลสองแคว กิ่งอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดทุ่งบวกข้าว ม. 6 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งป่าเก็ด ม. 6 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งปูน ม. 10 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดทุ่งโป่ง ม. 4 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม. 5 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งยาว ม. 1 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดทุ่งยาว ม. 7 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดทุงยู ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม ม. 4 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดทุ่งล้อม ม. 5 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดทุ่งศิลา ม. 1 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดทุ่งหมื่นน้อย ม. 4 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง ม. 1 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง ม. 3 ตำบลทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งหลวง ม. 5 ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
วัดทุ่งห้า ม. 5 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดทุ่งอ้อ ม. 3 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดเทพกุญชร ม. 7 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดเทพอำนวย ม. 2 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดเทพาราม ม. 5 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดเทพาราม ม.1 โป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเทพินทราราม ม. 4 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแท่นคำ ม. 1 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

"ธ"

วัดธรรมชัย ม. 9 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส ม. 2 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดธัมมิกาวาส ม. 8 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดธาตุคำ ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่

"น"
วัดน้อย ม. 7 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดนันติยาราม ม. 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดนันทาราม ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดนันทาราม ม. 2 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดนันทาราม ม. 4 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดนันทาราม ม. 5 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดนันทาวาส ม. 4 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดนากบ ม. 2 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดนาคนิมิตร ม. 6 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดนาคาสถิตย์ ม. 6 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนางเหลียว ม. 2 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดนาถสำราญ ม. 5 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดนาบุก ม. 3 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดนาฟ่อน ม. 4 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดนาหวาย ม. 3 ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดนาฮ่อง ม. 5 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดน้ำจำ(น้ำชำ) ม. 6 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดน้ำโจ้ ม. 6 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่กลาง ม. 10 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดน้ำตกแม่สา ม. 1 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดน้ำบ่อหลวง ม.5 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดน้ำแพร่ ม. 4 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดน้ำแพร่ ม.2 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดน้ำริน ม. 2 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดน้ำลัด ม. 13 บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดนิคมสหกรณ์ ม.7 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดนิลประภา ม. 8 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดนิวาสสถาน ม. 8 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

"บ"
วัดบนนา ม. 6 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบวกครกใต้ ม. 9 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดบวกครกน้อย ม. 5 ตำบลหนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่
วัดบวกครกเหนือ ม. 8 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดบวกค้าง ม. 1 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบวกเป็ด ม. 4 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบวกเปา ม. 3 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดบวกหมื้อ ม. 1 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ่อเต่า ม. 3 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดบ่อพะแวน ม. 12 ตำบลบ่อพลอย ฮอด เชียงใหม่
วัดบ่อสร้าง ม. 3 บ่อสร้าง ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ่อสลี ม. 6 ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
วัดบ่อสะแง๋ ม. 11 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดบ่อหลวง ม. 1 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ้านกลาง ม. 2 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านกาด ม. 4 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านขุน ม. 3 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ้านเจียง(เจียง) ม. 3 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านชั่ง ม. 2 ตำบลท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านช้าง ม. 2 ตำบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านดง ม. 11 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านดง ม.8 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านดงเจริญชัย ม. 6 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดบ้านเด่น ม. 8 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ ม. 3 ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดบ้านถ้ำ ม. 9 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ ม. 2 ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ ม. 2 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดบ้านทัพ ม. 5 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านโท้ง ม. 2 ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านน้อย ม. 1 ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านน้อย ม. 11 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านปง ม. 7 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดบ้านปง ม. 7 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านป๊อก ม. 1 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านปิง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดบ้านเป้า ม.4 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเปียง ม. 13 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านแปะ ม. 4 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง ม. 1 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง ม. 1 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง ม. 11 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง ม. 2 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดบ้านโปง ม.4 โปง ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านผึ้ง ม. 3 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านพอก(บ้านป้อก) ม. 5 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดบ้านแพะ ม. 5 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านมอญ ม.1 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านไร่ ม. 2 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบ้านล้อง ม. 1 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านลาน ม. 15 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดบ้านโละ ม. 8 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านวาก ม. 12 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านสัน ม.6 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านหนองขี้นกยาง ม. 3 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดบ้านหม้อ ม. 5 ตำบลทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านหลวง ม. 1 ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดบ้านหลวง ม. 6 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า ม. 3 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า ม. 4 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านเหล่า ม.3 เหล่า ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง ม. 2 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง ม. 2 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ ม. 5 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว ม. 2 ตำบลทาเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่ปางเติม ม.9 ใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดบ้านใหม่สารภี ม.4 ใหม่สารภี ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดบ้านออบ ม. 3 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดบ้านแอ่น ม. 2 ตำบลบ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดบุญฑริกาวาส ม. 3 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดบุญนาค ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบุญยืน ม. 3 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดบุบผาราม ม. 6 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดบุปผาราม ม. 12 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม ม. 2 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบุปผาราม ม. 4 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม ม. 5 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่

"ป"
วัดปงตำ ม. 1 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดปงป่าเอื้อง ม. 4 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดปทุมสราราม ม. 12 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดประชาเกษม ม. 5 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดประถมการาม ม. 2 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดประทุมมาวาส ม.8 หนองบัว ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดประสาทธรรม ม. 5 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่
วัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดปราสาท ม. 6 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดปวงสนุก ม. 1 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดปักกัณตาวาส ม. 1 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดปัจฉิมการาม ม. 1 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดปัญจคณานุสรณ์ ม. 5 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดปัญญาวุธาราม ม. 2 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดปัณณาราม ม. 5 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดปากกอง ม. 6 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่
วัดปากคลอง ม. 9 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดปากทาง ม. 7 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดปากทางสามัคคี ม.9 ปากทางสามัคคี ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดป่ากล้วย ม. 4 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดป่ากล้วย ม. 4 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดปากเหมือง ม. 3 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดป่าข่อยใต้ ม. 2 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่
วัดป่าคา ม. 3 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดป่าแคโยง ม. 5 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดปางกว้าง ม.13 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางกอง ม. 6 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
วัดปางต้นเดื่อ ม. 9 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดปางเติม ม. 4 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดปางมะกล้วย ม. 2 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางไม้แดง ม. 3 ตำบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางลัน ม. 6 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดปางฮ่าง ม. 1 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว ม. 2 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว ม.5 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว ม.8 ดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าแงะ ม. 4 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าจี้ ม. 1 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าจี้ ม. 2 ตำบลทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าจู้ ม. 4 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม ม. 4 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าเจริญธรรม ม. 9 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าชี ม. 1 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าชี ม. 3 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
วัดป่าซาง ม. 9 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์ ม. 1 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าเดื่อ ม. 1 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดป่าแดง ม. 13 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าแดง ม. 4 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดป่าแดง ม. 5 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดป่าแดง ม.2 ป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดป่าแดงมหาวิหาร ม. 8 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่
วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าแดด ม. 4 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดป่าแดด ม. 6 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดป่าตัน ม. 4 ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่
วัดป่าตาล ม. 4 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึง ม. 7 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึง ม.7 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึงงาม ม. 6 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าตุ้มดอน ม. 9 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าตุ้มโห้ง ม. 8 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าน้ำริน ม. 3 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดป่าบง ม. 1 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าบงหลวง ม. 4 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดป่าเปอะ ม. 2 ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดป่าเปา ม. 3 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าไผ่ ม. 4 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าไผ่ศรีโขง ม. 10 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าฝาง ม. 4 ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวนอก ม. 2 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวใน ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง ม. 5 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง ม. 9 ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดป่ายาง ม.7 ป่ายาง ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด) ม. 1 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าลัน ม.5 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าลาน ม. 1 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดป่าลาน ม. 2 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าลาน ม. 2 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าลาน ม. 2 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าลาน ม. 4 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดป่าลาน ม. 7 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่
วัดป่าสัก ม. 9 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าสักน้อย ม. 3 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าสักหลวง ม. 3 ตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าสา ม. 2 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดป่าเสี้ยว ม. 3 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าห้า ม. 5 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง ม. 7 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าเหมือด ม. 4 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดป่าเห็ว ม. 2 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ม. 7 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดป่าอาจารย์มั่น ม. 6 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดป่าฮิ้น ม. 4 ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
วัดปิตยาราม ม. 14 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดปิตยาราม ม. 4 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดปิยาราม ม. 4 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดปูคาใต้ ม. 6 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดเปาสามขา ม. 13 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดเปียงหลวง ม. 1 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดแปลงห้า ม.6 แปลงห้า ตำบลท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดโป่งทรายคำ ม. 4 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดโป่งปะ ม. 6 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดโป่งแยง ม.2 โป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
วัดโป่งวนาราม ม. 7 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่

"ผ"
วัดผางยอย ม. 3 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดผาเด็ง ม. 3 ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
วัดผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดผาลาด ม. 1 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดผาสุการาม ม. 3 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่

"ฝ"
วัดฝายหิน ม. 1 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่

"พ"
วัดพญาชมภู ม. 2 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดพยากน้อย ม. 3 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดพรหมจริยาวาส ม. 4 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดพรหมประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระเกิ๊ด ม.13 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าทองทิพย์ ม. 6 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเหลื้อม ม. 2 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดพระธาตุกลางใจเมือง ม. 8 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดพระธาตุจอมคีรี ม. 1 ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยแก้ว ม. 12 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ ม. 3 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ม. 10 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ม. 9 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ม. 9 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดพระธาตุปูแช่ ม. 4 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทอง ม. 2 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระธาตุสบฝาง ม. 7 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุแสนไห ม. 5 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดพระนอน ม. 5 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ม. 4 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดพระนอนหนองผึ้ง ม. 4 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดพระบาท ม. 12 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดพระบาท ม. 3 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพระบาทตีนนก ม. 7 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดพระบาทยั้งหวีด ม. 11 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดพระบาทอุดม ม. 3 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดพระป้าน ม. 5 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ม. 9 ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย ม.6 ดอยพระบาท ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพร้าวหนุ่ม ม. 6 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดพฤกษาราม ม. 8 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดพวกช้าง ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพวกเปีย ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดพวกหงส์ ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพันตน ม. 3 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่
วัดพันเตา ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพันแหวน ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพันอ้น ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดพิงคาราม ม. 1 ตำบลบ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดพิมพิสารรังสรรค์ ม. 3 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดพุทธนิมิตร ม. 6 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดพุทธเอ้น ม. 6 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดโพธิ์ทอง ม. 15 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดโพธิ์ทองเจริญ ม. 2 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดโพธินิมิตร ม. 4 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดโพธิพิชิต ม. 5 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดโพธิมงคล ม. 6 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดไพรสณฑ์สว่าง ม. 2 ตำบลป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

"ฟ"
วัดฟ่อนสร้อย ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดฟ้ามุ่ย ม. 1 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดฟ้าเวียงอินทร์ ม. 1 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดฟ้าหลั่ง ม. 1 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่

"ม"

วัดมกายอน ม. 2 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดมงคล ม. 7 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมงคล ม.2 ทุ่งแป้ง ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมงคลเกษม ม. 6 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดมงคลนิมิต ม. 10 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดมงคลประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดมงคลวนาราม ม. 1 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่
วัดมงคลวราราม ม. 7 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดมงคลวารี ม.1 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดมงคลสถาน ม. 3 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดมณเฑียร ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดมณีประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดมธุราวาส ม. 5 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงเขียว ม.4 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงคำ ม. 10 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงคำ ม. 4 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดม่วงเครือ ม. 6 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดม่วงชุม ม. 4 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดม่วงชุม ม.10 ม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดม่วงถ้อย ม. 7 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดม่วงป๊อก ม. 4 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดม่วงม้าใต้ ม. 9 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงม้าเหนือ ม. 8 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงสามฮ้อย ม. 4 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดมหาวนาภิมุข ม. 4 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดมหาวัน ม. 10 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดมหิงสาวาส ม. 3 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดม่อนหิน ม. 3 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดม่อนหินไหล ม. 9 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดมะกับตอง ม. 11 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะกับตองหลวง ม. 8 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดมะขามหลวง ม.2 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะขุนหวาน ม. 10 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะองค์นก ม.3 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดมัคคาราม ม. 1 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดมัชฒิมาราม ม. 9 ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดมาตุการาม ม. 6 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดมืดกาพัฒนาราม ม.17 มืดกาพัฒนา ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดเมธัง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดเมืองกลาง ม. 11 ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดเมืองก๋าย ม. 2 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
วัดเมืองกื้ด ม. 1 ตำบลกื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดเมืองขอน ม. 1 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดเมืองมาง ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดเมืองลัง ม. 3 ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่
วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดเมืองวะ ม. 4 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรน้อย ม. 5 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่
วัดเมืองหนอง ม. 10 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่กวง ม.6 แม่กวง ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่กอย ม. 6 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่กะหลวง ม. 3 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ก๊า ม. 12 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดแม่แก้ดน้อย ม. 5 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่แก้ดหลวง ม. 5 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่ขะจาน ม. 7 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ขาน ม. 1 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่คาว ม. 2 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่คือ ม. 2 ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่งอน ม. 2 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่โจ้ ม. 4 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่ใจใต้ ม.7 ศรีดอนชัย ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่ตะไคร้ ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ตะมาน ม. 2 ตำบลกื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่ตาด ม. 1 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่เตาดิน ม. 4 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่เตาไห ม. 1 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่แตง ม. 2 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่นาจร ม. 5 ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่ปั๋ง ม. 5 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่ปาน ม. 10 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่ปูคาเหนือ ม. 5 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่โป่ง ม. 4 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่ผาแหน ม. 6 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่แฝก ม. 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่แพง ม. 3 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่แพะ ม. 2 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่ย้อย ม. 1 ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
วัดแม่ยุย ม.7 แม่ยุย ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดแม่ริม ม.1 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่ลาย ม. 2 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่เลย ม. 1 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่วาก ม. 6 ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดแม่แวน ม. 5 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่สอย(แม่สรวย) ม. 3 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดแม่สะลาบ ม. 7 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดแม่สา ม.3 แม่สาหลวง ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่สาบใต้ ม. 1 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่สาบเหนือ ม. 1 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแม่สาว ม. 1 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่สูน ม. 1 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วัดแม่หวาน ม. 3 ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดแม่หอพระ ม. 5 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดแม่หาด ม. 1 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดแม่เหียะ ม. 2 ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่
วัดแม่อายหลวง(แม่อาย) ม. 5 บ้านแม่อายหลวง ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดแม่อีด ม. 6 บ้านเชียงดาว ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดแม่แอน ม. 4 ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดแม่ฮ่องใคร้ ม. 8 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดโมคคัลลาน ม. 3 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่

"ย"
วัดยั้งเมิน ม. 3 ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
วัดยางทอง ม. 4 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดยางเปียง ม. 2 ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดยางหลวง ม. 6 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดย่าพาย ม. 7 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่

"ร"
วัดร่มหลวง ม. 4 ตำบลแม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่
วัดร้องกองข้าว ม. 9 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้องขี้เหล็ก ม. 7 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดร้องขุด ม. 10 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องขุ้ม ม. 7 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องธาน ม. 1 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องเม็ง ม. 2 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดร้องวัวแดง ม. 3 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้องส้มป่อย ม. 4 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องสัก ม. 1 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน) ม. 10 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร่องห้า ม. 5 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดร้องอ้อ ม. 3 ตำบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่
วัดร้อยจันทร์ ม. 6 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดร้อยพร้อม ม. 6 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาราม ม. 2 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดรังษีสุทธาวาส ม. 8 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดรัตนปัญญารังสิต ม. 2 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดรัตนวราราม ม.9 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดรัตนาราม ม. 8 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดรัตนาวาส ม. 3 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง ม. 5 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง ม. 6 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดโรงธรรมสามัคคี ม. 7 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดโรงวัว ม. 2 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว ม. 4 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว ม. 5 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่

"ล"
วัดล้องอ้อ ม. 9 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่
วัดละโว้ ม. 8 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดลังกา ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่
วัดลังการ์ ม. 2 ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดลัฎฐิวนาราม ม. 4 ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดลัฏฐิวัน ม. 1 ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
วัดล้านทอง ม. 3 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดล้านนาญาณสังวราราม ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดโละป่าหาญ ม.4 ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

"ว"
วัดวงค์เมธา ม. 3 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดวรเวทย์วิศิษฐ์ ม. 9 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดวังกอง ม. 2 ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
วัดวังขามป้อม ม. 7 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังขุมเงิน ม. 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดวังจำปา ม. 5 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังดิน ม. 7 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังแดง ม. 2 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดวังธาร ม. 8 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวังน้ำหยาด ม. 2 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังปาน ม. 4 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดวังลุง ม. 10 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดวังสิงห์คำ ม. 6 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่
วัดวัฒนาราม ม. 1 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส) ม.10 ร้องขุ่น ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
วัดวาลุการาม ม. 3 ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
วัดวาลุการาม ม. 4 ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดวาฬุการาม ม. 5 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดวาฬุการาม ม.9 ตำบลโป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
วัดวิจิตรวารี ม. 1 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดวิมุตติการาม ม. 6 ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดวิเวกการาม ม. 3 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดวุฑฒิราษฏร์ ม. 2 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดเวฬุวนาราม ม.10 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน ม. 1 ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน ม. 2 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดเวียงด้ง ม. 1 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดเวียงแหง ม. 4 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่

"
ศ"
วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดศรีเกิด ม. 8 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีโขง ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดศรีคำชมภู ม. 3 ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดศรีงาม ม. 5 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีชมพู ม. 2 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีชยาราม ม. 1 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีชลาธาร ม. 3 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีชุม ม.7 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดศรีดงเย็น ม. 8 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดศรีดอนแก้ว ม. 8 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย ม. 2 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย ม. 4 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีดอนชัย ม. 4 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดศรีดอนดู่ ม. 2 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีดอนมูล ม. 3 ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
วัดศรีดอนมูล ม. 8 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดศรีแดนเมือง ม. 6 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดศรีถ้อย ม. 4 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล ม. 5 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล ม. 6 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล ม. 6 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล ม. 8 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศรีนวรัฐ ม. 3 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน ม. 2 ตำบลท่าศาลา เมือง เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน ม. 3 ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ป่าเส้า ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 6 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม.1 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง ม.9 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีประดู่ ม. 1 ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีปันเงิน ม. 11 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีปิงชัย ม. 5 ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดศรีโพธาราม ม. 5 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 1 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดศรีมงคล ม. 3 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดศรีมุงเมือง ม. 4 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีมูลเรือง ม. 3 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดศรีรัตนวาฏคีรี ม. 5 ตำบลบ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
วัดศรีรัตนาราม ม. 3 ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีล้อม ม. 4 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีลังกา ม. 1 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดศรีเวียง ม. 4 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีสวัสดิ์ ม. 5 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศรีสว่าง ม. 6 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง ม. 2 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดศรีสองเมือง ม. 4 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ ม. 2 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีโสดา ม. 2 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดศรีอรุณ ม. 5 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีอุดม ม.5 หนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีอุ่นเมือง ม. 8 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศาลา ม. 1 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดศาลาโป่งกวาว(ศาลา) ม. 3 ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
วัดศิริชัยนิมิตร ม. 8 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดศิริมงคล ม. 4 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดศิริมังคลาราม ม. 4 ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดศิลานิมิต ม.6 กองหิน ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่

"ส"

วัดสถิตบุญวาส ม. 2 ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
วัดสบแจ่ม ม. 8 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย ม. 11 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบเตี๊ยะ ม. 1 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบเปิง ม. 3 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบแปะ ม. 1 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบแฝก ม. 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดสบรู้ ม. 3 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบเลิม ม. 2 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบเลิม ม. 3 ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
วัดสบวิน ม. 9 ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
วัดสบสอย ม. 3 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดสบหาร ม. 3 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย) ม. 13 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสระแก้ว ม. 7 ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดสระฉัททันต์ ม. 1 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสระนิคม ม. 1 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดสวนชา ม. 8 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสวนดอก ม. 3 ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดสว่างบรรเทิง ม. 4 ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่
วัดสว่างไพบูลย์ ม.2 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสว่างมงคล ม. 5 ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
วัดสหกรณ์แปลงสอง ม. 6 ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดสหัสสคุณ ม. 4 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดสองแคว ม. 4 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่
วัดสองยอด ม. 6 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดสะฐาน ม. 8 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
วัดสะลอง ม. 3 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสะอาดกุญชร ม. 4 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดสันกลาง ม. 5 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันกลาง ม. 7 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดสันกลางใต้ ม. 5 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกลางเหนือ ม. 4 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันก้างปลา ม.6 สันก้างปลา ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกาวาฬ ม. 5 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันกำแพง ม. 5 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันขวาง ม. 3 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันข้าวแคบกลาง ม. 4 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันควงคำ ม.6 ท่าตุ้ม ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคอกช้าง ม. 7 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคะมอก ม. 1 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดสันคะยอม ม. 4 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดสันคะยอม ม. 4 ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
วัดสันคะยอม ม.3 สันคะยอม ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคือ ม. 8 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดสันโค้ง ม. 4 ตำบลทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันดอนมูล ม. 3 ตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่
วัดสันต้นกอก ม. 4 ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
วัดสันต้นดู่ ม. 6 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันต้นดู่ ม. 8 สันต้นดู่ ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา ม. 7 บ้านสันต้นเปา ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดสันต้นเปา ม.5 อ่าย ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสันต้นม่วง ม. 16 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันต้นม่วงเหนือ ม. 2 ตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันต้นหมื้อ ม. 4 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันติธรรม ม. 5 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วัดสันติวนาราม ม. 3 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันติวัน ม. 1 ตำบลสันตันหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันติสุข ม. 7 ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
วัดสันใต้ ม. 9 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันถนน ม. 6 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดสันทราย ม. 1 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่
วัดสันทราย ม. 1 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดสันทราย ม. 7 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดสันทราย ม. 7 ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดสันทราย ม. 8 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสันทรายมูล ม. 12 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันทรายมูล ม. 3 ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
วัดสันทรายหลวง ม. 4 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง ม. 3 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง ม. 3 ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
วัดสันนาเม็ง ม. 7 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันปง ม. 5 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดสันปอธง ม. 6 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันป่าข่อย ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
วัดสันป่าค่า ม. 8 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันป่าค่าง ม. 2 ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
วัดสันป่าตอง ม. 1 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันป่าตึง ม. 3 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่ายาง ม. 2 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าเลียง ม.4 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก ม. 2 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก ม. 2 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันป่าสัก ม. 3 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดสันปูเลย ม. 1 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันปูเลย ม. 12 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย ม. 2 ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย ม.6 ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
วัดสันโป่ง ม. 3 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสันโป่ง ม. 8 ตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสันผักหละ ม. 11 ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันพระเนตร ม. 4 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดสันมะแปป ม. 2 ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันมะฮกฟ้า ม. 7 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันยาว ม. 2 ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
วัดสันเวียงมูล ม. 9 ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันศรี ม. 1 ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
วัดสันหลวง ม. 4 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดสันห้าง ม. 3 ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสันห่าว ม. 7 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสามภู ม. 7 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดสามหลัง ม. 8 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสามัคคีธรรม ม. 1 ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
วัดสารคามรังสรรค์ ม. 3 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสารภี ม. 2 ตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่
วัดสารภี ม. 9 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดสำเภา ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดสิทธิทรงธรรม ม. 2 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสีมาราม ม. 2 ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสีลาอาสน์ ม. 1 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดสุกาวาส ม. 7 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสุขเกษม ม. 9 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุขวิเวการาม ม. 6 ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุคันธวารี ม. 8 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดสุนทรศิริ ม. 3 ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุนทราราม ม. 9 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดสุนทราวาส ม. 9 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสุปัฎนาราม ม. 2 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดสุพรรณ ม.6 ป่ากล้วย ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่
วัดสุวรรณฉิมพลี ม. 3 ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่
วัดสุวรรณรังษี ม. 6 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสุวรรณาราม ม. 3 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดสุวรรณาวา ม. 1 ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่
วัดสุวรรณาวาส ม. 5 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
วัดเสาหิน ม. 3 ตำบลหนองหอย เมือง เชียงใหม่
วัดเสาหิน ม.2 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่
วัดแสงสว่าง ม. 5 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดแสนคันธา ม. 6 ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
วัดแสนทอง ม. 1 ตำบลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
วัดแสนทอง ม. 5 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดแสนฝาง ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดแสนหลวง ม. 3 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
วัดโสตยาราม ม. 4 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดโสภณาราม ม. 3 ตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
วัดโสภณาราม ม. 5 ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่
วัดโสภาราม ม. 9 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่

"ห"

วัดหนองก้นครุ ม.5 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองก๋าย ม. 4 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองแขม ม. 7 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองครก ม. 10 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองครอบ ม. 4 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองคัน ม. 1 ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองคำ ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดหนองโค้ง ม. 2 ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองไคร้หลวง ม. 2 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองแฉะ ม. 8 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองตอง ม. 3 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองเทียนคำ ม. 4 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดหนองบัว ม. 6 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัวน้อย ม.1 ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองบัวหลวง ม. 9 ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองแบน ม. 6 ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่
วัดหนองปลามัน ม. 1 ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองปันเจียง ม. 7 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดหนองป่าแสะ ม. 1 ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่
วัดหนองปิด ม. 2 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองปึ๋ง ม. 6 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองผักหนาม ม.2 สันป่าก่อ ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดหนองผึ้ง ม. 13 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองแฝก ม. 5 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดหนองพันเงิน ม. 6 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองมะจับ ม. 1 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองยาว ม. 7 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วัดหนองสี่แจ่ง ม.8 หนองสี่แจ่ง ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดหนองแสะ ม.2 ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองหล่ม ม. 4 ตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองหลั้ว ม. 4 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองหวาย ม.4 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองหอย ม. 2 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองเหียง ม.2 บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุข กิ่งอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
วัดหนองแหย่ง ม. 1 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดหนองอ้อ ม. 5 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่
วัดหนองออน ม. 10 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหนองอาบช้าง ม.9 หนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดหนองอุโบสถ ม. 10 ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
วัดหมอกจ๋าม ม.8 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดหมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดหมื่นตูม ตำบลพระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดหมื่นสาร ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
วัดหลวงฮอด ม. 2 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดหลอด ม. 4 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดหลักพัน ม. 5 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
วัดหลังถ้ำ ม.1 หลังถ้ำ ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยกุ ม. 7 ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 3 ตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว ม. 10 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว ม. 3 ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
วัดห้วยแก้ว ม. 5 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่
วัดห้วยคอก ม. 3 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
วัดห้วยไคร้ ม. 3 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดห้วยงู ม. 1 ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยโจ้ ม.10 ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
วัดห้วยดินจี่ ม. 5 ตำบลสันติสุข จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยตองสัก ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยตีนตั่ง ม. 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
วัดห้วยทราย ม. 4 ตำบลแม่ทา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดห้วยทราย ม. 4 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่
วัดห้วยทราย ม. 5 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยโท้ง ม. 7 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดห้วยบงวัฒนาราม ม.5 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
วัดห้วยปู ม. 1 ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง ม. 4 ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
วัดห้วยม่วง ม.11 ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดห้วยริน ม. 9 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดห้วยไร่ ม. 4 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดห้วยไร่ ม.1 ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
วัดห้วยส้ม ม.8 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดห้วยส้าน ม. 1 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่
วัดห้วยหก ม. 5 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดห้วยห้อม ม. 8 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดหวลการณ์ ม. 2 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่
วัดหัวข่วง ม. 6 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่
วัดหัวดง ม. 3 ตำบลริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
วัดหัวดง ม. 7 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดหัวนา ม. 6 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
วัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน เมือง เชียงใหม่
วัดหัวฝาย ม. 10 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดหัวฝาย ม. 2 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
วัดหัวฝาย ม. 3 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
วัดหัวฝาย ม. 5 ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหัวริน ม. 11 ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหางดง ม. 3 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดหางดง ม. 5 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหางดง ม. 6 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดหางดง ม. 9 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่
วัดหาดนาค ม.7 ดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
วัดหาดสำราญ ม. 1 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดเหมืองแร่(ปางควาย) ม. 6 ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่
วัดเหล่าก๋อง ม. 4 ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
วัดเหล่าเป้า ม. 3 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดใหม่ชลประทาน ม. 9 ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
วัดใหม่พัฒนา ม. 13 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่
วัดใหม่สวรรค์ ม.7 ใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
วัดใหม่สันตึง ม. 8 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วัดใหม่หนองหอย ม.6 บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข จอมทอง เชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยทราย ม.4 ห้วยทราย ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดใหม่หัวฝาย ม.10 หัวฝาย ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่

"อ"

วัดอมเม็ง ม. 8 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
วัดอมราราม ม. 6 ตำบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดอมลอง ม. 2 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
วัดอรัญญวาส ม. 2 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดอรัญญวาส ม.8 ตำบลดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่
วัดอรัญญวาสี ม.4 ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดอรัญญวิเวก ม. 7 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดอรัญญาวาส ม. 2 ตำบลนาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
วัดอรุณโชติการาม ม. 3 ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดอรุณนิวาส ม. 1 ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดออนกลาง ม.9 ตำบลออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่
วัดออนหลวย ม. 6 ออนหลวย ตำบลออนเหนือ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดอังคาย ม. 4 ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
วัดอัมพวัน ม. 3 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดอัมพาราม ม. 10 ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอัมพาราม ม. 5 ตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
วัดอินทขิล ม. 11 ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
วัดอินทราพิบูลย์ ม. 9 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดอินทราวาส ม. 4 ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย) ม. 9 ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอินทาราม ม. 4 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
วัดอินทาราม ม. 5 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
วัดอินทาราม ม. 6 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
วัดอินทาราม ม. 7 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอุดมมงคล ม. 5 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดอุตตาราม ม. 4 ตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
วัดอุทกวารี ม. 9 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่
วัดอุทัยธาราม ม. 5 ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
วัดอุทุมพราราม ม. 9 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
วัดอุโบสถ ม. 1 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ ม. 2 ตำบลแม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ ม. 3 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ ม. 5 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
วัดอุโบสถ ม. 6 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดอุเม็ง ม. 5 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโมงค์ ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
วัดอุโมงค์ ม. 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย เมือง เชียงใหม่
วัดเอรัณฑวัน ม. 3 ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "เชียงใหม่"

นิเวศน์แห่งการสรรเสริญ ถ.สันติสุข ต.ช่างเผือก อ. เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรพระพรเชียงใหม่ ซ.เจริญสุข ถ. ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรบ้านใหม่สวรรค์ ม.7 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่
คริสตจักรนครพิงค์ ถ.โชตนา อ. เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรนาซารีนเวียงฝาง ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่
คริสตจักรนิมิตไทย หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่
คริสตจักรธรรมนิคม (มูลนิธิส่งเสริมชีวิตชาวเหนือ) หมู่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
คริสตจักรธรรมสถิตชัยศิลา บ้านแม่ฉางข้าว (บ้านใน) เชียงใหม่
คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ถ. เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ถ. เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรไทยลานนา ถ.อนุบาล ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรห้วยบง ม. 2 บ้านห้วยบง ต.แม่ศัก อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
คริสตจักรแบ๊บติสต์ เชียงใหม่ ซ. ช่างเคี่ยน ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรเสรีภาพ ซ.วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรจิตไมตรี ถ.ธนุษย์พงศ์ 10 แขวงกาวิละ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ถ.ราชดำเนิน ซ.4 ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่
ศูนย์พันธกิจรักแม่วิน หมู่ 7 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาชุมชน อ. หางดง เชียงใหม่
ศูนย์อบรมคริสตจักรลาฮู หมู่5 บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วิทยาลัยพระคริสตธรรมลานนา หมู่ 3 บ้านหัวแท่นน้อย ต.สันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่
วิคลิฟไทย ซ. 6 ถ. ธนุษย์พงศ์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
พันธกิจบ้านอุ่นรัก หมู่ 5 ถ.สันทราย สายเก่า ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย เชียงใหม่
พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ถ.ชนุษย์พงศ์ ซ.6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์แม่วาง หมู่ที่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์เชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรรักนิรันดร์ หมู่ที่ 2 หมู่บ้านศรีสุข ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
คริสตจักรเชียงดาว เชียงใหม่
คริสตจักรแท่นดอกไม้ เชียงใหม่
คริสตจักรพระเมตตาลีซูแม่ก๊ะ – ลีชู เชียงใหม่
คริสตจักรพระเมตตาลีซูปางแดง – ลีชู เชียงใหม่
คริสตจักรสรรเสริญเชียงดาว เชียงใหม่
คริสตจักรสรรเสริญบ้านถ้ำ เชียงใหม่
คริสตจักรห้วยโก๋ – จีน เชียงใหม่
ศาลาธรรมห้วยจะค่านลีซู – ลีชู เชียงใหม่
หมวดคริสเตียนท่าขี้เหล็ก – กะเหรี่ยง เชียงใหม่
หมวดคริสเตียนผาลาย – กะเหรี่ยง เชียงใหม่
ห้องประกาศบ้านเด็กอิมมานูเอล – ลีชู เชียงใหม่
คริสตจักรเมืองคอง – กะเหรี่ยง เชียงใหม่
คริสตจักรห้วยดินดำ เชียงใหม่
คริสตจักรฟ้าสวยแลนด์มาร์คแบ๊บติสท์ – ลีซอ เชียงใหม่
ศาลาธรรมบ้านป่าเกี๊ยะคานาอัน – ลีซอ เชียงใหม่
หมวดคริสเตียนแม่คองซ้าย – กะเหรี่ยง เชียงใหม่
คริสตจักรขององค์พระเยซูคริสต์แม่จา – ลีซอ เชียงใหม่
ศูนย์ไมตรีจิตมุกดาหาร – ลีซอ เชียงใหม่
คริสตจักรเจียงจันทร์ – ลาหู่ เชียงใหม่
คริสตจักรเอเรียน- ลาหู่ เชียงใหม่
คริสตจักรแกน้อย แลนด์มาร์คแบ๊บติส - ลาหู่ เชียงใหม่
คริสตจักรแกน้อย – จีน เชียงใหม่
คริสตจักรของพระคริสต์อรุโณทัย – จีน เชียงใหม่
คริสตจักรเมืองฮอด ม. 5 ต.หางดง อ.ฮอด เชียงใหม่
คริสตจักรนาดาว ต.บ่อสลี อ.ฮอด เชียงใหม่
คริสตจักรผาผึ้ง บ้านดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด เชียงใหม่
คริสตจักรสะแพค ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง เชียงใหม่

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039